Kreativna vizuelizacija - spona između željâ i ostvarenja

Srđana i Zlatko Kalajdžić

 

Zamisli i - biće

 

Divna peščana plaža, sunčan dan, negde na južnim morima... Dok posmatrate mirno plavo-zeleno more, osećate kako vaše telo u senci palminog drveta miluje blagi povetarac... Sami ste, pobegli od svega i svakoga, ili ste možda u društvu voljene osobe... Film se polako odvija dalje...

Jezdite u novom automobilu pustim krivudavim putevima kroz guste šume, kroz koje se tek promaljaju prvi sunčevi zraci... Šetate zelenim livadama i berete mirišljave trave...

Zamišljate novi nakit, lepu tašnu ili novi mobilni telefon...

Možda su vam misli nešto mirnije, pa imate samo jednu sliku u svojoj imaginaciji - možda jednu udaljenu zvezdu, žuti trougao, samo ljubičastu svetlost kojom ste obliveni...

Ovo vam je tako poznato, naravno, jer svako od nas, bar neko vreme tokom dana, manje ili više, otvorenih ili zatvorenih očiju, provede maštajući, zamišljajući razne slike, pa i čitave filmove... Da li su u pitanju naši snovi, želje koje bismo voleli da ostvarimo, ili tek nešto što nam je «palo na pamet», to i nije tako bitno, jedno je sigurno - svakome od nas se tako nešto događa. Svesno ili nesvesno, ali se - događa.

Naveli smo samo nekoliko lepših i prijatnijih primera, ali isto tako, ako ne svi, a ono bar jedan deo nas zamišlja svesno, a još više nesvesno, i one druge, mračnije slike života. «...Jao!, šta ako se desi ovo ili ono...» ponekad kreiramo strašne scene kao iz horor filmova, podstaknute našim strahovima zatrpanim ko zna gde i ko zna kada u podsvesti. I takve misli upućujemo najčešće sebi ili najmilijima, onima o kojima najviše brinemo, po principu - ne daj bože da im se to i desi.

 

Ali, ko je u stanju da kontroliše svoje misli i to u kriznim, napetim situacijama? Sreća da se sve naše misli ne materijalizuju odmah u stvarnu situaciju. Kada bi mogle samo lepe ideje odmah da se ostvare! Kako da ih selektujemo i usmerimo ka izvoru stvaranja, gde će sačekati pravi trenutak za ostvarenje? Za to je neophodna moć materijalizacije, koju možemo steći pomoću kreativne vizuelizacije.

Međutim, puko maštanje i zamišljanje ne označava proces kreativne vizuelizacije. Jer, kreativna vizuelizacija je svestan i stvaralački čin voljnog i kontrolisanog kreiranja pozitivnih slika, koje onda držimo i posmatramo u svom umu, oplemenjujući ih pozitivnim emocijama kroz molitvu, hraneći ih na taj način potrebnom energijom ljubavi. Samo udružene, zamišljena slika i energija ljubavi, mogu dati željene efekte i ostvariti naše ideje.

Na početku ćemo objasniti pojmove svih elemenata ovog procesa. Vizuelizovati znači videti nešto svojim unutrašnjim, duhovnim okom. Zamišljati nešto u svojoj glavi jasno, do najsitnijih detalja, poseban je dar koji ljudi nastoje da razviju od davnina. Rekli smo da svi maštamo tokom dana. Ali umesto da rasipamo energiju na besplodne maštarije koje se najčešće rasprsnu kao mehuri od sapunice, možemo taj proces pretvoriti u neiscrpni izvor sopstvenog napretka i ostvarenja najlepših snova.

To ćete najlakše postići primenjujući različite tehnike kreativne vizuelizacije, uz sva pravila i od početnih pa do najsloženijih koraka i faza.

 

Jedna od bitnih postavki kreativne vizuelizacije je i sledeća maksima: Pozitivne misli privlače pozitivne događaje. Što više pozitivnih misli gajite u svom umu i oplemenjujete ih pozitivnim osećanjima, to ćete imati više lepih trenutaka u životu.

Vizuelizacija je most između želje i ostvarenja. Da bismo lakše došli do materijalizacije neke svoje ideje, potrebe ili želje, bitno je da u svom umu kreiramo sliku predmeta, odnosa ili događaja sa pozitivnim sadržajem, vodeći računa o univerzalnim kategorijama i pravilima ponašanja u duhovnom svetu. Tu sliku svesno, voljno i kontrolisano stvaramo, držimo je određeno vreme u svom umu, upravljamo njom, ulažemo pozitivna osećanja u njen sadržaj i razvijamo je, produžavamo u film. To je stvaralački rad na psihomentalnom nivou i ako u njega uložimo dovoljno svog kreativnog potencijala, on može znatno pospešiti naš lični razvoj, kako na materijalnom tako i, što je podjednako važno, na emotivnom, mentalnom i duhovnom planu. Zato je dobro da neko vreme vežbate svoje mentalne sposobnosti, koncentraciju i pažnju i da razvijate kreativnu vizuelizaciju, što ćemo pokušati da vam približimo u narednim brojevima.

Počećemo priču od osnovnih vežbi koje su veoma jednostavne i poželjno bi bilo da ih svako zna. Viši nivo kreativne transformacije i razvoja traži da više vremena i energije uložite u vežbe koje slede. Kasnije, nakon nekog perioda upornog i svakodnevnog rada, vežbe će prerasti u potpuno svestan svakodnevni život.

Osnovno pravilo je da se kod vizuelizacije nikada ne naprežete. Budite mirni, opušteni i srećni baš zato što to radite. Poželjno je da se makar u početku, tokom vežbe, ne pokrećete, vizuelizaciju treba vežbati na tihom i mirnom mestu. Potrudite se da vas niko ne uznemirava, što je bitno i za sve složenije vežbe. Da bi kreativna vizuelizacija bila uspešna, važno je da se dobro pripremite.

Na samom početku se udobno smestite i potpuno opustite telo. Kako smo rekli da kreativna vizuelizacija treba da bude svestan stvaralački čin, i kako to nije tek olako, pusto zamišljanje, već složeno i zahtevno delovanje, potrebno je da akumulirate dovoljno energije. To ćete postići najlakše dubokim i potpunim disanjem, kome ćete posvetiti neko vreme, minimum desetak minuta. Proces opuštanja, smirivanja i prikupljanja energije možete obogatiti i molitvom, čime celokupnom radu dajete jednu višu dimenziju.

Sledeći korak je da se skoncentrišete i umirite svoje misli, pa tek tada prelazite na tehnike same kreativne vizuelizacije.

Ako nekome od vas ne ide baš najbolje vizuelizacija(zamišljanje) slika, za početak je dovoljna i snažna misao o predmetu naše koncentracije (a još je bolje kada je praćena i snažnim osećajem). I to je već dobar početak, a kasnije će već praksa doneti rezultate.

 

I da pojasnimo na početku još sam proces viđenja. Taj proces, osim vizuelnog  dela (same slike), ima još i zvučni (unutrašnji glas koji nam govori) i intuitivni  deo (osećaj). Dakle, sastoji se od tri komponente, koje ne moraju podjednako da budu zastupljene u početku, ali koje se vremenom razvijaju da bi dovele do potpunog procesa viđenja (koji ih objedinjuje). O ovome nemojte brinuti, jer će samo vežbanje i rad na vašoj kreativnoj vizuelizaciji rešiti ovo pitanje i dovesti do potpunog i pravilnog viđenja.

Ukoliko ste rešili da krenete u praktičan rad na razvoju sopstvenih potencijala, počećemo od osnovnih koraka, od osnovnih tehnika koje radimo na našem kursu i koje su date i u knjizi «Put Ljubavi i Savršenstva» (autori knjige Srđana i Zlatko Kalajdžić). Pre samih vežbi vizuelizacije neophodno je pripremiti sebe kroz gore pomenute vežbe smirivanja, opuštanja i podizanja sopstvenog potencijala, a zatim se dobro skoncentrisati. Koncentracija je neophodan i prvi korak bilo koje psihomentalne tehnike, a i jedna od najvažnijih komponenti samog života, bilo koje naše aktivnosti, u bilo kojoj oblasti života. Nakon toga slede različite vežbe kao prelaz ka kreativnoj vizuelizaciji, pa onda i dalje... Konačno, naš razvoj nema kraja i zato ne ograničavajte sebe, vežbajte, radite, razvijajte se...

U narednim brojevima ćemo detaljno objasniti različite tehnike koncentracije i kreativne vizuelizacije, a u međuvremenu vam dajemo mali domaći zadatak - posvetite svakodnevno neko vreme potpunom opuštanju tela, prepuštajte se tom prijatnom stanju bez tenzije, a nakon toga po nekoliko minuta dišite duboko, sporo, punim plućima. Sebe i svoj energetski potencijal pročišćavajte i obogaćujte molitvom

Molim Te, Gospode Bože, za milost Tvoju, za sve ljude ovog sveta!

 

Beograd, 23. novembar 2004.

 

 

Tajna kontrole uma

 

Kao što smo pomenuli u prethodnom broju, nakon opuštanja, vežbi disanja i postepenog smirivanja, prelazimo na početnu vežbu, a to je razvijanje koncentracije, čime postepeno otvaramo sebe za više dimenzije, za meditaciju, postizanje viših kreativnih dimenzija svesti, dimenzija inspiracije i direktne informacije sa najvišeg nivoa.

Koncentracija je izuzetno važna i sa njom počinju sve mentalne tehnike. Kako uspešnost vizuelizacije (uopšte zamišljanja, a potom i držanja date slike u umu neko vreme) zavisi direktno od nje, na samom početku ćemo objasniti ukratko šta je to koncentracija i koja je osnovna vežba.

Da biste razvili prvo koncentraciju, pa potom kreativnu vizuelizaciju i meditaciju, kao preduslov za brže i delotvornije postizanje stanja potpunog mira, opuštenosti i sreće, potrebno je da posvetite neko vreme osnovnim vežbama koncentracije, a kasnije prelaznim i složenijim tehnikama.

Koncentracija je potpuna usredsređenost uma na jedan objekat. Duže ostajanje u tom stanju dovodi do potpune pažnje, potpune usmerenosti čakri i aura na jedan objekat i to je onda stanje potpune svesnosti, meditacija. Produžavanje stanja meditacije vodi nas u prosvetljenje.

 

Prva podela je na konkretnu i apstraktnu koncentraciju.

Konkretna se odnosi na objekat koji izaberemo: plamen sveće na primer, zlatna tačka na plavoj podlozi, arhetipski simboli, drvo, određeni predmet, dok apstraktna podrazumeva kvalitete naše ličnosti, značenje arhetipskih simbola, mir, bol, strah, beskonačnost, savršenstvo, ljubav...

Druga podela podrazumeva usmerenu (aktivnu) i neusmerenu (pasivnu) koncentraciju.

Usmerena koncentracija je kada su sva čula i um usmereni isključivo na jedan objekat i ne postoji ništa osim njega. U pitanju mogu biti i konkretni i apstraktni predmeti.

Neusmerena koncentracija nema određeni objekat na koji se obraća pažnja, već se sa istovetnom pažnjom prati slobodan protok misli. Usmereni ste na sve, pratite sve energetske tokove. To je pasivna koncentracija koja zahteva odnos nevezivanja i potpune prisutnosti, a moguće je ostvariti je tek kada ovladate usmerenom koncentracijom.

Vežbe koncentracije zahtevaju svakodnevno, istrajno praktikovanje. Potrebno je izabrati vreme za vežbanje i ustaliti ga. Najbolje je da to bude rano ujutru ili kasno uveče (ili oba). Pravilno izvođenje opuštanja, disanja i primena osnovnog stava za vežbanje su uslov i priprema za koncentraciju. Vežbe koncentracije i kreativne vizuelizacije su usko povezane i zato njihovo razdvajanje uzmite uslovno, zbog lakšeg vežbanja i sistematizacije.

 

Sedite na stolicu zauzimajući osnovni položaj, prave kičme, nogu oslonjenih punim stopalom na pod. Celo telo je opušteno, naročito ruke i ramena. Ova vežba je značajna za razvoj volje i podizanje nivoa svesnosti u svakodnevnom životu. Predmet koncentracije postavite ispred sebe na udaljenost ispružene ruke, u visini vaših očiju. Najbolje je da za početak uzmete zlatnu tačku na svetloplavom papiru. Fiksirajte pogledom tačku koja je u nivou očiju i ne pomerajte se što duže. Ni jedan jedini deo tela ne treba pomerati. Disanje je potpuno prirodno, bez naprezanja.

Ako ne možete da izdržite, pomerite se. Činite to što ređe i isključivo voljno i kontrolisano. Ako morate da trepnete, pre nego što to uradite kažite sebi mentalno: »Sada zatvaram oči», i onda ih zatvorite. Potom recite:»Sada otvaram oči» i otvorite ih. Na ovaj način počinjete sa svesnim upravljanjem, do sada nesvesnim, funkcijama svog tela.

Na početku praktikovanja koncentracije verovatno će vas ometati zvuci, osećaji, možda će vas peći oči ili svrbeti ruka, opsedati svakojake misli. Nemojte se boriti protiv njih.

Pustite ih da prođu, i uz mentalnu konstataciju: «Ovo je ometajući faktor, ja nastavljam moju koncentraciju» ponovo se usmerite na objekat svoje pažnje, na potpunu nepokretnost.

Osim zlatne tačke, odnosno znaka, za koncentraciju je odličan i plamen sveće. Stavite je takođe na udaljenost ispružene ruke, u visini očiju, i netremice posmatrajte najsvetliji, središnji deo plamena. Pogled neka vam bude «paralelan», dišite prirodno i ne pomerajte se. Ova vežba, pored poboljšanja koncentracije, unosi svetlost u vaše telo, u energetske centre i um, pročišćava ih od negativne energije i donosi napredak u razvoju. Koncentraciju vežbajte dok ne budete u stanju da pola sata ostanete bez pokreta, usredsređeni samo na zlatnu tačku ili plamen sveće.

Nakon koncentracije vežbajte sledeće tehnike, kao pripremu za samu kreativnu vizuelizaciju.

 

Za ovu vežbu vam je potreban dvadeset jedan kliker ili isti broj malih, što jednostavnijih geometrijskih tela, koja treba da su ista ili slična. Nekada su se koristila zrna pirinča, pasulja, pšenice...

