Centar Zlatni Put

Srđana i Zlatko Kalajdžić

 

EKOLOGIJA SVESTI

Program edukacije 2007.-2008.

LIČNI PUT

 

Predstavljamo Vam Sintezu – Ujedinjenje u Lični Put. Ovo je Škola potpunog duhovnog samoostvarenja, jedinstven Program Egzistencijalne terapije i kreativne transformacije ličnosti! Celokupan pristup životu, sinteza tradicije, klasičnog i avangardnog, nov pristup duhovnosti, filozofiji i nauci, uz sintezu novih postavki i tehnika, a sve integrisano u svakodnevni život, daje osnovu življenja. Učenje o Ličnom Putu Ljubavi i Savršenstva nije ništa drugo do teorijsko praktični sistem koji prati sam život i daje nam način da kroz njega razvijemo sve svoje potencijale, rešimo sve situacije i ostvarimo sebe u potpunosti, ispoljavajući svoju kreativnost na najbolji način, putujući ka slobodi!

Bioenergetika, filozofija, psihologija, zdravlje, ekologija, poznavanje čoveka, njegovog okruženja i celog Svemira, razvojne i praktične discipline, bioenergetska reekvilibracija – samo su deo svega što Škola objedinjuje u svom programu nastave i rada.

Školovanje u okviru Osnovnog nivoa traje 2 (dva) vikenda, na kraju se dobija diploma o uspešno savladanom osnovnom nivou teorijskopraktičnog znanja iz oblasti rada po metodi „Lični Put”. Za zainteresovane postoji i Viši (napredni) nivo rada, koji zahteva dužu praksu i rad sa instruktorom. Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije „Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra „Zlatni Put” obezbeđuje nivo Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Osnovni seminar u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje 1 (jedan) produženi ili 2 vikenda, u dogovoru sa predavačem i organizatorom.

 

Novo: Sokobanja – Program u prirodi – traje 7 dana – vidite na kraju.

 

Nastavu vodi Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Instruktor ima višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i pomoćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

 

Oblasti programa Osnovnog nivoa Škole Ličnog Puta:

 

- Put Ljubavi i Savršenstva

- otuđenje i povratak na Put

- filozofija i praksa

- ezoterija, energetska pravila

- bioenergetska reekvilibracija

- prvobitna odluka, svakodnevni rad

- tehnike disanja

- molitva, meditacija na molitvu

- stav – korekcija psihomentalnog i fizičkog stava (tehnike opuštanja, koncentracija,    kreativna vizualizacija, pozitivne afirmacije, fizičke vežbe i posebne tehnike)

- transformacija zlatne i plave svetlosti

- slike uspeha (dnevnik, ciljevi, slike)

- transformacija, direktna informacija

- individualna i grupna praksa, ostale vežbe

- integracija programa u svakodnevni život

 

Učinite nešto plemenito za sebe, krenite Vašim Putem!

 

VAŠ PUT, PUT BEZ GRANICA I KRAJA, ZLATNI PUT!

VAŠ PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA!

 

* * *

 

ŠKOLA RADIESTEZIJE

 

Spoznati sebe, svoju suštinu, a uporedo i svoje okruženje – osnova je za razvoj i napredak svakog ljudskog bića. Radiestezija kao veština pruža osnove za posmatranje, utvrđivanje i promenu svih nivoa života, a naročito poboljšanje odnosa čovek – okruženje. Škola radiestezije, kroz teorijski i praktičan rad daje Vam uslove da se upoznate sa energetskim ustrojstvom sveta, shvatite zakonitosti i naučite njenu primenu u svakodnevnim trenucima i svim oblastima života. Uz pomoć radiestezijskih metoda možete razviti svoje potencijale i svesno i kreativno menjati sebe, prostor, kao i život uopšte.

Program učenja Bioradiestezije obuhvata tri nivoa – Osnovni (kao i Prošireni), Viši (napredni) i nivo Instruktora. Teorijski i jedan deo praktičnog rada Osnovnog nivoa odvija se u prostoru Ekološkog Centra „Zlatni Put” u Beogradu u trajanju od 2 (dva) vikenda, a Prošireni traje mesec dana, tri puta nedeljno (subota i nedelja u trajanju od 10.00 do 16.00 h i utorkom od 17.30 do 20.30 h), a uz ovo je uključen i deo praktičnog rada na terenu. Moguće su korekcije termina po dogovoru sa grupom.

