Ći Gong vežbe (Shaolin Nej Jin Qi Gong)

Peter Fenton

 

Kultura Dalekog Istoka poseduje delotvorne metode isceljivanja. Tekst je posvećen praktičnom osvrtu na šaolinski ći gong.

 

Drobljenje zrna

Iz relaksiranog i udobnog položaja krenite jedan korak napred desnom nogom i malo je savijte u desnom kolenu. Okrenite levo stopalo tako da zahvata ugao 45 stepeni. Desna peta treba da bude u liniji sa levom petom. Ovo se naziva položaj strele.

Postavite svoju levu ruku na predeo slezine tik iznad kuka i nagnite se napred. Ispružite desnu ruku. Sa desnim dlanom koji je okrenut prema zemlji, vaša ruka treba da započne kružno kretanje od tela tako da opisuje pun krug. Napravite dvadeset krugova. Sada obrnite smer i uradite još dvadeset krugova tako da se ruka kreće prema telu.

Učinite isto sa isturenim levim stopalom služeći se levom rukom.

Sada postavite desnu ruku preko područja jetre. Zamišljajte da izdišete nezdrav ći iz tela kada se vaše ruke kreću od tela. Kada se vaše ruke kreću prema telu, zamišljajte kako upijate zdrav, univerzalni ći. Ugurajte ovaj zdrav ći rukom u svoje telo (ne dodirujući grudi). Ove krugove treba da izvodite umerenom brzinom i jačinom.

 

 

 

 

Položaj strele

 

Početna pozicija,
leva noga je napred

 

Upijanje zdravog,
univerzalnog ćija

 

Položaj Konja

Postoje brojne varijante ovog dobro poznatog položaja, ali sve one imaju zajedničku svrhu: služe za prikupljanje univerzalne energije. Vežba se obično izvodi pre ostalih ( ili nakon zagrevanja) tako da sa njom ći već počinje da se kreće u kanalima. Ovo takođe važi za mnoge napredne položaje koje možete naći proučavajući dostupnu literaturu.

Položaj konja inače se koristi kao vežba zagrevanja. Iako izgleda jednostavna, veoma je teško ovladati ovom vežbom. Pošto je ona osnov svih ostalih ći gong vežbi, istrajnost u vežbanju položaja konja neophodna je za uspeh u praksi ći gonga.

Kod šaolinske verzije ovog položaja, najpre treba da stanete sa sastavljenim stopalima. Zatim okrenite levo stopalo jedan korak u stranu, tako da se stopala nađu približno u ravni sa ramenima. Na početku, ruke treba da počivaju sa strane tela. Podignite ruke, pri čemu vaši dlanovi gledaju jedan u drugi, na visinu nešto malo iznad pojasa. Kada su dlanovi okrenuti jedan prema drugom, kažemo da oni „komuniciraju jedan sa drugim” odnosno „izmenjuju ći”. Nakon što su nekoliko trenutaka komunicirali, okrenite ih nadole, paralelno sa tlom, i učinite jedan lučni pokret rukama ispred sebe kao da nešto čistite, pri čemu vršite udisaj. Raširite ruke punom širinom sa strane tela.

Podavijte dlanove u člancima tako da prsti budu usmereni prema bubrezima. Imajte na umu da vaši prsti zrače ći energiju. Približite ruke, pri čemu su vaši prsti još uvek usmereni prema bokovima, ka unutrašnjosti tela, na nivou bubrega. Dok ovo radite lagano vršite izdisaj. Izdisanje u ovu tačku pomaže vam da zračite u nju ći. Lagani, kontrolisani šišteći zvuk je i ovde poželjan.

Pre nego što će vaši prsti dotaknuti bokove, okrenite ih prema napred, pri čemu dlanovi još gledaju prema gore. Nakon što do pola ispružite ruke ispred tela, okrenite dlanove prema dole. Istovremeno, savijte noge u kolenima tako da dođu u ravan sa nožnim prstima, ali ne više od toga. Sad pomerite pete tako da su vaši prsti malo okrenuti unutra. Ovaj pokret otvara akupunkturnu tačku cangcijang br. 1 na kanalu du, što će vam pomoći da akumulirate univerzalni ći i pokrenete ga kroz telo.