Stavljajte jedan po jedan kliker na papir (A4 format) koji je na stolu. Potrebno je da pažljivo posmatrate svaki komad posebno, a i sve zajedno kao celinu. Vežba samo izgleda jednostavno. Treba zapamtiti sve, apsolutno sve detalje sa lista papira. Prvo stavite jedan kliker, a potom redom dodajte jedan po jedan i kod svakog se zadržite dovoljno dugo da zapamtite sve detalje. Napregnite sve svoje sposobnosti za koncentraciju. Kliker koji gledate je za vas najvažnija stvar na svetu. Za vas postoji samo on i ništa više. Potpuno ste usredsređeni samo na taj kliker/e i nema više ničeg vrednog za vas. pokušajte da svakim čulom posebno osetite postavku na stolu. Sva čula istovremeno usmerite samo na predmete na listu papira. Počinjete sa praznim papirom, dodajete jedan po jedan kliker dok ne postavite svih dvadeset i jedan. Potom oduzimajte kliker po kliker dok ne dođete do praznog papira.

 

Isecite bilo koji tekst veličine jednog novinskog stupca. Pažljivo ga posmatrajte jedan minut nastojeći da zapamtite njegov izgled u globalu. Usmerite, potom, svu pažnju na tekst i polako ga pročitajte, u celosti. Nastojte da zapamtite svaku reč. Zatim ga odložite i po sećanju napišite sve što ste zapamtili. Tekst koji ste napisali uporedite sa originalom, a potom ih spojite i zajedno odložite. Svakodnevno radite ovu vežbu dve nedelje i onda uporedite rezultate koje ste ostvarili prvog i poslednjeg dana. Primetićete veliki napredak.

 

Ovo je prelazna vežba iz koncentracije u vizuelizaciju. Za nju su vam potrebni stotinak ili više različitih sitnih predmeta, crna tkanina koja služi kao stolnjak i jedna kutija za čuvanje istih. Iz kutije nasumice izvadite nekoliko šaka predmeta i spustite ih na stolnjak, ne razmeštajući ih previše. Posmatrajte tu grupu predmeta jedan minut i pokušajte da uočite međusobne veze, odnose predmeta, celu sliku. Nakon toga pokrijte delom tkanine predmete i bez pauze ispišite na papiru sve čega se sećate, položaj i odnose svih elemenata. Opet ih otkrijte i ponovo posmatrajte naredni minut. Ponavljajte postupak gledanje - pisanje  dok ne budete u stanju da navedete sve predmete sa tkanine kao i njihove međusobne odnose. Ova moćna tehnika biće vam od velike koristi u razvijanju vizuelizacije i manipulacije sopstvenim energetskim potencijalima.

 

Beograd, 7. decembar 2004.

 

 

Zaroni do tišine svesti

 

Nastavljamo sa našim druženjem i vežbama unapređivanja sopstvenog energetskog potencijala, koncentracije, svesne kontrole sopstvenog ponašanja, pa onda i korekcije psihomentalnih stanja, a sve kroz tehnike kreativne vizuelizacije. Još jedna u nizu vežbi koje prethode ozbiljnijem radu, a izuzetno je korisna i potrebna, jeste i svesna kontrola tela.

 

Sedite za sto u osnovni položaj za vežbanje. Položite desnu ruku na sto. Skupite šaku bez naprezanja. Skoncentrišite se na pesnicu i dobro zagledajte svaki njen detalj, bez ikakvog pokreta. Osetite šta se dešava u vašoj šaci. Osetite odnose: toplo-hladno, struji-ne struji, lako-teško, tvrdo-meko... U potpunosti osetite svoju šaku. Zatim pažnju usmerite na vrh palca, pa na ceo palac. Dajte mentalnu komandu svom palcu da se lagano, što lakše opruži. Postupite tako sa svim prstima na desnoj šaci. Isto ponovite i sa levom šakom. Njeno otvaranje treba da bude izvedeno bez ikakvog napora, potpuno automatski, kao da se sama od sebe otvara isključivo na vašu svesnu komandu.

Kada ovladate prethodno opisanim skladnim otvaranjem šake, pređite na podizanje cele ruke. Položite desnu ruku na sto, otvorene šake, potpuno mlitavu. Posmatrajte je bez pokreta. Osetite je što više. Dajte svojoj ruci mentalnu komandu da postane lagana. Ponovite u sebi da cela ruka, od ramena do vrhova prstiju, postaje sve lakša i lakša. Osećajte kako postepeno nestaje težina iz nje. Ne osećate svoju ruku. Ona je toliko lagana da počinje da se odiže od stola. Polako, veoma polako se podiže naviše, bez ikakvog napora. Ne osećate nikakav, baš nikakav napor kod podizanja vaše ruke. Ona lebdi sama od sebe. Dozvolite da vam ruka odlebdi do visine ramena i tu je zaustavite. Zadržite je izvesno vreme u tom položaju i osetite zadovoljstvo što je tako. Pri svemu ovome ne sme biti nikakvog napora. Dajte sada svojoj ruci komandu da se spusti nazad na sto i to i učinite. Zatim dajte nalog da se u ruku vrati osećaj težine, a kada se to dogodi, pomerite je. Radite naizmenično sa desnom, pa sa levom rukom.

Ne sekirajte se zbog početnih neuspeha. Možete simulirati nekoliko puta da bi osetili kako sve to izgleda. Potrudite se i uspeh će doći.

Savladavši prethodne vežbe, koje su kao i one koje slede, delovi naše knjige «Put ljubavi i savršenstva» i deo programa vežbi u našem Ekološkom centru «Zlatni put», zreli ste da pređete na viši nivo rada, odnosno na samu kreativnu vizuelizaciju, i to na osnovnu vežbu, kreiranje mentalnog ekrana.

 

Nakon opisane pripreme pristupate kreiranju vašeg mentalnog ekrana. Kako sam naziv govori, to je vaš unutrašnji ekran, bioskopsko platno, na kome će se odvijati svi procesi kreativne vizuelizacije, i koji stalno radite tokom vežbanja.

Oči su vam zatvorene. Zamislite kako ste se udobno smestili. Ispred vas se, koliko vam pogled seže, gore, dole, desno i levo, nalazi beli ekran. Sva događanja, sve što budete videli i sve projekcije, biće smeštene na tom ekranu, osnovnom, bele boje.

Za uobičajeno vežbanje koristite beli ekran. Kada završite sa praksom, uklonite sa vašeg mentalnog ekrana sve objekte, pa na kraju uklonite i sam mentalni ekran.

Radi vežbe i bolje vizuelizacije, možete u početku menjati boje ekrana, pa ga videti u crvenoj, žutoj, plavoj, zelenoj, svim bojama duginog spektra...

Kako bi kreativna vizuelizacija, a i naše svakodnevno življenje bilo mirnije, kreativnije i u skladu sa željenim i pravilnim funkcionisanjem, jedna od osnova je i da mi budemo mirniji, da iz uznemirenog i napetog stanja uma pređemo na nižu frekvenciju, pravilniji ritam - da vibriramo u alfa ritmu. Dok ne ovladate ovim stanjem, brzim ulaskom u njega ukoliko niste u tom ritmu, odnosno, mogućnošću da budete stalno u toj vibraciji, dajemo vam osnovnu vežbu za postizanje alfa ritma, koja je i osnova kreativne vizuelizacije i njene uspešne materijalizacije.

Da podsetimo, sve ovo, dakle, sve vežbe i cela kreativna vizuelizacija ima za cilj da u najdubljem stanju mira, opuštenosti i sreće dođete do suštinskih ideja, i da ih svesnim ponavljanjem dovedete do ostvarenja, kako biste svoj život poboljšali i usmerili u pravcu potpune duhovne samorealizacije, do ostvarenja vašeg puta ljubavi i savršenstva!

 

Alfa stanje je dublje stanje svesti, nivo potpunog smirenja uma, koje nekontrolisano doživljavamo između sna i buđenja. Zovu ga još i «snevanje»... Opisaćemo vam voljni, kontrolisani ulazak na taj nivo. Kada se dovoljno opustite i pripremite, zatvorite oči i kreirajte vaš mentalni ekran bele boje.

Na ekranu se sa desne strane pojavljuje velika svetložuta jedinica i polako se smešta na sredinu ekrana; tu zastane jedan trenutak. Posmatrajte je i ispratite pogledom njen odlazak nalevo. Sa desne strane se polako primiče druga jedinica iste boje i zaustavlja ispred vas. Obratite pažnju na sve njene kvalitete (boja, oblik, debljina, veličina...) i kako odlazi na levu stranu. Još jedna jedinica prolazi na isti način. Sada se isti postupak ponavlja sa brojem dva, takođe tri puta. Ponovite postupak sa svetložutim brojem tri, obratite pažnju na osobine, kako dolazi i prolazi.

Ekran je sada prazan. Kažete sebi da ćete brojati od deset do jedan. Kada budete rekli deset videćete sebe na površini mora. Kada budete rekli jedan stići ćete na dno okeana mira i tišine. Brojeći od deset do jedan tonućete polako ka dnu, a sve vaše misli će biti usmerene ka ulasku u alfa stanje, ka sve većem miru, opuštenosti, tišini.

Mentalno kažete deset i vidite sebe kako plutate na površini. Sunce divno sija, prijatno vam je, osećate kako vaše telo miluje voda. Počinjete lagano da tonete ka dnu, gubeći osećaj težine.

Kada kažete devet vidite kako prolazite pored ovog broja, sve ste opušteniji, sve manje registrujete čulne utiske. Tonete sve dublje, polako, vidite osmicu, gubite osećaje, um je sve prazniji i smireniji, čistiji. Nastavljate da tonete, sedam, telo više uopšte ne osećate, čula sve manje registruju spoljašnje efekte. Šest, sve ste mirniji i opušteniji. Kada stignete do broja pet prestaju svi osećaji u fizičkom telu, nestaju želje i osećanja. Četiri, polako tonete još dublje, vaše misli su sve mirnije, sporije. Tri, misli vam sve manje naviru, posmatrate ih, nema više želja. Dva, dalje tonete, misli prestaju, nema više osećanja, posmatrate prazan, čist um.

Jedan, nalazite se na dnu okeana mira i tišine. Prestali su svi umni procesi, vlada potpuni mir i tišina. Vi ste potpuno svesni svega. Dajte sebi afirmacije: «Moj um je smiren. U meni je samo jedna misao - apsolutni mir, opuštenost i sreća. Nalazim se u alfa stanju, potpuno sam miran, opušten i srećan. U ovom stanju mogu ostati koliko budem želeo/la. Svaki put kada ulazim u alfa stanje to ću učiniti sve brže, lakše i dublje...»

Ovaj, kao i momenat pre izlaska iz alfa stanja, najbolji su za rad na vašem programu pozitivnih afirmacija.

 

Ukoliko želite iz alfa stanja da pređete u san i time rešite problem nesanice kažite sebi: «Iz ovog stanja preći ću u san. Moj san će biti potpuno zdrav, relaksirajući, okrepljujući. Ja tonem u san, probudiću se u to i to vreme...» Ovo je najbolji način programiranog ulaska u san, ali više o tome u narednom poglavlju.

U alfa stanju ostanite izvesno vreme, ili dok ne završite vaše vežbe. Izlaz iz ovog stanja treba uvek da bude kontrolisan. Kažite sebi da ćete sada izaći iz njega brojeći od jedan do pet. Kada stignete do broja pet otvorićete oči i biti u stanju najdubljeg mira, opuštenosti i sreće.

Počinjete sa brojanjem. Jedan, krećete polako sa dna okeana penjući se ka površini. Pojavljuju se prve misli, prvi osećaji. Idete sve više, osećate obrise vašeg tela. Postajete sve teži.

Dva, penjete se, javlja se osećaj težine u rukama i nogama, misli teku. Podižete se ka površini noseći sa sobom mir, opuštenost i sreću. Trojka, čula sve više registruju utiske, osećate krvotok, telo je sve snažnije. Četiri, podižete se i dalje noseći mir i tišinu, potpuno osećate telo, registrujete sve spoljne utiske. Pet, na površini ste, otvarate oči, u stanju ste najdubljeg mira, opuštenosti i sreće i nosite ga u svakoj vašoj misli, reči i delu.

Ako se dogodi da budete ometeni, prekinuti dok se nalazite u alfa stanju, vratite se opušteni nazad i obavezno kontrolisano izađite iz tog stanja brojeći od jedan do pet.

 

Beograd, 21. decembar 2004.

 

 

Svest kao neutralni posmatrač

 

Iz broja u broj sve dublje ulazimo u svet kreativne vizuelizacije, a samim tim i u sve složenije vežbe, odnosno, idemo ka onim pravim, sveobuhvatnim i nama korisnim tehnikama, pomoću kojih ćemo uraditi ono što nam treba - saznati potrebne informacije, izvršiti kreativnu transformaciju, razviti sopstvene potencijale i na kraju, ostvariti sebe kroz sve nivoe i aspekte života!

U ovom broju ćemo vam dati još nekoliko vežbi za razvoj, da bismo potom prešli na najsloženije tehnike koje objedinjuju mnogo toga - počevši od mira, opuštenosti, zamišljenih slika, preko pozitivnih afirmacija, kreativnog emotivnog stanja, do molitvi, energetskih transformacija i svega ostalog što nosi određena slika, odnosno situacija kojom se u datom momentu bavimo.

Naravno, za sve one koji misle da pomoću neke od tehnika ovog tipa obezbede sebi boljitak u bilo kom vidu, svejedno da li je reč o poboljšanju zdravlja, uspehu u ljubavi ili poslu, njihovom kreativnom preobražaju i razvoju, za sve važi sledeće - istrajan i predan rad, uz strpljivo vežbanje, razvoj i napredak, preduslovi su ostvarenja ideja koje imaju. Ništa se ne može postići za «tren», a da to pritom ima pravu vrednost. Zato uložite svoju ljubav, vreme, energiju i rad, a onda ni rezultati neće izostati.

Da sve može neko drugi da uradi umesto nas, ili da se sve može kupiti, odnosno da se sve postiže tako lako, stvar bi izgledala drugačije i ne bi ljudi ulagali strpljivo, predano i istrajno toliko toga u ostvarivanje svojih ideja, kako u poslu i materijalnim pitanjima, tako i po pitanju razvoja duha. Ne bi provodili monasi ili jogini uzalud desetine godina svog života u vežbama da bi postigli određena stanja i napredak kada bi to sve moglo po ekspres metodi - jedan vikend obuke i već ste odleteli na Mesec!