Na kraju Školovanja se dobija diploma o uspešno savladanom osnovnom nivou teorijskopraktičnog znanja iz oblasti Bioradiestezije. Za zainteresovane postoji i Viši (napredni) nivo rada, koji zahteva dužu praksu i rad sa instruktorom. Tek duža praksa i školovanje po celokupnom programu Škole potpune duhovne samorealizacije „Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva” u okviru Centra „Zlatni Put” obezbeđuje nivo Instruktora opšteg i posebnog karaktera.

Obezbeđen je i pribor za rad: knjiga „Ekologija svesti – Bioradiestezija”, 2 viska (manji i veći) i dinamički krug, kao i L antene, po želji.

Prošireni Osnovni seminar, osim u Beogradu, odvija se i u Sokobanji (traje 7 dana), a u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje isto, a Osnovni seminar traje 1 produženi ili 2 vikenda (4 – 6 dana), uz korekciju cena, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

 

Nastavu vodi Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Instruktor ima višegodišnje iskustvo i praksu, kako u ličnom razvoju i radu, obučavanju polaznika iz više različitih oblasti (radiestezija, samoisceljivanje i isceljivanje drugih ljudi i prostora, razvoj kreativnih potencijala čoveka), tako i u primeni znanja i po-moćnih tehnika, elemenata i sredstava u ekologiji ljudi i prostora.

 

Oblasti programa Osnovnog nivoa Škole Radiestezije:

 

- ekologija – odnos čoveka i prostora

- poimanje stvarnosti u terminima energije

- energetski nivoi

- radiestezija kao veština (sa istorijatom)

- kako se izvodi praktičan rad (pripremne vežbe, komunikacija)

- radiestezijski pribor i njegov izbor

- komunikacija viskom

- osnovni simboli

- energetska čistoća

- lična zaštita, razvoj, podizanje sopstvenog energetskog nivoa

- kapacitet i polaritet

- transformacija energije

- uticaji (zračenja, vibracije)

- grupe zračenja (pozitivna, štetna, podele na grupe)

- dejstva zračenja na biološke sisteme – interakcija čoveka i prostora

- primena radiestezije – ispitivanja uticaja

- detekcija prostora (pristup ljudima, pribor i metode rada, optimalna mesta, štetni uticaji)

- zdravstvena detekcija (šta je bolest, energetski sistem čoveka – biopolje, detekcija, izbor terapije)

- mentalna radiestezija (prostora, ljudi, predmeta...)

- ostale oblasti primene

- dinamički krug i direktna informacija

- lečenje prostora pozitivnim vibracijama (svetlost, boje, zvuk, vazduh, predmeti, kristali, biljke…)

 

* * *

 

ŠKOLA „ZLATNE TERAPIJE”

 

Spoznati sebe, svoju suštinu, a uporedo i druge ljude i okruženje, osnova je razvoja i napretka svakog ljudskog bića. UJEDINJENA ZLATNA TERAPIJA je holistička metoda pristupa čovekovom zdravlju. Svakom čoveku pristupamo posmatrajući ga kao celovit energetski sistem, koji egzistira na četiri nivoa postojanja: fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom. Proces lečenja obuhvata sve pomenute nivoe, kako na svom ličnom planu usavršavanja, tako i u odnosu sa pacijentom, kako bi kao terapeuti na njega preneli energiju ravnoteže i zdravlja. Indukcija stanja mira, opuštenosti i sreće je neophodna u svim aktivnostima vezanim za tretmane u okviru ZLATNE TERAPIJE. Usvajanje ideje Puta Ljubavi i Savršenstva je prvi korak za uspašan rad na sopstvenom izlečenju, a potom prenosu uravnotežene energije na pacijenta. To je složen proces koji zahteva vreme posvećeno sopstvenom energetskom usavršavanju i uravnoteženju. Ovo je škola za terapeute budućnosti koji će sopstvenu energetsku ravnotežu i isceljenje prenositi na svoju okolinu.