Držite dlanove pod malim unutrašnjim uglom. Zamislite kako se dve linije povučene iz tačke laogong iz središta dlana seku na nultom nivou (nulti nivo je tačka preseka zamišljenih linija na tlu). Ukoliko vam se sviđa, možete da zamišljate kako dlanovi zrače zrake svetlosti koje se seku u ovoj tački.

Naročito je važno da vaša ramena, vrat i bedra budu opušteni dok izvodite položaj konja. Prsti, članci, ruke i noge takođe treba da budu relaksirani. Oči treba da gledaju pravo napred. Dišite prirodno i ne meditirajte, nemojte se koncentrisati niti kombinovati druge ći gong vežbe sa položajem konja. Čim vaši mišići počnu da se grče, putevi koje koristi ći biće zaprečeni i energija će prestati da protiče. A, ukoliko do toga dođe, znajte da su sve naredne vežbe beskorisne. Na ovoj tački, bilo bi korisno da za trenutak izađete iz položaja da biste se opustili i sprečili dalje zatezanje mišića.

U ovom položaju možete ostati bar pet minuta. Nakon nešto prakse, možete u njemu ostati 30 minuta ili više. Kasnije, eksperimentišite u vezi sa ovim položajem kroz pokretanje ruku na veće ili manje odstojanje od bokova. U različitim položajima opažajte različite „frekvencije” ćija dok se kreće oko vaših ruku i kroz njih.

Kada završite vežbu, skupite šake bez preteranog pritiska kako bi napravili „prazne pesnice” i, izdišući, savijte ruke tako da se vaše pesnice nađu u visini grudi. Ispravite istovremeno obe noge u kolenima. Otvorite dlanove i podignite ruke do nivoa glave. Izdišite kroz usta na isti kontrolisani način kao i pre, čineći uobičajeni šišteći zvuk. Dok to radite, spuštajte ruke preko potiljka, pa zatim duž prednje strane tela sa dlanovima okrenutim prema grudima. Vršci vaših prstiju treba da prate liniju ren kanala (koji se pruža duž središnje ose prednje strane tela) dok se vaše ruke spuštaju sa glave. Kad ruke dosegnu najnižu tačku, opustite ih i pustite da padnu sa strane. Ovo je cela vežba.

 

Razumevanjem nekih principa o kojima se ovde govori stećićete bolji osećaj o tome kako se ova vežba izvodi. Savijanje nogu u kolenima, komuniciranje dlanova i podizanje podlaktica pospešuje cirkulaciju ćija u tri jin kanala ruku.

Delimično kroz ovo otvaranje kao i kroz položaj konja, na tački kada su vaši prsti okrenuti prema kanalu daj (ili kanalu pojasa) na nivou bubrega, ći koji se emituje iz prstiju aktivira ći u kanalu daj kao i u kanalima ren i du (koji sledi središnju osu stražnje strane tela).

Sva tri kanala aktiviraju se na ovaj način. Pošto su ovi kanali međusobno povezani, ovom vežbom se podstiče tok ćija kroz čitavo telo. Okretanje nožnih prstiju prema unutra uzrokuje da ći pojuri kroz kičmeni stub kroz kanal du, prolazeći kroz glavu sve do kanala ren. Tada ći silazi do tri jin i tri jang kanala stopala.

Pošto vaše ruke nisu potpuno ispružene, nego ih delimično držite unazad, ći se skuplja u ramenima. Kad opustite ramena, ći će pojuriti prema vrhovima vaših prstiju. Možda ćete ovo zapaziti u vidu kočenja, trnjenja ili drugih pojava (senzacija) u rukama.

 

Pošto ste podrobno razmotrili pređašnji tekst pogledajte slike i crteže:

 

 

 

Podizanje ruku:
dva dlana komuniciraju

 

Ruke počinju da

se razdvajaju

 

Ruke su skoro

raširene

 

 

 

 

 

 

 

Prsti nakon

emitovanja ćija ka

bubrezima

 

 

Isturite ruke

napred, dlanovi

su gore

 

 

Ruke su napred,
kolena su savijena

 

 

 

 

 

otvaranje

 

zatvaranje

 

 

poravnavanje

dlanova

 

 

položaj stopala

 

 

Šaolinsko savijanje prstiju šake: postizanje dugovečnosti

Predstavljena su dva metoda savijanja prstiju radi postizanja dugovečnosti i oba su karakteristična samo za šaolinsku školu ći gonga. Budući da samo na ruci postoji više od dvadeset ći kanala, koristeći upravo ove tehnike mi ih aktiviramo, kako bi mogli bolje da upijamo i prenosimo ći-energiju. Pošto su ove vežbe blagotvorne za sve unutrašnje organe, njihovim stalnim vežbanjem postižemo dugovečnost. Ukoliko imate nameru da od svih vežbi ći gonga vežbate samo jednu, onda to treba da bude upravo ova.