 

Pa, ukoliko ste voljni da nastavite putem svog razvoja, da se vratimo na naše vežbe! Nije neophodno da ih sve radite godinama, mnoge od njih su samo priprema i posle određenog perioda rada one više i nisu potrebne. No, to im ne umanjuje vrednost, niti ih treba preskočiti ili odbaciti. Tek kada nešto budete provežbali i proživeli, pa savladali, shvatili mu vrednost i mesto, možete ga se i odreći.

Dok ste u stanju mira i koncentracije, nakon pripreme i kreiranja mentalnog ekrana, pokušajte da na mentalnom ekranu bele boje projektujete izabrani predmet. Neka za početak to budu osnovne geometrijske figure - krug, trougao, kvadrat, a kasnije i geometrijska tela - kupa, lopta, piramida, valjak, kocka, kvadar. Pomenute slike, pa nakon njih i predmete, posmatrajte na svom ekranu, prvo statično i u jednoj boji, pa im potom menjajte boju. Zatim ih postepeno pomerajte, rotirajte. Posle ovih jednostavnih, uvedite u vežbu i složenije predmete iz svakodnevnog života. To mogu biti olovka, šolja, cvet, cipela, torba, sve što vam se dopada. U početku birajte jednostavnije, kasnije složenije stvari, sa više detalja. Izabrani predmet vidite, posmatrajte sa svih strana, vrtite ga u svim položajima. Prostudirajte dati objekat sa svih strana, opipajte ga (mentalno), omirišite, osetite sve njegove kvalitete: oblik, veličinu, težinu, tvrdinu, elastičnost, boju, toplotu, energetsko zračenje, odnos sa vama; potpuno se skoncentrišite samo na tu sliku ili predmet. Ovu sliku u svom umu zadržite najmanje pet minuta.

 

U sledećoj fazi operacija se ponavlja, predmet ostaje u jednoj boji, samo se menja boja ekrana. Nije više bela, nego plava. Na plavoj podlozi ponovite studiranje i okretanje predmeta. Nakon plave, ekran obojite zelenom, žutom, crvenom i crnom bojom, da bi se na kraju istim redosledom vratili unazad do bele boje.

Opet na kraju vežbanja uklonite predmete, a zatim i sam ekran.

Sledeća vežba predstavlja vaš ulazak (mentalni, energetski - ne fizički) u izabrani predmet. Ovog puta vam preporučujemo da ulazite samo u kristale, najbolje gorski, jer je neutralan i energetski potpuno čist. Bez posebne dozvole, koju ćete dobiti putem direktne informacije, nemojte se projektovati u biljke, životinje i ljude.

Projekciju vršite na belom ekranu. Da biste mogli ući u kristal, moraćete ga povećavati, ili sebe smanjiti. Potrebno je jasno i precizno vizuelizovati kristal na ekranu. Potom vidite sebe pored njega, iste ste veličine. Prišli ste mu, opipavate ga, osećate njegovu strukturu, oblik, tvrdoću, gustinu, toplotu, energetsko zračenje. Izaberite mesto gde ćete ući, zakoračite desnom nogom i u jednom koraku se nađite u kristalu.

Smestite se udobno, prostudirajte ga iznutra. Osetite sve kvalitete kristala i upamtite sve utiske. Dovoljno je da se u početku zadržite pet minuta. Kasnije možete povećati vreme, ako vam je potrebno. U kristal ulazite licem okrenutim ka njemu i isto tako izlazite, levom nogom unazad. Ne okrećite mu leđa. Odmaknite se nekoliko koraka i zahvalite se na gostoprimstvu.

Izbrišite predmet sa ekrana, sebe i na kraju ekran. Na ovaj način ste završili ovu složenu vežbu, koja vam donosi iskustvo neophodno u procesu duhovne samorealizacije. Ona je bazna tehnika za druge, složenije, zato je dobro savladajte.

Osim projekcije u zamišljene predmete, preporučujemo vam i rad sa znakom na zadnjoj korici naše knjige «Put Ljubavi i Savršenstva» (ukoliko je imate). Nakon koncentracije na znak, možete, na gore opisani način, ući u njegov centar, u zlatnu tačku. Kada se nađete u zlatnoj svetlosti idite i korak dalje, unutar radite molitve, postavljajte pitanja.

Ovu vežbu izvodite sa kutijom od šibica koju ćete detaljno prostudirati. Bitno je da zapamtite što više detalja na njoj. Osetite je pod rukom, omirišite je, doživite njenu temperaturu, težinu, mekoću, strukturu... Stavite je na treće oko i držite barem pet minuta. Imaćete sasvim drugačije senzacije. Približite se što više predmetu, potpuno ga osetite. Kad vam postane blizak, projektujte se u njega.

U alfa stanju ste, ispred sebe vidite ekran, na njemu kutiju šibica i jednu sasvim imaginarnu osobu koja ulazi u kutiju. Ne posmatrate osobu, već vas interesuje šta ta osoba vidi. Istovremeno posmatrate kutiju spolja i imate sliku koju osoba vidi iznutra. To je cilj ove vežbe, viđenje predmeta i spolja i iznutra. Viđenje treba da bude trodimenzionalno, jer je na neki način za vas šibica providna. Ovo se može objasniti slikama koje istovremeno projektuju dve kamere, vi ste u jednom trenutku i spolja i iznutra. Treba obratiti pažnju na to šta se događa između ove dve slike.

 

Posmatranje na mentalnom ekranu podrazumeva odnos da čista svest posmatra um. Osoba koja se nalazi u šibici ste zapravo vi, vaš ego, telo i um, a vaša svest je u stavu potpuno prisutnog neutralnog posmatrača. Vi jednostavno sve vidite i čujete, znate šta mislite i šta vam se dešava, ali se za to ne vezujete ni emotivno ni mentalno, samo posmatrate. Istovremeno znate i šta drugi misle i šta se događa, registrujete to, ali vas to ne dodiruje, ne uznemirava. Tako vi kreirate dešavanja u vama i oko vas, a u skladu sa vašim putem ljubavi i savršenstva.

Na ovaj način na mentalnom planu preuzimate ulogu potpune svesnosti, kreatora svoje sudbine. Preko astralnog nivoa to stanje se spušta do fizičkog tela i vi bivate potpuno sigurni, odlučni, shvatate šta je u vašoj glavi, a šta u tuđim, živite svoj život svesno i slobodno. Treba shvatiti da naša svest posmatra stvarnost hologramski (sa svih strana), a ne linearno kao um. Kod takvog posmatranja je najvažnije u kom smeru usmeravate svoju pažnju i volju, najbolje bi bilo ka Božanskoj suštini, izvoru kreativne energije. Ovladavajući ovim sistemom kreativne vizuelizacije - imaginacije, ostvarujete optimalno delovanje u sebi i oko sebe. Da bi ove vežbe postale deo vas i da biste to znanje mogli primeniti na svoj život, ponavljajte ih što češće.

 

Beograd, 4. januar 2005.

 

 

Stvorite svoje utočište

 

Nastavljamo sa našim druženjem uz objašnjenja, ali i uz praktične vežbe, bez kojih nema uspeha. Jer, tek kroz praktičan rad, uz potrebnu teorijsku pripremu i osnovno znanje, možemo napredovati i nešto ostvariti. Veliki broj ljudi, čak i kada je savladao početni strah od upuštanja u nešto novo i nepoznato i krenuo u teorijsko upoznavanje sa različitim temama kroz niz predavanja, isčitavanje raznorazne literature i slično, zastane na toj stepenici razumevanja, bez daljeg, sledećeg koraka - prakse. Pa čak i sama praksa, ako nije pravilna, redovna i istrajna, ne garantuje sigurne rezultate, posebno ne u kratkom vremenskom roku. Ali, ako ne radite dovoljno dugo nikada nećete znati šta, kako i kada je moglo da se dogodi. Zato, istrajte na vašem ličnom Putu!

Primetili ste da postepeno idemo u sve složenije vežbe, što je i normalno. Naravno, treba ići sve dalje i u sve «veće visine», ali nikako preskočiti najosnovnije korake. Ukoliko temelj nije dobro postavljen, ni dalje zidanje nije bezbedno. Pa, iako vam ove vežbe kreativne vizuelizacije, odnosno, sama vizuelizacija ide lako i bez problema, nije na odmet bar isprobati tehnike koje vam dajemo. Sledeće vežbe su interesantne, jer sada već uvodite ljudske likove, prvo sebe a kasnije i druge, u vaše slike.

 

Kao i u prethodnim vežbama, potrebno je uraditi pripremu, da podsetimo: dobro se i potpuno opustiti, potom vežbati neko vreme i disanjem akumulirati energiju koju ćete, nakon toga, molitvom oplemeniti i pretvoriti u najkreativniji i najsuptilniji oblik, kako bi je iskoristili u daljem vežbanju. Još neko vreme posvetite pripremi, vežbajte koncentraciju, pa ulazak u alfa stanje. Nakon što ste što kvalitetnije kreirali mentalni ekran, kao dopunu pred vežbu posmatrajte svoj lik neko vreme u ogledalu, analizirajući svoje šake i stopala. Sa vežbom počinjete tek kada dobro zapamtite sve detalje.

Prvo na ekran projektujte svoje lice. Treba da bude jasno kao u ogledalu. Posmatrajte ga nekoliko minuta, u zavisnosti od kvaliteta imaginacije. Dobro ga osmotrite, pokušajte da vidite detalje što življe: oblik lica, boju očiju, kožu, kosu... Sklonite svoje lice i na ekran zatim vizuelizujte svoje šake. Vidite prvo desnu šaku sa svim prepoznatljivim detaljima, a potom pređite na levu. Pokrećite šake, okrenite ih i pogledajte dlanove, posmatrajte. Kada uspete, sklonite šake i sada zamislite vaša stopala na ekranu. Gledajte ih neko vreme, obraćajući pažnju na detalje. Na kraju sklonite i stopala, a potom i ekran i izađite iz alfa stanja na uobičajeni način.

 

Mentalno utočište je vaš idealan prostor, zamišljen i namešten tako da vam obezbeđuje osećaj najdubljeg mira, opuštenosti i sreće, sigurnosti, udobnosti. Najbolje je da to bude zatvoren prostor, neka soba koja je za vas idealna. Zamišljate je kao prostor koji vam pruža sve pomenute sadržaje. Prvo se pripremite, na već pomenuti način, pa uđite u alfa stanje i dajte sebi afirmaciju: «Sada ću kreirati svoj mentalni ekran.» Udobno sedite, dok se ispred vas prostire veliki, svetao mentalni ekran. Posmatrajte ga oko minut. Zatim na njemu projektujete svoje mentalno utočište.

Zamislite lepu, prijatnu sobu sa prozorima i vratima čiji su zidovi svetloplave boje (boja upaljenog špiritusa ili plina), u kojoj se nalaze dve stolice (može i više, ali ne preterujte), sto i krevet. To su osnovni i neophodni elementi. Stolicu koja je vaša postavite tako da ako sednete na nju imate pogled na vrata svog utočišta. U svoje mentalno utočište možete smestiti šta hoćete, na primer policu sa knjigama, lepe zavese i prekrivače, kao i jastuke na krevet, da se osećate udobno i prijatno. Samo vodite računa da vam svi predmeti budu dobro poznati i neophodni. Nemojte pretrpavati sobu i gomilati beskorisne stvari, jer ta soba ste u stvari vi sami, sve ono što nosite u sebi.

U vaše utočište možete postaviti na zidove svoj lični i božanski simbol, kada ih budete saznali (to su posebni simboli koji nas predstavljaju i povezuju sa našim zadatkom i nivoom vibracije duhovnog sveta kojoj pripadamo, a koje smo opisali, kao i tehnike za njihovo dobijanje, u našoj knjizi «Put ljubavi i savršenstva»). Važno je da svoje mentalno utočište i sve predmete u njemu zapamtite u detalje, jednom ih kreirate i više ne menjate.

Na sto u mentalnom utočištu postavite obavezno papir i olovku, neki važan predmet koji vam služi za koncentraciju energije, kao što je bistri gorski kristal, visak, piramidu, krst, mermerno jaje... Dobro osmotrite ceo prizor. Dočarajte sebi atmosferu prostorije, njenu svetlost, miris, detalje... Doživite svu prijatnost svog mentalnog utočišta. Osetite zaštićenost, sigurnost, mir, opuštenost i sreću. U svom mentalnom utočištu možete da radite sve vežbe za psihomentalni razvoj, a naročito i najvažnije od svega - molitve. Kažite u sebi: «Sada ću da radim molitvu»; uđete u svoju mentalnu sobu, sedate na stolicu i molite se Gospodu Bogu. Kada završite sa vežbanjem iskoračite nazad, izađite iz sobe, zahvalite se Gospodu Bogu, sklonite mentalno utočište sa ekrana, zatim i sam ekran, pa izađite iz alfa stanja.

I ne samo molitve, tu možete raditi i sve druge vežbe i tehnike za psihomentalni razvoj i duhovni napredak. Takođe se možete skloniti, odmoriti, zaštititi, energetski se oporaviti, isceljivati, predahnuti na trenutak kada ste rastrzani, umorni, energetski iscrpljeni, napadnuti... Istražujte, neka to bude vaša mala čarolija. Dok budete eksperimentisali, tragali i vežbali zapisujte mentalno svoja zapažanja, informacije ili odgovore na papir koji vam stoji na stolu u utočištu.

 

U utočištu možete dobiti i ličnog savetnika. On može biti vaš lični duhovni učitelj, čuvar, vodič... Zamolite Gospoda Boga da vam ga pošalje, on će doći kada to svojim radom zaslužite. Čućete zvonjavu ili kucanje, ustati i otvoriti vrata. Uvek sedite tako da ste licem okrenuti ka vratima. Svom savetniku, učitelju, vodiču ili čuvaru ponudite stolicu, sedite i vi i upustite se u razgovor o bitnim stvarima u vezi sa vašim Putem, radom na ličnom duhovnom buđenju, ili drugim bitnim pitanjima u vašem životu (dom, posao, partner...). Možete dobiti direktne, ili indirektne odgovore. Direktan ćete odmah saznati, ovaj drugi može biti u obliku poruke: «Idi u biblioteku i potraži tu knjigu» ili «Srešćeš neku osobu koja će ti dati nešto ili reći» i slično. Na taj način možete doznati sve što vas interesuje u vezi sa vašim duhovnim osvešćenjem, razvojem i ostvarenjem. Sigurno ćete redovnim radom u mentalnom utočištu olakšati sebi život i ubrzati razvoj na svim nivoima postojanja.

 

Beograd, 18. januar 2005.