ZLATNA TERAPIJA je celovit, sveobuhvatan sistem rada na ličnom usavršavanju terapeuta i isceljivanju pacijenta. Ona sadrži nekoliko vrsta masaže, terapiju kristalima, zvukom, mirisima, bojama i svetlošću. Znalački uklopljen sistem stručne obrade određenim zahvatima prvo koštanomišićnog sistema pacijenta, a zatim obrade energetskih meridijana i tačaka, kao i refleksnih zona, predstavlja sveobuhvatnu terapiju koja zato sa punim pravom nosi naziv ZLATNA TERAPIJA. Tokom školovanja polaznici uče neophodnu energetsku pripremu prostora i terapeuta, kao i održavanje povišenog nivoa svesti sve vreme trajanja tretmana posebnim psihomentalnim tehnikama. Terapeuti se obučavaju za bezbedan rad i usavršavanje u održavanju psihofizičke ravnoteže, sopstveno isceljenje i prenos isceliteljske energije na pacijenta.

 

Osnovna obuka terapeuta se odvija u prostoru Ekološkog Centra „Zlatni Put” u Beogradu tri puta nedeljno (subota, nedelja od 10.00 – 16.00 h, četvrtak 17.00 – 20.00 h) u trajanju od mesec dana. Na kraju obuke osnovnog nivoa dobija se diploma Centra „Zlatni Put” o završenom početnom kursu za terapeuta Zlatne terapije. Nastava višeg nivoa se odvija prema dogovoru, zahteva duži teorijski i praktičan rad, a one najuspešnije, uz Program potpune duhovne samorealizacije „Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva”, vodi do nivoa Instruktora Zlatne terapije.

 

Osnovni seminar, osim u Beogradu, odvija se i u Sokobanji (traje 7 - 10 dana), kao i u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

 

Obuku vodi instruktor Srđana Kalajdžić sa asistentima. Višegodišnje iskustvo na polju isceljivanja svih nivoa ljudskog postojanja i zavidan fond znanja biće dostupan svim polaznicima nastave teorije i prakse Škole Zlatne terapije.

 

Oblasti programa Osnovnog nivoa Škole Zlatne Terapije:

 

- ekologija – odnos čoveka i okruženja (prostor i drugi ljudi)

- poimanje stvarnosti u terminima energije

- energetski nivoi, zaštita terapeuta i prostora

- odnos terapeuta i pacijenta

- kako se izvodi praktičan rad (pripremne vežbe, komunikacija)

- detekcija neravnoteže u biopolju

- različiti masažni zahvati i položaji u etapama

- akupresura, šiacu, ayurvedska i božanstvena masaža

- refleksoterapija, regionalna masaža, anticelulit

- aromaterapija

- kristaloterapija

- energetsko uravnoteženje

- čišćenje i transformacija energije u prostoru, kao i samog terapeuta

- ostale pomoćne tehnike i metode

- pribor za terapiju

 

* * *

 

ŠKOLA KRISTALOTERAPIJE

 

KRISTALOTERAPIJA je izuzetna metoda da pomognete sebi i drugima. Pripada holističkom programu Ujedinjene Zlatne Terapije, odnosno, celokupnom programu Ličnog razvoja Ekološkog Centra „Zlatni Put”, ali se uči i primenjuje i kao posebna terapijska tehnika za isceljivanje i uravnoteženje ljudskog energetskog sistema i oplemenjivanje prostora.

Upoznajte se sa čudesnim svetom kristala, naučite da ih prepoznajete, birate, povezujete se sa njima. Naučite kako da ih koristite, energetski održavate, kako da vam služe u procesu isceljivanja ljudi i prostora. Unesite u svoj energetski sistem isceliteljsku svetlost, lepotu, sjaj, snagu i stabilnost prirodnih kristala. Iskoristite ih i za vaš psihomentalni razvoj, kao i za ličnu i energetsku zaštitu prostora.

 

Osnovna obuka terapeuta se odvija u prostoru Ekološkog Centra „Zlatni Put” u Beogradu dva puta nedeljno (subota, nedelja od 10.00 – 16.00 h) u trajanju od dva vikenda. Na kraju obuke osnovnog nivoa dobija se diploma Centra „Zlatni Put” o završenom početnom kursu Kristaloterapije. Nastava višeg nivoa se odvija prema dogovoru, zahteva duži teorijski i praktičan rad, a one najuspešnije, uz Program potpune duhovne samorealizacije „Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva”, vodi do nivoa Instruktora Kristaloterapije.

 

Osnovni seminar u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje najmanje 1 (jedan) produženi vikend ili 2 (dva) vikenda, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

 

Obuku vodi instruktor Srđana Kalajdžić sa asistentima. Višegodišnje iskustvo na polju isceljivanja svih nivoa ljudskog postojanja i zavidan fond znanja biće dostupan svim polaznicima nastave teorije i prakse Škole Kristaloterapije.