Nakon što ste izvodili položaj konja pet minuta, ostanite u položaju i savijte prste obe šake istovremeno na sledeći način. U tabeli je označeno trajanje svakog savijanja, broj učestalosti savijanja svakog prsta, te kanal koji je povezan sa određenim prstom.

 

Tabela 1

Postupak savijanja prstiju br. 1

 

Prst

Vreme

Učestalost

Polaritet

Kanal

kažiprst

50 sekundi

        1

jang

debelo crevo

domali

50 sekundi

        1

jang

trostruki gorionik

palac

50 sekundi

        1

jin

pluća

mali

gornja strana

50 sekundi

        1

jang

tanko crevo

donja strana

 

 

jin

srce

srednji

50 sekundi

        1

jin

srčana maramica

 

Vreme trajanja da biste nakon savijanja podigli prst, kako biste se pripremili za savijanje drugog treba da bude od 7 do 10 sekundi. Jedna serija treba da traje oko pet minuta. Uradite pet serija i zatvorite sa petominutnim izvođenjem položaja konja. Kao i kod svih vežbi savijanja prstiju, savijajte svaki prst samo nekoliko santimetara, ili približno jedan inč (2,54 cm), tako da ne bude previše savijen. Ukoliko previše savijete prst, tok ći energije biće osujećen. Zapamtite još jednu stvar, kada savijate palac, bolje je da ga više pružate sa strane, nego da ga savijate nadole. Ovakvo spoljašnje kretanje palca ima isti efekat kao i savijanje ostalih prstiju prema dole.

 

Kažiprst je dovoljno spušten;

bočno kretanje palca

 

 

 

 Drugi metod savijanja prstiju šake

Nakon petominutnog izvođenja položaja konja ostanite u položaju i savijajte prste u nizu kako je pokazano u tabeli br. 2. U ovoj vežbi, vreme trajanja podrazumeva vreme potrebno i za podizanje i za spuštanje prstiju. Uporedite efekte svakog postupka. Izvode se na različit način, a ipak su postignuti ukupni efekti slični.

 

Tabela 2

Postupak savijanja prstiju br. 2

 

Prst

Vreme

Učestalost

Polaritet

Kanal

palac

8-10 sekundi

3

jin

pluća

srednji

8-10 sekundi

5

jin

srčana maramica

mali

gornja strana

8-10 sekundi

3

jang

tanko crevo

donja strana

 

 

jin

srce

kažiprst

8-10 sekundi

7

jang

debelo crevo

domali

8-10 sekundi

9

jang

trostruki gorionik

srednji

8-10 sekundi

1

jin

srčana maramica

 

Nakon poslednjeg savijanja prsta, u ovom slučaju srednjeg, završili ste jedan niz. Odmorite se pet sekundi, još uvek ostajući u položaju konja, a onda počnite ponovo. Uradite pet serija i zatim zatvorite vežbu petominutnim izvođenjem položaja konja. Ukoliko za vreme savijanja prstiju ili ma koje druge vežbe osetite vrtoglavicu, sedite i popijte nešto pre nego što počnete opet.

 

Prema teoriji tradicionalne kineske medicine, ruke i stopala povezani su sa kanalima. Po tri kanala na svakoj ruci i stopalu su jin, a tri su jang prirode. Savijanje prstiju dovodi do toga da se ći energija kreće određenim kanalom. To dalje šalje signal odgovarajućem organu. Tri osnovna blagotvorna efekta od vežbe savijanja prstiju su sledeća: unutrašnji ći se obnavlja, funkcije organa se dovode u sklad, cirkulacija krvi i ćija se reguliše u celom telu. Zdravo telo i izdašan protok ćija dopušta da se spoljašnji ći emituje u većim količinama i sa lakoćom.

 

Peter,Fenton, Šaolinski Nej Đin Ći Gong, IP Babun, Beograd, 2000.

(Shaolin Nej Jin Qi Gong)