 

 

Šta čini sliku uspeha

 

Još u prvom nastavku smo rekli da je maštanje, između ostalog, osnova kreativne vizuelizacije. Svi mi, manje ili više, u želji da poboljšamo svoj život, maštamo, odnosno bežimo od stvarnosti u svoj svet. Neko bi da ima lepši dom, neko da kupi novi auto, novo odelo; pa onda želimo neke slatkiše... Jedni se zadovoljavaju maštajući o sitnim stvarima, drugi pak imaju ideje kojima bi menjali ovaj svet nabolje. Kako god, da bismo i ostvarili ono o čemu maštamo i čemu težimo, kako nam ne bi sve to otišlo u nepovrat kao još jedan pusti san, neophodno je da svojim vizijama damo i «koren» i «težinu», tj. da naučimo kako da ih sprovedemo u delo.

 

Objašnjavajući kreativnu vizuelizaciju, napomenuli smo ono što je jako bitno, a to je – odrediti koje nam je vrste želja: pozitivna, ili suprotno od toga – negativna, a što često biva i nesvesno i nekontrolisano. Zato je izuzetno bitno o ovome voditi računa i iz svoje glave izbaciti sve destruktivne misli, strahove, nerealne i iskrivljene želje, odnosno, sve ono što nije u skladu sa kreativnim opredeljenjem. Ovo dobija na značaju upravo sada, kako napredujemo u svom razvoju, u vežbanju kreativne vizuelizacije i drugih tehnika kojima stičemo sve veću moć, a samim tim i snagu da materijalizujemo svoje misli i osećanja.

Osvestiti ove procese paralelno sa razvojem moći bitan je korak u našem napretku. Nikako ne smemo sebi dozvoliti luksuz da sa povećanim potencijalom istovremeno ne kultivišemo sebe, svoje misli, osećaje, želje. Kada već ovladate kreativnom vizuelizacijom, možete samo zamisliti šta znači da tada, sa povećanom koncentracijom i drugim tehnikama koje je prate, umesto pozitivne, kreativne ideje po vas i druge, vi sada zamislite ili poželite nešto destruktivno.

U tom smislu, važno je da osvestimo svoje misli, svoje želje, ideje. Kako bismo to uradili valjano, potreban je i svakodnevni rad na ličnom pročišćenju, transformaciji i razvoju svih naših potencijala. Za ostvarenje određenog «sna» nije dovoljno nešto poželeti, potrebno je imati pozitivne misli i slike, čisto srce i puno ljubavi, imati dovoljno energije i snage, a onda i istrajnosti i strpljenja ne bi li uspeli u nameri.

Da biste ovaj proces izveli pravilno i do kraja i da bi vaša kreativna vizuelizacija konačno imala svoju svrhu, primenu i ostvarenje, potrebno je da proces, od trenutka stvaranja želje, pa do njenog konačnog ostvarenja, izvedete ispravno i korak po korak. Osim svakodnevnih vežbanja, kada ovo proučite, odredite jedan dan i neka vam tada rad bude posvećen ovome što ćemo vam sada objasniti – kreiranju želje, njenoj analizi, a potom i kreiranju slike i čitavog procesa sastavljenog od niza tehnika kojima ćete tu želju i sprovesti u delo. Kada jednom naučite kako da svoje ideje pravilno analizirate i kreirate i na koji način da ih dalje «gajite», videćete i da najsmeliji snovi nisu više tako daleko! Nakon toga, istrajnim usmeravanjem na tu sliku i njenim održavanjem, posle određenog vremena, što opet zavisi od više elemenata i, naravno, od toga šta smo poželeli, konačno stižemo i do ostvarenja.

 

Pre svega, kao što smo napomenuli, odredite jedan dan (može i više njih) i posvetite ga analiziranju sopstvenih želja, težnji, ideja, ciljeva... Vaše želje i ciljevi treba da budu izraz najdubljih potreba, težnja vaše duše da izrazi samu sebe i ostvari svoj smisao. Stoga je potrebno da sve želje uskladite sa svojim kreativnim putem, sa vašim putem svetlosti, putem ljubavi i savršenstva, da ih uskladite sa vašim razvojem i preobražajem u zdravu, slobodnu i srećnu osobu.

Kada se spremate da kreirate neku novu želju, pre toga se dobro opustite, smirite, posvetite molitvama i pozitivnim afirmacijama, pa kada postignete visok kreativni potencijal, pređite na formulisanje pravih ideja. Dobra priprema je najvažniji deo posla. Tako pripremljeni, na jedan papir zapišite svoje želje. Nemojte preterivati sa brojem, za početak zapišite prve tri koje vam «padnu na pamet». Potom ćete ih detaljno prostudirati, prihvatiti i pretvoriti ih u svoje ciljeve koje ćete ostvariti, i u skladu sa tim i kreirati slike uspeha, a one koje se ne uklapaju ćete odbaciti. Kada sa njima završite proces pređite na nove želje, ili to uradite neki drugi put.

 

Kada već imate neku želju (cilj), koju ste zapisali, neophodno je da se zapitate zašto to želite, koja je vaša namera, da li je ona kreativna po vas, kao i po sve druge, i uklapa li se u idealnu sliku puta ljubavi i savršenstva. Dobro proanalizirajte želju, ne štedite vreme, zagnjurite potpuno u taj proces, pa kada je sagledate, pravilno oblikujete i uskladite sa najkreativnijim principima, preformulišite je u pozitivnu afirmaciju. Radi ilustracije, recimo da ste poželeli da budete zdravi i da je vaša želja imala sledeću formulaciju:

Želim da budem zdrav!

Posle proučavanja i usvajanja, vi ćete svojoj želji dati sledeći pozitivan izraz:

Ja sam zdrav!

Nakon toga je potrebno da potpuno mirni i opušteni zamislite i sliku vaše želje, da vizuelizujete sebe u najboljem zdravlju, snažnog, veselog, kako blistate od energije...

 

Sledeći korak je vaše emotivno stanje koje prati ovu misao i sliku. Da biste joj dali neophodnu energiju za ostvarenje, potrebno je da svom svojom snagom, ljubavlju i verom osetite to stanje zdravlja, radosti i vitalnosti.

Spojeni u jedan proces, pozitivna afirmacija, slika i emotivno stanje čine zajedno sliku uspeha, odnosno, od tog trenutka to postaje vaš cilj. Dakle, naša kreativna vizuelizacija dobija svoj potpuni smisao i konačnu materijalizaciju kroz slike uspeha. One su složena forma koja se sastoji od više elemenata, a uz već pomenute, potrebno je oplemeniti ceo proces i molitvama, što na kraju istrajnog rada donosi sigurno ostvarenje. Više o samim slikama uspeha, detaljima kako ih kreirati, kako raditi sa njima, na koji način i sve ostalo, objasnićemo u narednim nastavcima.

 

Kako ne biste od svega napravili haos, okvirno podelite ciljeve na duži i kraći period. Razdelite ih na dugoročne, srednjoročne i kratkoročne ciljeve. Prilagodite ih sebi, svom trenutnom stanju i mogućnostima. Rešavajte one akutne, ali istovremeno i one najbitnije u vašem životu. Nemojte ni kruto da se vezujete i ograničavate za pojedine ciljeve; ako je potrebno, neke i promenite u skladu sa promenama koje su sastavni deo i vas i života uopšte. Možda ćete krenuti od jednog bolnog kolena, srca ili glave i potrebe da problem sanirate, a kako to postepeno realizujete, vremenom shvatate sve dublji smisao života, odnosa bolest – zdravlje, ostvarenja sebe, sklada sa okolinom, isceljenja i drugih i prirode. Tada svoj cilj dopunjavate potpunim isceljenjem, pa i delovanjem na jednoj široj ravni.

Primera je bezbroj, a vama će život i vaš napredak otvoriti sve mogućnosti. Najvažnije je da vas, u svemu što radite, rukovodi vaš put kreativnosti. Ideja ljubavi i savršenstva je ključni oslonac vašeg života, centralno usmerenje koje treba imati stalno na umu. To je najvažniji životni cilj, svi ostali su izvedeni. Kao što smo već rekli, sve ostalo dolazi samo po sebi kada smo mi na našem putu.

Dugoročni ciljevi su obično vezani za bitne životne vrednosti kojima posvećujemo čitav život. Najčešće su ispunjeni univerzalnim moralnim normama: poštenjem, zdravljem, duhovnim vrednostima, porodičnom harmonijom, ostvarenjem kreativnog zadatka, sveobuhvatnim obrazovanjem i napredovanjem na putu unutrašnjeg razvoja...

Srednjoročni se najčešće odnose na postizanje vrednijih uspeha u životu, kao što su dobro zaposlenje, nov stan, auto, uspešni ljubavni i međuljudski odnosi, samousavršavanje.

Kratkoročne planove uglavnom vezujemo za dnevne, nedeljne i mesečne aktivnosti. Po tome su najdetaljniji i najprecizniji. Prilagodljivi su i lako promenljivi, zahtevaju poštovanje zadatih termina. Ovo se odnosi, između ostalog, i na vaš duhovni razvoj.

 

Ako ste ozbiljni u nameri da nešto promenite u životu, dobro sagledajte svoje želje i ciljeve, budite istrajni i redovni u posvećenosti, u radu na njihovom ostvarivanju. Odvojte vreme za to, uložite dovoljnu količinu energije i rezultati neće izostati. Ne žalite trud, jer za velika dela treba mnogo vremena, ljubavi, upornosti i rada. Na taj način vi ćete postepeno menjati sebe i svoj život u kreativnijem smeru, a kada vidite rezultate, makar i parcijalne i male u početku, ne odustajte! Idite dalje, radite i ulažite energiju, svu svoju ljubav i znanje i bićete zadovoljniji i ispunjeniji, vaš život će dobiti pravi smisao, vaše postojanje neće biti uzaludno!

Sagledajte sve ciljeve koji se tiču: posla, načina i mesta života, porodičnih, ljubavnih i prijateljskih odnosa, imovine, kreativnog izražavanja, ličnog sazrevanja, obrazovanja, samorealizacije, zdravlja, izgleda, slobodnog vremena, putovanja, hobija. Zapišite o svakom pojmu svoje trenutne želje i mogućnosti ostvarenja. Napišite šta biste voleli da promenite u svetu da imate moć. Odredite prvo lakše ostvarljive korake, pa pređite na one teže koji zahtevaju više vremena i truda.

 

Beograd, 1. februar 2005.

 

 

Dom i ljubav su u nama

 

Da biste ubrzali proces materijalizacije pojedinih ciljeva koji su od vitalnog značaja za vas, i privukli veću količinu pozitivne energije potrebne za to, predlažemo vam da kreirate slike uspeha, odnosno da ih nacrtate, ili na neki drugi način napravite. To su stvarne fizičke sile vašeg uspeha. Rad sa njima je proces stvaralačke magije vaših ideja, svestan doprinos ubrzanom ostvarenju cilja koji ste sebi postavili. Vrednost im je u tome što njima stvarate jasnu i preciznu sliku materijalizacije vaših potreba, koju možete redovno puniti stvaralačkom energijom. O samoj izradi tih slika ćemo u nekom od narednih nastavaka, a sada da još malo pojasnimo kako idu procesi nastajanja svega nam vidljivog, kao i o nekim temama koje nas sve interesuju kod ostvarenja želja.

 

Svemu što postoji u vidljivom, materijalnom svetu, kako onom koji su ljudi kreirali, tako i u prirodi i svemiru, prethodila je ideja, misao o tome. Sve je prvo bila misao, «san», a tek onda je stvarano. Ta misao se potom «zgusnula» i konkretizovala kao slika, model po kome u procesu materijalizacije dolazi do potpunog ostvarenja, ispoljavanja prvobitne zamisli. Proces materijalizacije ima svoj tok koji polazi od ideje, od najviše vibracije, sa nivoa čiste svesti, pa se preko mentalnog nivoa formuliše kao misao o konkretnoj stvari, odnosno oblasti ispoljavanja. Tada se ta misao «spušta» na astralni plan, koji je sve više približava materiji i daje joj tačnu sliku, «gustu» i «opipljivu». Kada se na ovom nivou, koji je povezan sa osećanjima, nakupi dovoljna količina energije, ideja počinje da se ostvaruje na fizičkom nivou. Radi ilustracije opisaćemo vam sledeću sliku stvaranja ljudskog doma, koja može da pojasni i približi ovaj proces materijalizacije ideja.

Prvobitno se rađa ideja o zaštiti. Nju daljom razradom formulišemo kao misao o skloništu, domu, zatvorenom prostoru koji će nam pružiti zaštitu, sigurnost, toplinu... Napajajući dalje taj proces svojom stvaralačkom energijom, mi na mentalnom nivou dobijamo «sliku» izgleda odgovarajućeg prostora sa svim elementima koji su nam potrebni, počevši od oblika, rasporeda, materijala, pa sve do najsitnijih detalja. Sledeća faza je građevinski projekat koji crtamo na papiru i koji bi ovde odgovarao astralnom nivou, dakle, konkretan model po kome će se izgraditi sam objekat. Ulaganjem energije, crtanjem, razmišljanjem, trudom oko ostvarenja ideje, približavamo se njenoj materijalizaciji. I konačno, poslednja faza je samo podizanje doma koji smo zamislili.

 

Kao u ostvarivanju ideja u fizičkom obliku, kada čovek izrađuje razne upotrebne predmete i sredstva za život i rad, gradi objekte, isti proces se događa i kada su u pitanju naši odnosi sa spoljnim okruženjem, naše ponašanje, emotivni i mentalni stav, odnos prema ljudima i prirodi oko nas. Dakle, sve je odraz, ispoljavanje naših stavova i ideja, bez obzira da li smo toga svesni, ili ne. Tako svoje ostvarenje nalaze i one «neželjene», destruktivne i mračne ideje, svesne ili nesvesne, čiji uzroci mogu biti duboko zatrpani, zaboravljeni ili potisnuti. Naše zdravlje, izgled, uspešnost u životu, radu i odnosima u svim sferama života, samo su konačna materijalizacija onoga što nosimo u sebi, svojoj suštini.

Ljudi većinom polaze od osnovnih egzistencijalnih potreba da bi stigli do viših nivoa ostvarenja. Međutim, oni se ne mogu odvojiti. Obično se odvajaju posao, porodica, svakodnevne obaveze, borba za egzistenciju i zadovoljstva od psihomentalnog i duhovnog razvoja, što je pogrešno.