 

Oblasti programa Osnovnog nivoa Škole Kristaloterapije:

 

- pojam i vrste kristala

- osnovne karakteristike (fizičke, hemijske, energetske karakteristike…)

- bioenergetika, energetski nivoi čoveka

- odnos čoveka i kristala: 9 nivoa povezivanja

- izbor i programiranje kristala

- zaštita i priprema terapeuta i prostora

- odnos terapeuta i pacijenta

- kako se izvodi praktičan rad

- tehnike korišćenja kristala

- samolečenje i pomoć drugima

- postavljanje i čišćenje kristala

- masaža kristalima, psihomentalni rad…

- pripreme eliksira

- kristali u prostoru

- čišćenje i transformacija energije u prostoru, kao i samog terapeuta

- kristali kao nakit

- lični i pribor za terapiju

 

Uz edukaciju je predviđena i mogućnost nabavke kristala za rad, kako za Terapiju ljudi, tako i manjih i većih kristala za energetsko oplemenjivanje stambenih i radnih prostora.

 

ULEPŠAJTE I OPLEMENITE SVOJ ŽIVOT I PROSTOR

BLISTAVIM  DAROVIMA PRIRODE

KAMENIM CVETOVIMA – KRISTALIMA

 

* * *

 

NOVO U PROGRAMU:

 

SEMINAR:  ČAKRE – TOČKOVI ŽIVOTA

 

SEMINAR ČAKRE – TOČKOVI ŽIVOTA je poseban nivo rada kojim pokrećete svoj unutrašnji razvoj, susrećete se sa svojim energetskim sistemom i njegovim centrima svesti, transformacije i komunikacije – Čakrama i deo je sveopšte obuke članova Centra i polaznika svih nivoa edukacije u okviru celokupnog programa Ličnog razvoja Ekološkog Centra „Zlatni Put”.

Interesantna psihološka radionica koja vam pruža mogućnost da se na jedan sasvim nov način upoznate sa sobom i svojim skrivenim i nepoznatim energetskim potencijalima, da osvetlite sadržaje koje nose vaše čakre.

Upoznajte se sa svojim energetskim centrima – čakrama, pokrenite ih i uravnotežite svoj energetski sistem. Kurs pokriva osnovne veštine meditacije, razvijanje sposobnosti desne hemisfere mozga da vidi metaforične slike, rad na svom sistemu čakri i osećanje energije.

Oblasti koje su pokrivene ovim radom su: lična suština i blokade, uravnoteženje čakri, komunikacija sa Višim Ja, emotivno dobro stanje, psihička samozaštita i empatija kroz intuiciju.

 

Osnovna obuka se odvija u prostoru Ekološkog Centra „Zlatni Put” u Beogradu dva puta nedeljno (subota, nedelja od 10.00 – 16.00 h) u trajanju od dva vikenda. Nastava višeg nivoa se odvija prema dogovoru, zahteva duži teorijski i praktičan rad, a one najuspešnije, uz Program potpune duhovne samorealizacije „Ujedinjenje – Put Ljubavi i Savršenstva”, vodi do nivoa Instruktora.

 

Osnovni seminar u drugim gradovima u zemlji i inostranstvu traje najmanje 1 (jedan) produženi vikend ili 2 (dva) vikenda, a po dogovoru sa predavačem i organizatorom.

 

Obuku vode instruktori Srđana i Zlatko Kalajdžić sa asistentima. Višegodišnje iskustvo na polju isceljivanja svih nivoa ljudskog postojanja i zavidan fond znanja biće dostupan svim polaznicima nastave teorije i prakse ovog Seminara.

 

Oblasti programa seminara Čakre-Točkovi Života:

 

- energetski sistem i nivoi čoveka

- Tela, Čakre i Aure, Biopolje

- pojam, mesto i uloga Čakri

- detekcija čakri – fizička i psihomentalna

- energetsko čišćenje i punjenje

- transformacija energije

- energetska zaštita

- čakre i Molitve

- disanje i vizualizacija

- meditacija i uravnoteženje energije

- razvijanje intuicije

- proširivanje percepcije

- aktiviranje različitih nivoa svesti

- jačanje vere i unutrašnjeg vođstva

 

* * *

 

PROČISTITE SVOJU SVEST,

OTVORITE SVOJE ENERGETSKE CENTRE,

OSNAŽITE SVOJ BIOENERGETSKI SISTEM,

UNESITE SKLAD I RAVNOTEŽU U SVOJ ŽIVOT,

PRONAĐITE SVOJ PUT !