Podela postoji samo u našem umu, u stvarnosti je sve povezano, jedno. Duhovni nivo sve prožima i ujedinjuje. Duhovnost se ne može odvojiti od života, svih aktivnosti i našeg postojanja, ona je samo način na koji živite i ispoljavate se u svemu. Biti kreativan, primenjujući ljubav i znanje u svakom trenutku, prilaziti svemu otvorena srca i čistih, pozitivnih misli, jeste duhovnost. Ona nije izvan vas, već u vašem odnosu prema sebi, drugim ljudima i svetu koji vas okružuje. Prema tome, mi egzistiramo na svim nivoima istovremeno, bili toga svesni ili ne. Napredak podrazumeva da čovek sve više vidi, oseća, razume i svesno deluje na svim svojim nivoima postojanja, posebno na višim koje, kad je usmeren samo na fizičko postojanje, ne primećuje.

 

Ponekad mi ne znamo šta je dobro za nas. Zato bi trebalo da radimo na svom energetskom pročišćenju, počev od fizičkog, preko emotivnog do mentalnog plana. Samo tako ćemo ostvariti upravo ono što je u skladu sa našim životnim smislom, odnosno zadatkom zbog koga smo se rodili. On je naš duhovni kalup, idealna, suštinska matrica, ona po kojoj treba da se razvijamo i potpuno ostvarimo. To je naša čista ideja, svest, ona nosi sve potencijale i sliku, odraz idealnog ostvarenja. To je lični put ljubavi i savršenstva svakog pojedinca, obrazac, Božanska suština, ideal po kome treba da se ostvari svako ponaosob.

Glavne smernice i suština su nam zajednički, ali svako ima i neko svoje specifično, posebno ispoljavanje u ovom svetu i životu koje ga čini jedinstvenim. Ako zapostavljamo i ne živimo taj svoj lični put, smisao zbog koga smo se rodili, dolazimo u nesklad, u neravnotežu prvo sa sobom i u sebi, a onda i sa okruženjem. Odsustvom čoveka od sopstvene kreativne suštine nastaju svi problemi i bolesti. Jedini pravi lek je povratak toj suštinskoj ideji, ličnom putu svetlosti i njegovo ostvarenje.

Rekli smo da čista ideja na mentalnom nivou dobija svoju sliku. Vizuelizovati znači videti tu sliku svojim unutrašnjim, duhovnim okom. Ovom slikom mi upravljamo, držimo je željeno vreme u našem umu i ulažemo pozitivna osećanja u nju. Ovo je osnova koja omogućava materijalizaciju naših kreativnih zamisli. Što su naše slike trajnije, jasnije i što im više energije i vremena poklanjamo, to je i njihovo ostvarenje realnije i brže. Kreirajte isključivo pozitivne ideje, u skladu sa putem svetlosti.

 

Ukoliko želite da nađete sebi odgovarajućeg životnog partnera, kreirajte sliku tako da na njoj vidite idealnu situaciju, intimni trenutak sa osobom pored koje vam je prijatno. To može da bude vožnja čamcem po mirnoj vodi jezera dok vas Mesec obasjava; ili kako zagrljeni sedite na podu tople sobe, ispred kamina, dok napolju veje sneg; ili šetate Suncem obasjanim poljima držeći se za ruke... Kreirajte ovu sliku po sopstvenoj želji, ali vodeći računa o jednoj stvari: nemojte crtati detaljno lik neke određene osobe, ili lepiti njenu fotografiju. Neka to ne bude poznata osoba iz vaše okoline ili javnog života, jer bi tada to bila magijska operacija protiv njene slobodne volje, što se kosi sa pravilima u duhovnom svetu. Ako želite da budete sa nekim ko ne gaji nežna osećanja prema vama i uz to hranite tu želju, delujete na nedozvoljen način. Takođe, to povlači i određene, neugodne posledice po vas.

Važno je da zamislite i nacrtate imaginarnu ličnost sa kojom se osećate srećnim i ostvarujete kreativnu vezu na obostrano zadovoljstvo. Najbolje je da crtež ili slika bude nejasnih kontura, ili lik iz mašte. Na ovaj način ćete privući osobu koja samo vama u potpunosti odgovara, koja je vaš idealni duhovni partner i sa kojom ćete se sigurno slagati na svim nivoima. Držeći idealnu scenu u svom umu ili svakodnevno gledajući u crtež (sliku uspeha), unesite što više emocija, osetite i doživite te divne trenutke uzajamne harmonije. Predajte se atmosferi koja vlada u zajedništvu i ljubavi, uživajte u društvu sa svojim partnerom, prepustite se nežnosti, miru, razumevanju koje struji između vas. Neka vas obliju toplina, sreća i sigurnost. Ostanite izvesno vreme u toj situaciji i doživljaju i pomolite se da se ovo ostvari na najbolji način za oboje. Ovu operaciju možete raditi i kada već imate partnera, ako želite da se vaš odnos poboljša i uskladi na obostrano zadovoljstvo.

Osim idealnog duhovnog partnera, sigurno ste zainteresovani i za još neku od osnovnih želja, kao što su dom za vas i vašu porodicu, možda novi automobil, odgovarajući posao, i kao ono najvažnije, suštinska slika i kruna kreativne vizuelizacije – slika vašeg ličnog puta ljubavi i savršenstva!

 

Beograd, 15. februar 2005.

 

 

Pomešaj plavu i zlatnu

 

U prošlom nastavku smo objasnili kako zamisliti sliku idealnog duhovnog partnera. Slično je i sa slikom vašeg doma. Ne zamišljajte i ne crtajte tuđu kuću ili stan, kao ni neku kuću iz časopisa ili neku koju ste videli i dopala vam se. Pođite od svojih potreba, želje za lepim i korisnim i prepustite vašoj imaginaciji da kreira idealnu sliku doma za vas i porodicu. Na isti način postupite i kod kreiranja slika vezanih za ostale ciljeve, kao što su odgovarajući posao, automobil itd. Posebno treba voditi računa da ne poželite nešto što pripada drugome, već samo ono što odgovara vama i uklapa se u vaš životni put.

 

Na prvom mestu je slika, vizija vašeg ličnog puta. Opušteni i smireni, zamislite, a zatim nacrtajte sebe kako hodite zlatnom stazom koja se pruža pravo ispred i vodi vas ka horizontu na kome sija izvor svetlosti. Možete ga predstaviti Suncem na kraju puta. Sa strane nacrtajte livade, drveće i cveće, a iznad čisto svetloplavo nebo. Ispunjeni ste mirom, blagošću i ljubavlju, neizmerno srećni što svaki vaš korak, postupak, misao i reč odišu suštinom vašeg bića, samim Bogom. Molite se za opštu dobrobit i provedite neko vreme u potpunoj predanosti toj slici. Dajte sebi afirmaciju da ste na vašem putu ljubavi i savršenstva. Ispišite je u vrhu papira. Smestite sebe, crtež svog lika ili vašu fotografiju na put. Svakodnevno se uživljavajte, hranite tu ideju, punite svoju sliku sve više, sve jačom energijom, povezujte je sa vibracijom čiste uzvišene ljubavi i vrhunskog znanja. To je najvažnija slika u koju treba da ulažemo svu energiju kojom raspolažemo.

Što se više i dublje unesete u svoju kreaciju i obogatite je vrhunskom energijom, tim pre možete očekivati da se pred vama razvije čitav film vašeg života, kompletan put, sa svim koracima, odnosno događajima koje treba da ostvarite. U početku će to biti samo uopštene slike i fragmenti, kao i simbolične ili neodređene vizije, blic slike ili samo naslućivanje šta vam je činiti. Upornim negovanjem te ideje doći ćete do potpunog uvida u svoj životni put, sklopićete kockice svog mozaika i shvatićete kako je sve lepo, jednostavno i lako.

 

Neophodno je da sve svoje želje i potrebe uporedimo sa idealnim obrascem ličnog puta ljubavi i savršenstva i zadržimo ono što odgovara toj slici, a odbacimo ono što se ne uklapa. Znači, ideje ili želje koje nam dolaze treba da uporedimo sa tom osnovnom slikom, pa ako se slažu, uklapaju, da uložimo svoju ljubav, vreme i sav svoj psihomentalni i duhovni potencijal u njihovo ostvarenje.

Neke ideje od nas zahtevaju minut vremena, neke sate, dane ili godine, dok je za osnovnu ideju kreativnog puta potreban čitav život. Naravno, svoj put ili svrhu postojanja ostvarujemo postepeno, korak po korak. Bitno je da ne odustanemo kada se pojave prepreke i ne dozvolimo da zastanemo u slepim ulicama koje nas ne vode dalje u napredak. Ponekad ćemo se na rešavanju jednog problema zadržati duže; u jednu oblast svog ostvarenja uložićemo više vremena i energije, ali nikad ne treba da zaboravimo šta je osnovno, šta je zajedničko i šta sve naše aktivnosti povezuje, a to je – naš lični zadatak. Bilo da je u pitanju posao, kuća ili porodica, odnosi sa drugim ljudima ili prirodom, sve treba da posmatramo kao mozaik koji ćemo jednog dana sklopiti kada povežemo te elemente u celinu sa osnovnom idejom o putu ljubavi i savršenstva.

Kao što ćete tokom ulaganja vremena i energije u idealnu, zamišljenu sliku svog puta doći do stvarne vizije i njene postepene materijalizacije, tako ćete prepoznati i svog idealnog duhovnog partnera, popraviti odnose u porodici, na poslu i sve segmente svog života uklopiti i ujediniti u kreativnu celinu. Pozitivno usmereni, vredno i istrajno razvijajući svoje sposobnosti, najdublje i najsmelije ideje, doći ćete i do slike Novog doba, budućih dana svog i zajedničkog života na ovoj planeti. Što više vremena posvetite svom duhovnom razvoju, prevazilazićete linearno poimanje i granice prostora i vremena, za vas više neće biti prepreka. Idealne situacije i vizije pretvoriće se u stvarnost.

Ovo su bile smernice šta i kako da se nađe na vašim slikama uspeha, koje prethodno zamišljate, a zatim materijalizujete, prvo na papiru, potom u životu. Sada ćemo objasniti samu tehniku izrade.

 

Slika, odnosno mapa uspeha, radi se crtanjem, pisanjem, slikanjem, kolažom, na način koji vam odgovara, kojim možete izraziti svoju ideju. Na tvrđem listu papira ili kartona predstavite svoj cilj, maksimalno upotrebivši svoju maštu i originalnost.

Pre rada na slici dobro se pripremite: opustite, dišite svesno, radite molitve. Zatim definišite svoju želju, analizirajte i što potpunije je obrazložite. Skratite je i pojednostavite, formulišite je kao pozitivnu afirmaciju koju ćete krupnim slovima napisati na vrhu papira. Potpuno se udubite u to što radite i osmislite prikaz ostvarenja svog cilja. Njega ćete predstaviti u središnjem delu lista, idealnom slikom događaja ili predmeta. Situaciju prikažite kao da je već realizovana na vaše zadovoljstvo. Prvo nacrtajte probnu skicu na papiru. Udubite se u nju, duboko razmišljajte nad predlogom neko vreme, analizirajte ga i doterajte. Proverite meditacijom (tehnikom dobijanja suštinskih informacija) da li je sve kako treba, pa tek onda pristupite izradi same karte uspeha.

Jednu sliku izradite samo za jedan cilj, u formi i veličini koja vam odgovara. Zalepite svoju fotografiju ili nacrtajte sebe u centru događanja na mapi. Za sliku puta upotrebite afirmaciju: «Ja sam moj put ljubavi i savršenstva». Ako izrađujete sliku za svoje zdravlje, nađite fotografiju na kojoj blistate od radosti i životnog zadovoljstva. Njoj ćete dodati i formulu: «Ja sam potpuno zdrav/a, pun/a energije i srećan/a».

 

Za crtanje koristite što više svetlih i jasnih boja, obavezno upotrebite zlatnu i plavu. Posebno naglasite ono što je bitno za ostvarenje ideje. Formulišite osnovnu potrebu ili cilj u obliku afirmacije koju stavljate u vrh papira. Ako radite mapu za dom svoje porodice, istaknite formulu: «Ja i moja porodica živimo u našoj kući u potpunom miru, opuštenosti i sreći». Uz osnovnu ideju na slici ispišite prvu, sedmu i onu molitvu koja najviše odgovara vašem cilju. Ispišite ih u prethodno ograđenom prostoru (pravougaoniku, trouglu, kvadratu ili krugu). Obavezno u sliku uključite neki od arhetipskih simbola, kao što su: krst, krug, trougao, kvadrat, zvezda, vaš lični i Božanski simbol, ako ih imate. Što se tiče molitvi, one su date u našoj knjizi «Put ljubavi i savršenstva», a uče se i na seminarima i vežbama koje održavamo u Beogradu. Isto je i sa pomenutim simbolima i vežbama.

Na dnu lista krupno, isto kao i afirmaciju na vrhu, napišite: «Ovo, ili nešto bolje sada se ostvaruje za mene na potpuno zadovoljavajući i harmoničan način za sve».

Nastojte da svaki dan provedete bar nekoliko minuta u radu sa slikom (ujutru i uveče), uživljujući se mentalno i emotivno u predstavljenu situaciju i ostvarenje vašeg cilja. Kao da gledate film, razvijte tri puta tokom jedne «seanse» u potpunosti događaj koji ste zamislili. Analizirajte bitne delove slike. Osetite zadovoljstvo zbog ostvarene ideje i zahvalite se na kraju. Pomislite i nekoliko puta dnevno na sliku.

Nemojte svoju mapu uspeha izlagati pogledima nepoznatih osoba i onih za koje ste sigurni da vam nisu naklonjene. Sklonite je na sigurno mesto kada ne radite sa njom, van domašaja drugih. Čuvajte je u fascikli vrhom okrenutu ka istoku. Po realizaciji vaše ideje slike nemojte bacati, već ih odložite u posebnu fasciklu.

 

Beograd, 1. mart 2005.

 

 

Obojite svoje snove

 

Nakon što ste vizuelno predstavili svoje najbitnije potrebe u obliku slika koje ste kreirali sa mnogo pozitivnog mišljenja i osećanja, možete ih ukrasiti kristalima koji će poslužiti da se te vaše ideje brže materijalizuju. Odgovarajući kristali za tu svrhu bi bili: hematit, koji su još stari narodi zvali ''ispunilac svih želja''; magnetit, koji brzo materijalizuje ideje; neizbežni gorski kristal koji nam obezbeđuje prisustvo sjajne bele svetlosti i svih boja duge. I drugi obojeni kamenčići i kristali mogu ukrasiti našu divnu kreaciju i, uz blistavi sjaj i lepotu, propustiti i koncentrisati neophodnu količinu usmerene energije za ostvarenje naših važnih životnih potreba.

Tokom procesa analiziranja, osmišljavanja i kreiranja svojih osnovnih želja, dobro bi bilo da ih povežemo sa nivoima svesti kojima pripadaju. Tako, ako smo odredili da nam je u ovom trenutku prioritet zadovoljavajući posao, onda možemo pretpostaviti iz koje oblasti bi on mogao biti: komunikacije, zemljoradnje, sporta, fizičkog rada, umetnosti, uslužne delatnosti, brige o zdravlju, vaspitanja?!?! Na osnovu vrste posla koji želimo da obavljamo i u kome bi se kreativno ispoljile i dalje razvijale sve naše sposobnosti, obojićemo sliku i zalepićemo ukrase, arhetipske simbole i kristale.

 

Tako ćemo svoje viđenje idealnog zanimanja predstaviti pretežno crvenom bojom ako naš posao zahteva dosta fizičkog angažovanja, sporta, vežbanja, brzine, plesa, kretanja u prirodi, rada na zemlji, u poljoprivredi, svega što je vezano za kamen, strukture, mirise. Narandžastom ćemo naš crtež obojiti ako ćemo se baviti ishranom, ugostiteljstvom, plivanjem i plovidbom, poslovima vezanim za vodu, more ili reke, zanimanjima u vezi sa prohujalim vremenima, seksualnošću, ispoljavanjem osećanja i mašte, polnim odnosima, rađanjem.

Dosta žute ćemo upotrebiti za slikanje svog uspešnog zanimanja ako je u pitanju mentalni rad, učenje, nauka, posmatranje, posao u blizini peći, vatre i svih izvora toplote. Zelenom ćemo ulepšati svoje viđenje posla kada je u pitanju rad rukama, kao što je oblikovanje predmeta, slikanje, pisanje ili posao vezan za zdravlje, lečenje, vazduh, disanje. Pretežno plavom ćemo predstaviti ideju posla ako želimo da se bavimo svim vidovima komunikacije, govora, prenosa zvuka, radio i telefonskom difuzijom, dok će ljubičasta boja približiti ostvarenju viziju naše uloge u poslovima vezanim za film, TV, avionski saobraćaj, letenje uopšte, psihomentalni rad, vizionarstvo, budućnost, svemir.

U kreiranju svojih najlepših ideja prepustite se mašti, prisetite se svojih najdubljih i najsnažnijih snova, ali budite realni u vezi sa mogućnostima njihovog ostvarenja. Letite na krilima mašte, hranite ljubavlju svoje vizije i ne odustajte od njih, pritom vodeći računa kakvim sposobnostima raspolažete, koje osobine treba da razvijate i koliko truda treba da uložite u ostvarivanje svoje ideje. Sve korake do ostvarenja cilja pomno proučite, pa krenite u realizaciju.

Nekad nam se nešto čini nedostižnim, ali kako se pokrenemo ka tom cilju i spremni idemo, uporno korak po korak, on će nam biti sve bliži i realniji. Ne razmišljajući o tome koliko vam vremena treba da biste nešto ostvarili, ako to spada u domen krupnih životnih ciljeva, a ne dnevnih, gde vreme igra važnu ulogu, upustite se u igru kreacije, bez straha od neizvesnosti i nepoznatog, bez sumnji u sebe i svoje sposobnosti.

Gradite i jačajte sopstvenu veru, kao što neimar gradi kuću, ili vajar oblikuje skulpturu, sadite i zalivajte svoje seme ljubavi kao što svaki cvećar ili povrtar neguje svoje biljke. Širite, povezujte i upotpunjujte svoje viđenje i znanje, kao što pisac sklapa rečenice i od njih, stranicu po stranicu, svoje knjige života. Neka vam snovi zadiru u najdublje korene ljudskog bića, zemlje i vascele prirode, a isto tako i lepršaju na najvišim oblacima satkanim od svetlosti i sjaja nebeskog. Neka vas u kreiranju najlepših ideja vodi Božija ruka milosti i dobrote, istine i spoznaje!

 

Kada svoju kreaciju u obliku slike sopstvenog puta ili željenog posla, voljenog partnera, deteta ili mirnog, toplog doma konačno oblikujete, obojite i ukrasite odgovarajućim bojama, simbolima i kamenčićima, preostaje vam i da je svakodnevno hranite nepokolebljivom verom i bezgraničnom ljubavlju. Sve to što treba da utkate u sliku svojih najdubljih želja ulažite svakodnevno zraleći iz srca, iz očiju, iz stomaka, neka vas prožme blaženstvo, radost stvaralačkog zanosa.

Dok posmatrate svoju sliku i vrtite film svog sna, osećajte da se sve već dešava, da ste vi u tome, potpuno ispunjeni najvišom energetskom vibracijom, zlatnom svetlošću. Osetite kako sijate od radosti, otvoreni za milost Božiju, spremni da vam se dešava sve najbolje za vas. Budite spremni da prihvatite sve što zaslužujete svojim trudom, angažovanjem, pozitivnim mišljenjem i ljubavlju. Što se više budete razvijali u kreativnom smeru, što više u sebi budete budili ljubavi i znanja o univerzalnim istinama, to ćete više živeti u skladu sa svojom božanskom prirodom.

Što se više otvarate za univerzalno u sebi i šo ga više primenjujete u svom svakodnevnom životu, sa što manje sebičnih želja, to će veća biti vaša sposobnost za ostvarenje ideja i zamisli čiji ste vi tvorac. Koliko smo u stanju da sami kreiramo odgovarajuće događaje za sebe u skladu sa svojim životnim zadatkom, koliko sposobnosti imamo da ispunimo svoje najdublje potrebe? Što smo bliže svojoj suštinskoj prirodi, božanskom u nama, to smo bliže ostvarenju svojih zamisli, jer Bog je apsolutni Tvorac, a mi možemo postati stvaraoci na svom putu ljubavi i savršenstva. Prateći znake, osluškujući poruke svog unutrašnjeg, najsvetlijeg i najčistijeg, svoje božanske iskre, možemo postati kreatori boljeg života za sebe i druge ljude, za sva živa bića i planetu.

Jedan od načina da to ostvarimo jeste i kreativna vizuelizacija, čiji smo proces opisali u ovim tekstovima. Što su vaše želje i potrebe bliže univerzalnim ljudskim i što su više u skladu sa tokom razvoja čovečanstva, to je veća verovatnoća da će se materijalizovati. Analizirajte svaku želju i upoređujte sa onom osnovnom slikom svog ''zlatnog puta''. Dobro se koncentrišite i odredite koja je potreba u skladu sa vašim Putem, pa u nju ulažite svu raspoloživu energiju.

Najbolje vreme za to su trenuci opuštenosti, pred spavanje i nakon buđenja, jer tada naš mozak nije suviše opterećen nepotrebnim mislima, priprema se za san, ili je još uspavan, ali odmoran i osvežen; u njemu preovlađuju alfa talasi, odnosno u mirnijoj je fazi rada i ima više moći za aktiviranje intuitivne hemisfere. Pred san je naš racionalni i analitički um smiren i manje aktivan, što otvara vrata podsvesti. Tada je dobro da energetski napajate svoju sliku uspeha, jer ćete verovatno i zaspati sa tom idejom u glavi, a vaša podsvesna snaga će se tokom sna angažovati da daje podršku materijalizaciji te ideje. Ako i dan počnete sa slikom svog ''zlatnog puta'' učinićete još bližim trenutak njenog potpunog ostvarenja. U svakom slučaju, svoj dan ćete obojiti najlepšom vizijom, pozitivnim mislima, ljubavlju i radošću stvaranja.

 

Beograd, 15. mart 2005.

 

 

Malo energetsko čišćenje

 

Kako smo u poslednjih nekoliko tekstova dali primere i opis slika, odnosno oblasti, koje najčešće sve nas interesuje i koje zamišljamo, a u ovom slučaju svesno kreiramo u smeru u kojem bismo želeli da se ostvaruju, u narednih nekoliko nastavaka ćemo usmeriti pažnju u smeru isceliteljskih procesa, uz korišćenje kreativne vizuelizacije.

Kako takvi procesi nisu jednostavni i sadrže niz tehnika a ne samo kreiranje određenih slika, pažnju ćemo posvetiti i tim drugim vežbama. U pitanju su, kako već pomenute pripremne tehnike, tako i dodatni sistemi disanja, energetskih transformacija, usmeravanja energije, održavanje energetske čistoće, potom kombinacije disanja, transformacije, pozitivnih afirmacija i vizuelizacije, kao i drugih tehnika u procesu samoisceljenja, pa kasnije i isceljivanja drugih.

Preduslov i početak svih procesa u psihomentalnom radu i razvoju, pa tako i u primeni tehnika kreativne vizuelizacije jeste opuštenost, tj. relaksacija prvo najgrubljeg nivoa – našeg fizičkog tela. Opuštanjem tela mi delujemo i na druge nivoe, pa tako smirujemo i opuštamo i naše psihomentalne procese, smirujemo misli i smanjujemo emotivnu tenziju.

Postoji niz relaksacionih tehnika, no kako nam ovaj prostor ne dozvoljava da damo više njih, a pretpostavljamo da neke i sami već poznajete, objasnićemo samo najosnovnije. Za više od ovoga već morate da potražite naše knjige ili dođete na vežbe. No, kako god da odlučite, najvažnije od svega je da budete predani, istrajni i uredni u svom svakodnevnom vežbanju, da posvetite svaki dan makar i nekoliko minuta sebi i svom kreativnom preobražaju, isceljenju i razvoju. Samo u tom slučaju možete očekivati i rezultate. Kratkotrajni, neravnomeran i neuredan rad nikada nije siguran. Sa druge strane, uložena ljubav, vreme i energija u istrajan rad, kako bismo rekli ''zrno po zrno pogača'', sigurno donosi plodove. Konačno, probajte i proverite ovo o čemu govorimo. Najbolje je i jedino ispravno lično iskustvo i lični primer.

Relaksacija je neophodna za normalno održavanje zdravlja. Samo opušten čovek može biti siguran da postupa dobro, ispravno. Bez potpune opuštenosti tela, čakri i aura nemoguće je dosegnuti najviše spiritualne visine. Relaksacija je pronalaženje i indukovanje optimalne vibracije funkcionisanja, pa tako preko fizičkog tela započinjemo sa smirivanjem svih ostalih nivoa, smirivanjem uma i prelaskom u svesno stanje. Daćemo vam sada osnovnu tehniku dugog opuštanja.

 

Pre samog opuštanja pripremite prostor i uslove za izvođenje ove tehnike. Provetrite prostoriju, u njoj treba da bude dovoljno svežeg vazduha, potrudite se da vas ne ometaju druge osobe, obezbedite prigušeno svetlo, umerenu temperaturu, bez buke i jakih mirisa. Dobro bi bilo da se prethodno istuširate ili osvežite, lagano, komotno obučete. Preporučujemo vam da ne uzimate hranu najmanje dva sata pre vežbanja.

Dugo opuštanje u početku može trajati i do 45 minuta. Kako ovladavate ovom tehnikom, trebaće vam sve manje vremena. Ovu jednostavnu i korisnu tehniku preporučujemo kao početak svih vežbanja.

Potrebno je leći na tvrdu, ravnu podlogu, najbolje na pod, na tanki sunđer ili ćebe, bez jastuka. Lezite na leđa, ruke opružite i malo odmaknite od tela, a noge malo rastavite. Mentalno sebi dajte afirmaciju: Sada ću potpuno opustiti svoje fizičko telo. Možete otvoriti ili zatvoriti oči, ali početnicima preporučujemo da u početku drže oči otvorene kako se ne bi uspavali. Tada pogled usmerite na jednu tačku.

Postanite svesni svog tela, a potom što jače napregnite sve mišiće. Ovo ćete najbolje izvesti ako snažno stegnete šake u pesnice i uprete ih u pod, noge maksimalno zategnite i oduprite ih o podlogu, stegnite zadnjicu, trbušne, leđne, ramene i mišiće vrata, a posebno zgrčite sve mišiće lica koje ćete nabrati u grimasu kao da se mrštite. Jezik uprite u gornje nepce. U tom stanju intenzivne napetosti ostanite tri do četiri sekunde. Nakon toga potpuno opustite telo u istom trajanju. Ovo zatezanje i opuštanje ponovite nekoliko puta.

Zamislite svoje telo kako leži na podu potpuno opušteno. Mentalno se usmeravajte na delove svog tela, opuštajući ih ovim redosledom: palac desne noge i redom svi prsti, stopalo, peta, skočni zglob, potkolenica, koleno, butni deo noge i kuk. Zatim opuštamo desnu ruku, počev od prstiju do ramena, levu nogu i levu ruku na isti način. Pažnju sad usmeravamo na prednju stranu trupa, donji stomak, stomak i grudi. Preko ramenog dela se prelazi na zadnju stranu trupa: leđa, krsta i zadnjicu. Nakon toga sledi vrat, pa glava: od brade preko lica do čela, zatim pozadi prvo potiljak, da bismo završili sa temenom. Posebnu pažnju obratite na mišiće oko usta i očiju.

Vizuelizujući slike delova tela, ovim redosledom ponavljajte afirmacije za opuštanje. Evo primera: Opuštam palac desne noge. Moj palac je sve teži i teži, od sopstvene težine tone u pod... Moj palac je sve opušteniji i opušteniji, toliko težak da ga više ne osećam, utonuo u pod... Više ga ne osećam, potpuno je opušten. Pređite na drugi prst i tako redom. Na ovaj način opuštajte i ostale delove tela. U početku radite detaljno deo po deo. Kada opustite jednu celinu, deo tela, npr. celu nogu ili ruku, dajte tada još sledeće afirmacije: Moja desna ruka je toliko teška da je utonula u pod i više je ne osećam... Ruka mi je potpuno opuštena i ja je više uopšte ne osećam.

Pošto ste na ovaj način opustili pojedinačno sve delove, sada usmerite pažnju na celo telo.

Slede afirmacije: Moje telo je toliko teško da je utonulo u pod, toliko teško da ne mogu da ga pomerim... Potpuno je opušteno, više ga ne osećam, moje telo je potpuno opušteno... Ja sam potpuno opušten... Ja sam potpuno opušten... Ja sam potpuno opušten...

Ostanite neko vreme u tom divnom stanju potpune relaksacije, uživajte, prepustite mu se, zapamtite ga, i pre nego što završite vežbu, dajte sebi afirmaciju: Ja sam u najdubljem stanju mira, opuštenosti i sreće. Svaki put, kada se budem opuštao/la, sve brže i dublje ću ulaziti u stanje potpunog mira, opuštenosti i sreće.