 

NOVO – SOKOBANJA – NOVO – SOKOBANJA – NOVO – SOKOBANJA

 

 

PROGRAM KREATIVNOG RAZVOJA U PRIRODI – LIČNI PUT

 

Posvetite se kreativnom razvoju tokom sedmodnevnog intenzivnog seminara Put Ljubavi i Savršenstva – Lični Put. Kroz predavanja i vežbe, u divnom ambijentu ekološki čiste prirode našeg poznatog lečilišta Sokobanje, bliže ćete se upoznati sa sopstvenim neslućenim fizičkim, psihičkim i mentalnim potencijalima. Celodnevni trening psihoenergetske transformacije ličnosti sa elementima aerobnih i energetskih vežbi odvijaće se u sali za vežbanje i na zelenim i krševitim padinama Ozrena, pored bistre Moravice, razigranih vodopada, zelenih jezera, u bazenima sa termalnom mineralnom vodom.

 

Sedmodnevni Program Kreativne Transformacije Ličnosti sadrži:

 

- svakodnevna predavanja

- tehnike opuštanja, disanja, koncentracije

- program pozitivnih afirmacija

- molitve, meditacije na molitvu

- šetnje i odlasci u prirodu, plivanje

- fizičke vežbe i posebne energetske tehnike

- kreativne radionice, slobodne aktivnosti

- rad sa slikama uspeha (dnevnik, ciljevi, slike)

- pravilna i zdrava ishrana i miran san

 

Smeštaj je u novoj kući, u lepo nameštenim trokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Ishrana je vegetarijanska, pretežno sveže voće i povrće, semenke i žitarice. Sedmodnevni pansion i celodnevni trening, sa predavanjima i psihomentalnim vežbama, sa izletima u Sokograd, na Ozren, plaže Moravice, jezera i termalna kupališta.

 

* * *

 

NOVI SPECIJALNI KREATIVNI PROGRAMI U PRIRODI

 

Pored osnovnog programa Lični Put, nudimo i NOVE SPECIJALNE KREATIVNE PROGRAME u Sokobanji u okviru celokupnog programa edukacije Ekološkog Centra „Zlatni Put”.

 

RADIESTEZIJA U PRIRODI – SOKOBANJA

 

Slično Programu Lični Put, i Škola Radiestezije je osmišljena tako da se teorija i praksa odvija i u učionici, ali i u prirodi, uz maksimalno korišćenje blagodeti koje pruža Sokobanja sa svojim potencijalima i lepotom. Idealna prilika da naučite Radiesteziju i praktično uvežbate ispitivanja prostora, ljudi, mentalni rad…

 

ZLATNA TERAPIJA U PRIRODI – SOKOBANJA

 

I ova Škola je tako koncipirana da se uz teorijsko učenje i praktične vežbe i rad maksimalo iskoriste prednosti zajedničkog druženja i rada u prirodi. Puno teorije, prakse, vežbanja, šetnje, zdravlja… Kroz odnos sa grupom naučite da budete i pacijent i terapeut. Tek kada zavolite i isceljujete sebe bićete u mogućnosti da pomognete drugome.

 

* * *

 

ČEKAMO  VAS!  UKLJUČITE  SE  U  KREATIVAN  RAD  I  DRUŽENJE!

 

Srđana i Zlatko Kalajdžić

 

Autori drže kurseve, predavanja i vežbe iz oblasti zdravog života, razvoja ljudskih kreativnih potencijala, radiestezije, zaštite i oplemenjivanja prostora, masaže i pisci su knjiga

„PUT LJUBAVI I SAVRŠENSTVA”

„EKOLOGIJA SVESTI – BIORADIESTEZIJA”

i skripte „TERAPIJA KRISTALIMA U ISCELJIVANJU LJUDI I PROSTORA”.

 

Nabavka radiestezijskog pribora, zaštitnih sredstava i elemenata,

bioenergetskih reekvilibratora i kristala.

 

EKOLOŠKI CENTAR – ZLATNI PUT

Informacije na Tel: +381 (0)11 2 761 980  ili  +381 (0)11 3 342 267

Mobil: +381 64 612 58 97  ili  +381 64 12 00 649.

E-mail: aurel@ptt.rs      i     www.ekologijasvesti.org.rs