Dalja vežbanja možete nastaviti u istom položaju ili se premestiti u neki drugi. Ukoliko sedate ili ustajete, učinite to bez naglih pokreta, zadržavajući stanje potpune opuštenosti. Poželjno je da tokom vežbe relaksacije ostanete budni, osim ako ona nije uvod u san.

 

Opisaćemo vam i kratko opuštanje na udah – izdah. Ova varijanta je lakša i jednostavnija, posebno za ljude koji na poslu mogu malo vremena da odvoje za brzu relaksaciju.

Da biste je uspešno izveli neophodno je da savladate potpuno prirodno disanje (drugačije ga možemo zvati i budističko disanje i o njemu ćemo pisati u narednim nastavcima) i dugo opuštanje.

Zamislite blještavo belu svetlost koja vam ispunjava telo u toku uzdaha i izlazi u vašu okolinu prilikom izdaha. Za vreme udaha kažite sebi mentalno: Moje telo je svakim udahom sve teže i teže, kao da je od olova, tone u pod, potpuno je opušteno.

Dok izdišete, reći ćete: Moje telo je svakim izdahom sve lakše i lakše, kao balon, lebdi, potpuno je opušteno.

Kao što vidite, vežba se sastoji iz više elemenata koje treba da ujedinite u jedan proces: disanje, vizuelizacija svetlosti koju udišete i izdišete, telo koje tone kad udišete i lebdi kada izdišete i afirmacije koje vas uvode u stanje relaksacije. Ponavljajte sve dok ne budete u tom stanju, najmanje pet minuta.

Posle nekog vremena biće vam dovoljan jedan dubok i dug udah – izdah i pomisao na opuštenost pa da se nađete u tom stanju. Za to je potrebna vežba i istrajnost.

 

Beograd, 29. mart 2005.

 

 

Zamisli, pa oseti!

 

Nakon osnovnih tehnika opuštanja, sada ćemo se pozabaviti jednom kombinovanom vežbom koja objedinjuje samu relaksaciju, kreativnu vizuelizaciju, disanje i još ponešto, a njenim upražnjavanjem kroz kreativnu igru poboljšavamo i zdravlje, i opuštenost, i kreativnu vizuelizaciju... Istražujte, samo tako ćete moći da spoznate vrednosti ove vežbe, a tako i vrednost samog života, živeći ga svesno, potpuno i kreativno.

 

Proučite vežbu i zapamtite redosled, pa krenite u rad. Možete i da zamolite nekog od vaših najbližih, ili od onih sa kojima vežbate da vam čitaju redosled i vode vas kroz vezbu.

Lezite lagano obučeni, u pripremljenom prostoru, i krenite u vežbu. Kod ove relaksacije se ne treba koncentrisati i analizirati stvari. Pustite da vam misao kruži sledećim redom, zadržavajući se kratko na svakom delu tela, pa nastavljajući dalje: palac desne šake, kažiprst, srednji prst, domali, mali prst, dlan, nadlanica, zglob doručja, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame, pazuh, struk, desni kuk, butina, koleno, list, skočni zglob, peta, taban, vrh stopala, palac desnog stopala, drugi prst, srednji, domali, mali prst desne noge.

Uradite isto sa levom stranom, počev od palca leve šake. Zatim pređite na leđni deo: zadnji deo glave, vrat, desna lopatica, leva lopatica, leva i desna strana sedalnog dela, desna peta, leva peta. Potom se prelazi na prednji deo tela: teme glave, čelo, desna pa leva slepoočnica, desno uvo, levo uvo, desna pa leva obrva, prostor između njih, desno oko, levo oko, desna pa leva nozdrva, nos, desni obraz, levi obraz, gornja pa donja usna, obe usne zajedno, brada, vrat, desna pa leva ključna kost, desni, levi i srednji deo grudnog koša, pupak, gornji pa donji deo trbuha, desna noga, leva noga, desna ruka, leva ruka, cela glava, celo telo... celo telo... celo telo...

Kontakt telo – podloga: postanite svesni svoga tela koje leži. Obratite pažnju na dodirne tačke tela i podloge. Posvetite tome neko vreme.

Težina tela: zamislite da vam telo postaje veoma teško. Osećajte da vam telo postepeno postaje sve teže i teže. Pojačajte osećaj težine, a zatim opuštajte postepeno deo po deo, sve do potpune relaksacije.

Lakoća tela: sad osećajte kako vam telo postaje sve lakše i lakše. Glava, ruke, dlanovi, butine i pete su lake. Celo telo je lako i bez težine.

Lakoća i težina tela: prvo osećajte celo telo koje je lako kao pamuk. Nakon toga celo telo je teško kao olovo. Vežbajte ova iskustva naizmenično nekoliko minuta.

Toplota tela: pređite sad na osećaj toplote. Zamislite da ste pored vatre. Probudite što življe osećaj toplote. Neka vas preplavi osećaj tropske vreline. Budite neko vreme u tom stanju.

Hladnoća tela: sada probudite iskustvo hladnoće kao što su smrzavanje u planini ili duvanje hladnih vetrova. Osetite kako vam hladnoća ulazi u kosti i ostanite neko vreme u tom stanju.

 

Brza vizuelizacija slika: sada prenesite svesnu pažnju na centar između obrva. Pokušajte da brzo zamislite jedan za drugim nekoliko predmeta: tamu, ružičastu ružu, talase na okeanu, tamno plavo nebo u noći, sićušne zvezde koje svetlucaju, visoke planine sa snegom pokrivenim vrhovima. Dalje zamislite: brod koji plovi preko beskrajnog mora, netaknutu šumu sa visokim i gustim drvetima, goluba, konja koji galopira, malu kolibu u šumi. Vidite kako vatra gori u kaminu, olujnu noć, pun Mesec, planinski potok, usamljenu stenu u planini, veliku baštu sa rascvetalim cvećem i izlazak Sunca.

Potom budite svesni svoje duhovne strane, udahnite kroz levu nozdrvu, izdahnite kroz desnu. Vežbajte (bar desetak minuta) u mislima naizmenično disanje: udah kroz levu nozdrvu, izdah kroz desnu, udah kroz desnu, izdah kroz levu...

Posle toga dišite prirodno, što sporije i dublje, punim plućima, na obe nozdrve, a zatim, nakon nekoliko minuta, počnite da uz disanje radite i sledeću molitvu (do desetak minuta):

''Molim Te, Gospode Bože, za milost Tvoju za sve ljude ovog sveta''.

Vizuelizacija čakri: sada prenesite svesnu pažnju na energetske centre, čakre i na njihov položaj na kičmenom stubu. Ponovite, mentalno, pojedinačno ime i broj svake čakre odozdo na gore, od prve do sedme i mentalno dodirnite kičmu na pravoj lokaciji u telu, ili pokušajte da osetite kontrakcije u čakrama.

Počnite sa disanjem od prve čakre. Vizuelizujte jarku, čistu crvenu svetlost i njome punite čakru i celo telo. Dišite ovako neko vreme, skoncentrisani na čakru i radite gore pomenutu molitvu, unoseći tako najkreativniju vibraciju u svoje energetske centre, lečeći i puneći ih božanskom vibracijom. Zatim pređite na drugu čakru koja je blještavo narandžasta, pa na treću sjajne zlatno – žute boje, četvrtu smaragdno zelenu, petu svetloplave boje, šestu ljubičastu. Na kraju, završite sa sedmom čakrom, vizuelizujući blještavo belu svetlost sa primesama zlatne. Vežbu ponovite tri puta. Napojite i iscelite redom sve čakre.

Nakon ovoga nastavite sa još jednom vežbom kojom pročišćavate, otvarate i uravnotežujete protok energije kroz svoj sistem, čakre i centralni energetski kanal. Udisaj ide iz repa. Blještavo bela svetlost se uz kičmu diže skroz do sedme čakre. Ako dobro radite osetićete blokove u kanalu, odnosno mesta kroz koja energija ne može ili veoma teško prolazi. Izdisajem, sada od sedme čakre spuštate energiju preko prednjih aspekata čakri, skroz u prvu čakru. Vežbu ponovite 21 put.

Na kraju, završite vežbe tako što ćete nekoliko minuta raditi pomenutu molitvu i disati duboko, polako i punim plućima, udišući blještavo belu svetlost i puneći celo telo, vizuelizujući kako se ono isceljuje, puni energijom, čisti od svih negativnosti, problema i bolesti, sve dok u jednom trenutku ne postane blistavo, zdravo, čisto, svetlo i sjajno. Radite još koji minut molitvu i onda završite, zahvaljujući se Gospodu Bogu na svemu.

Završetak vežbe: postanite svesni okoline, vratite se normalnoj svesti i polako sedite.

Vrednost ove vežbe je izuzetna, ali njen značaj ćete shvatiti, da podsetimo na ono što smo rekli i u prošlom nastavku, tek kroz praktikovanje koje će potrajati izvesno vreme.

 

Beograd, 12. april 2005.

 

 

Dišite punim plućima !

 

Zašto s godinama zaboravljamo pravilno da hodamo, sedimo i dišemo

Priuštite sebi to malo zadovoljstvo – iznenadićete se

 

Kako smo već rekli, jedan od osnovnih elemenata kreativne vizuelizacije je i pravilno, zdravo i prirodno disanje kao osnova svih tehnika disanja koje su kasnije izvedene i koje se koriste u različite svrhe. Želimo li da poboljšamo svoje zdravlje, akumuliramo energiju, pojačamo koncentraciju, razvijemo svoje psihomentalne sposobnosti i da ne nabrajamo dalje, moramo da naučimo pravilno da dišemo.

Jeste li ikada udahnuli punim plućima? Znate li, uopšte, šta to znači?

Kao dete sigurno ste to činili prirodno, ali ste s godinama zaboravili i uskratili sebi pravilno disanje. To može da bude iz neznanja, zbog nepravilnog držanja tela, mišićne i nervne napetosti, loših navika: pušenja, nekretanja, ili bolesti...

Što smo stariji, sve manje koristimo pluća i ona se zbog toga ''kvare''. Dolazi do oštećenja, infekcija i bolesti ne samo respiratornih organa, već i ostalih organa i sistema u telu, usled nedostatka kiseonika i životne energije koju unosimo, pre svega disanjem.

Kako to sprečiti, kako sebi obezbediti što više energije za normalno, zdravo funkcionisanje?

 

Ukazaćemo vam na potpuno prirodno disanje i druge delotvorne tehnike pomoću kojih ćete sebi obezbediti dovoljnu količinu energije za duhovni napredak, poboljšanje zdravlja i kreativnost, u svakom pogledu. Potpuno prirodno disanje je osnova života i disanja uopšte, bez koga se ne može. Čovek može bez hrane da izdrži i par nedelja, bez vode nekoliko dana, ali bez vazduha samo nekoliko minuta. Prvo što učinimo, kada se rodimo, udahnemo, a poslednje u životu – izdahnemo. Sve u nama pulsira u ritmu udah – izdah. Svi organi (srce, jetra, mozak) ritmički se skupljaju i šire, nivo tečnosti se podiže i spušta, to je ritam kojim vibrira celokupna priroda, pa i mi. Zato je disanje veoma važna funkcija kojoj treba posvetiti odgovarajuću pažnju i vreme.

Svaka psihomentalna i fizička aktivnost praćena je promenama u disanju. Svesnim regulisanjem disanja kontrolišemo emocije i misli, ostvarujemo određene psihomentalne aktivnosti, postižemo željena stanja mira, opuštenosti i sreće.

Pravilno ritmičko disanje je most između duha i materije.

Naglasićemo da je neophodno disati na nos i odvići se od uobičajene nezdrave navike disanja na usta. Uvlačenje vazduha kroz nos donosi nam zdravlje, za razliku od drugog koje nas vodi u slabost i bolest.

Većina ljudi u savremenom svetu danas živi nepravilno. Nepoštovanje prirode dovelo nas je u nezavidnu situaciju. Problemi sa zdravljem, pogrešna ishrana, loš san, nepravilno držanje i disanje, sve su to posledice ''civilizovanog'' načina života. Određene kategorije ljudi, posebno pušači i žene, dišu veoma nepravilno. Poznato je, tzv., ''žensko plitko disanje''. Da bismo lakše objasnili pravilno disanje, daćemo par naznaka o onim pogrešnim.

 

Jedan od načina nepravilnog disanja je visoko disanje, disanje gornjim delom pluća. Ovakvim načinom koristimo samo gornji, klavikularni, najmanji deo pluća, uzimamo minimum vazduha. Od svih načina, ovaj je najpogodniji. Najčešće oni, koji ovako dišu, to rade na usta i lako se prepoznaju. Čak i sportisti i pevači dišu na ovaj način...

Srednje disanje je sledeći, malo bolji način, pri kome se koristi srednji i nešto malo gornji deo pluća. Kao i kod prethodnog, i ovde je stomak uvučen, dijafragma podignuta, grudi delimično raširene.

Nisko disanje je bolji način od prethodna dva, ali nepotpun. Poznato je i kao duboko, abdominalno disanje. Veoma je isticano u jednom trenutku na Zapadu kao najbolje i oko njega su iznikle mnoge tehnike duhovnog rada. Pri ovakvom načinu disanja se dijafragma povlači nadole, stomak je ispupčen, pluća su slobodnija i koristi se njihov donji i srednji deo. Nećemo dublje ulaziti u objašnjenja nepravilnog disanja, kao ni u same procese, fiziologiju disanja uopšte, već ćemo preći na ono što je mnogo važnije u ovom trenutku – na objašnjenje ispravnog načina, na potpuno prirodno disanje.

 

Ovo disanje je poznato i kao budističko, trodelno joga disanje. U zavisnosti od podneblja, kulture i sistema rada ono se drugačije zove ali, u suštini, to je isti oblik disanja.

Potpuno prirodno disanje, kako mu sam naziv kaže, prirodan je način uvlačenja vazduha i potpun po tome što se koristi kompletan kapacitet pluća. Diše se punim plućima. Osim potpune ispunjenosti, čime dovodimo svež vazduh u sve delove pluća, aktivirani su i svi mišići i delovi grudi. Pluća su provetrena, normalno funkcionišu, razmena kiseonika i nečistoća iz krvi pravilno se i potpuno obavlja, krv je očišćena, osvežena, bogata kiseonikom. Srce lakše radi, a u plućima nema zadržavanja ugljen-dioksida i drugih nečistoća.

Dijafragma svojim pokretanjem pomera abdomen, pokreće i masira trbušne organe, potpomazući rad želuca, creva, jetre, bubrega. Konačno, iz ovoga vidimo da je pravilno disanje najznačajnije za funkcionisanje čitavog organizma. Vežbanje i usvajanje ovog disanja kao trajnog nije ništa drugo nego vraćanje našoj prirodi, disanju sa kojim smo se rodili, vraćanje baznim principima života.

Osnovni uslov za njegovo pravilno izvođenje je prava kičma, bilo da stojite, sedite ili ležite. Ukoliko kičmu ne držite ispravno dolazi do mnogih poremećaja, kako fizičkih tako i energetskih, neki delovi tela su pritisnuti, drugi istegnuti. Ukoliko ste nagnuti napred, pritisnuti su prednji i donji deo grudi, stomak, dijafragma. Probajte – sigurno ne možete udahnuti punim plućima u tom položaju.

Važno je da sve vežbe disanja izvodite u provetrenoj prostoriji. Dobro bi bilo i negde među drvećem, na čistom vazduhu. Komotno se obucite da vas ništa ne steže. Neka vas niko ne ometa, otklonite sve što može da vam skrene pažnju. Budite potpuno u tome što radite.

Za vreme disanja se sedi ili stoji. Pre toga se opustite. Kičma i glava stoje pravo. Opustite donju vilicu, zubi se ne dodiruju, vrh jezika dodiruje tačku spajanja gornjeg nepca i sekutića, među zubima je toliko prostora da može da stane zrnce pirinča.

Diše se isključivo na nos. Dobro je čuti zvuk prolaska vazduha kroz nosne kanale. Mentalno pratite svaki udah i izdah. Ako vam je lakše da se koncentrišete zatvorenih očiju, uradite to. Pre uvlačenja vazduha izdahnite potpuno, uvlačeći stomak, i tek onda počnite sa udisanjem, lagano, bez naprezanja, grčenja i savijanja.

Udahom vazdušna struja ulazi u levu i desnu nozdrvu, spaja se u korenu nosa, spušta se niz grlo vibrirajući njegov zadnji deo i silazi u pluća. Dijafragma se povlači nadole, stomak se izbacuje i vazduh ispunjava prvo donji deo pluća, koja se zatim postepeno šire odozdo na gore. U neprekinutom toku vazduh ispunjava donji, zatim srednji i na kraju gornji deo pluća, uz potpuno širenje grudi i lagano podizanje ramena. Ovu podelu uzmite uslovno, jer je to sve jedan kontinuirani proces odozdo nagore, spor, dug i potpun, kao kad sipate vodu u bokal.

Odmah nakon završenog udaha sledi izdah. Iste je dužine kao i udah: spor, dug, bez prekida, potpun. Kreće se opet odozdo, dijafragma se podiže, stomak se uvlači i prvo se vazduh potiskuje napolje iz donjeg dela pluća, zatim se ona postepeno skupljaju, što dovodi do istiskivanja iz srednjeg dela i na kraju iz gornjeg. Odozdo, kroz sredinu, pa iz gornjeg dela pluća vazduh zatim ide kroz grlo i na kraju izlazi kroz nozdrve napolje. Izdah mora biti potpun da biste mogli ponovo pravilno udahnuti. Posle izdaha sledi udah bez pauze... Udah – izdah, udah – izdah... Zamislite ljuljašku ili klatno kako se ritmički kreću. Tako treba udah – izdah da idu jedan za drugim, bez zadržavanja, bez napora, lagano, sporo, duboko, potpuno. U početku nećete moći duboko da udahnete, ali malim dodavanjem napora i upornim vežbanjem vaše disanje biće sve dublje i sporije.

Ovu vežbu treba raditi svakodnevno, bar po jedanput ujutru i uveče u trajanju od 10 do 15 minuta, a može i češće i duže, sve zavisi od vas, od toga koliko ste spremni da uložite u svoj napredak. Osim ovakvog načina vežbanja koristite svaku priliku, u hodu, u autobusu, na poslu, a posebno ako se nađete u parku ili u šumi, da usmerite pažnju na disanje. Uporno, istrajno, kad god se setite, što češće, a najmanje deset puta dnevno praktikujte ritmičko disanje. Tada bar deset puta udahnite i izdahnite svesno, sa potpunom pažnjom. Neko vreme ćete vežbati dok ne ovladate tehnikom u potpunosti, a kasnije treba ovo disanje usvojiti kao stalno, kao jedino i prirodno, što ono i jeste, disanje sa kojim smo rođeni, ali koje smo zaboravili i kome treba ponovo da se vratimo.

 

Beograd, 26. april 2005.

 

 

Prikupite životnu energiju

 

Osim fizičkog aspekta pravilnog disanja, i osnovnog oblika disanja – potpuno prirodnog disanja koje smo opisali u prošlom nastavku, pozabavićemo se sada i njegovim energetskim vidom. Svakim udahom, osim vazduha, unosimo i određenu količinu "životne energije", koja se nalazi svuda oko nas: u biljkama, životinjama i svemu što postoji. Inače ovu energiju, ili bolje rečeno životni princip, u različitim kulturama, odnosno duhovnim sistemima, drugačije zovu. Ali bila ona "ki", "či", "prana", "apsolutna energija", "univerzalna konstanta" ili kako god je još zvali, reč je o istom – bioenergiji ili životnoj energiji.

Nepravilnim disanjem mi sebi uskraćujemo neophodnu količinu ove energije i time svoj energetski, a time i biološki sistem dovodimo u stanje neravnoteže, stresa i bolesti. Svesno potpuno prirodno disanje obezbeđuje nam dovoljnu količinu životne energije za sve nivoe, fizičke i psihomentalne procese u telu, kreativan i prirodan život. Ako budete ozbiljnije i dublje ušli u sve ovo, stvarno posvetili dovoljno vremena svom zdravlju, disanju i svim oblastima kreativne vizualizacije, onda ćete i videti sve dimenzije disanja. Primetićete da sa poboljšanjem kvaliteta vašeg disanja idu i poboljšanja u različitim aspektima i nivoima našeg sistema – imaćete više energije – snage, poboljšaćete koncentraciju i mentalne procese, smanjićete i dovesti vašu ishranu na pravilniji nivo i konzumirati sve manje najgrublje energije u obliku materijalne hrane, popravićete probavu, poboljšaće vam se i skratiti san, pa do primetnih poboljšanja celokupnog zdravstvenog stanja i raspoloženja.

Ako budete istrajno, svakodnevno praktikovali potpuno prirodno disanje, veoma brzo ćete osetiti i sve blagodati povećanog unošenja kiseonika, korišćenja celih pluća, provetravanja nozdrva, stabilnog ritma udaha i izdaha. Poboljšaće vam se i cirkulacija krvi i drugih tečnosti u organizmu (cerebrospinalne u kičmi i ćelijske), pospešiće se izbacivanje otpadnih materija iz tela. Svi sistemi (žlezdani, kardiovaskularni, za varenje i neurovegetativni) bolje će i pravilnije funkcionisati.

Potpuno prirodno disanje u naše telo uvodi ritam koji nas povezuje sa ritmom pulsiranja čitavog svemira. To je ritam srca koji izuzetno povoljno deluje na funkcionisanje našeg reproduktivnog i žlezdanog sistema. Ritam disanja uspostavlja sklad, stimuliše i stabilizuje rad svih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, što je izuzetno važno za naše zdravlje. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem povezane su sa energetskim centrima u našem telu, preko kojih mi vršimo energetsku razmenu sa okolinom. Disanjem, da zaokružimo, unosimo potpuni sklad i ravnotežu u sva naša tela, čakre (energetske centre) i aure i međusobno ih povezujemo.

U slučaju da nam zbog povećanih psihičkih i fizičkih napora, problema sa zdravljem ili drugih razloga treba više životne energije, možemo je sebi pribaviti, osim potpunim prirodnim disanjem i drugim tehnikama svesnog disanja. Ali tek kada dobro savladamo i usvojimo ovo osnovno disanje, jer se sve ostale tehnike zasnivaju na njemu. Ono je osnova i zato ga ne preskačite, usvojite ga kao svoje osnovno disanje, pa tek naknadno njegovom modifikacijom u specifične oblike sa promenjenim ritmovima, dubinom i brzinama disanja – dakle, specifičnim tehnikama disanja unosite potrebna stanja i poboljšanja u svoj život.

Daćemo vam sada još par interesantnih tehnika koje možete koristiti kada osetite potrebu za njima, i kao pripremu za priču koja će slediti u narednom broju – za proces transformacije naše životne energije i njeno korišćenje u procesu kreativne vizualizacije za samolečenje i poboljšanje naših potencijala.

 

Disanje 4x16x8

Ovo je korisna tehnika koja prvenstveno služi za akumulaciju i podizanje nivoa životne energije, za pročišćenje uma, energetskih centara i kanala. Uz to je često element složenijih psihomentalnih vežbi i služi kao priprema za dublja (viša) stanja svesti. Početnicima se preporučuje postepeno vežbanje, bez naprezanja.

Ritam ovog disanja je u odnosu 1x4x2; dakle, udah traje jedan period vremena, zadržavanje daha četiri, a izdah dva perioda. Počinje se sa disanjem kod koga udah traje četiri otkucaja srca ili dok izbrojite do četiri, zadržavanje daha je četiri puta duže, odnosno šesnaest, i na kraju izdah traje do osam.

Tehnika disanja je sledeća. Sedi se u osnovnoj pozi za vežbanje i desna ruka je podignuta tako da prstima naizmenično otvaramo i zatvaramo nozdrve. Palac je na desnoj nozdrvi, kažiprst i srednji prst vrhom dodiruju čelo između obrva, a domali i mali prst su na levoj nozdrvi. Počinje se udahom (brojeći do 4) na levu nozdrvu tako što palac zatvara desnu, zatim se zatvara i leva i zadržava dah (brojeći do 16). Otvara se desna nozdrva i sledi izdah koji traje do 8. Odmah sledi udah na desnu nozdrvu, zatim se ona zatvara i zadržava se dah (sve vreme leva nozdrva je bila zatvorena). Izdah je sada na levu nozdrvu a desna je zatvorena. Ovim se završava jedan ciklus.

Disanje se radi u serijama od četiri ciklusa (od četiri do deset serija). Jedan ciklus je udah na levu nozdrvu, zadržavanje daha, izdah na desnu, udah na desnu nozdrvu, zadržavanje daha, izdah na levu nozdrvu. Drugi ciklus odmah sledi, bez pauze. Kada završite četvrti ciklus malo se odmorite dišući nekoliko puta prirodnim disanjem, pa radite sledeću seriju.

U početku, ako vam je mali kapacitet pluća i niste savladali potpuno disanje, može doći do blage nesvestice ili nećete moći da postignete ritam 4x16x8. Ne naprežite se, uporno vežbajte i uspećete. Kod naprednijih vežbača periodi ovog disanja mogu se povećati na duplo: 8x32x16 otkucaja srca, ili čak četiri puta: 16x64x32 otkucaja srca ili sekunde.

Ako vam je zadržavanje daha naporno, znajte da je ono veoma korisno, ne samo za disajne organe, već i za organe za varenje, nervni sistem i krv. Zadržani dah, prepun kiseonika, odlično čisti sve ove organe, a ujedno je i nosilac životne, univerzalne energije, koja nas tako u potpunosti ispunjava, isceljuje, dovodi u ravnotežu. Zato sam proces disanja dopunite i vizuelizacijom, tako što ćete udahom unositi blještavu belu svetlost u svoje telo koje potpuno ispunjavate, a u periodu zadržavanja daha vidite kako se ta svetlost akumulira u solarnom pleksusu i odatle zrači, osvetljavajući, čisteći i energetski puneći celo vaše telo. Vidite kako svetlost čisti sve crno, mračno, negativno u vama i nakon toga izdahom iz vas izlazi potpuno čista bela svetlost.

 

Disanje za jačanje nerava

Ovo disanje je jedna od najboljih tehnika za jačanje i stimulaciju nervnog sistema, povećanje energije i vitalnosti. Ovladavanje tehnikom i njeno redovno vežbanje vas, nakon nekog vremena, dovodi u psihomentalnu ravnotežu, stanje mira, opuštenosti i svežine. Kada osetite priliv besa ili depresije, jednostavno se usredsredite na vežbu i uradite nekoliko ciklusa.

Videćete kako se negativno stanje brzo menja u pozitivno.

Stanite uspravno, udahnite potpun dah i zadržite ga. Ispružite ruke pravo ispred sebe, puštajući ih da budu opuštene i mlitave, sa samo onoliko nervne snage koliko je neophodno da se održe u tom položaju. Polako povlačite šake prema ramenima, postepeno napinjući mišiće i usredsređujući snagu u njih, da kada stignu do ramena, pesnice budu tako čvrsto stegnute da osećate drhtanje. Zatim, držeći mišiće napete, polako gurajte pesnice od sebe kao da razmičete zidove koji vas pritiskaju sa strane. Kad dođete do kraja brzo povucite ruke nazad do ramena, kao da ih nevidljiva opruga vraća. Šake i ruke su i dalje maksimalno napete. Ovo ponovite brzo nekoliko puta, ne manje od tri, još uvek zadržavajući dah. Onda izdahnite snažno kroz usta, opuštajući ruke pored tela.

Efikasnost ove tehnike zavisi od brzine povlačenja pesnica i napetosti mišića dok je izvodite. Naravno, najvažnije je potpuno napuniti pluća vazduhom, samo tako ćete osetiti njeno blagotvorno dejstvo. Na ovaj način se aktiviraju važni nervni centri u organizmu, naizmenično se pritiskaju i stimulišu, čime se pospešuje protok energije kroz celo telo. Disanje za jačanje nerava naročito se preporučuje napetim, nervoznim ljudima koji hoće da se oslobode povećane agresije i drugih negativnih emocija.

Disanje 4x16x8 i prečišćavajuće disanje su tehnike koje treba naučiti, usvojiti i primenjivati kada osetite potrebu da brzo i lako akumulirate energiju, smirite se i um i telo očistite od negativnih sadržaja.

 

Beograd, 10. maj 2005.

 

 

Transformacija životne energije

 

Da biste se usmerili na svoj Put, potrebna vam je stalna ideja o tome i velika količina životne energije koju ćete sebi obezbediti pre svega disanjem, razvijanjem osećanja ljubavi i pozitivnim mislima. Sada ćemo vam izložiti jedan od načina kako da svoju ličnu životnu (seksualnu) energiju, koja je na fizičkom nivou smeštena u predelu genitalnih organa (druga čakra), transformišete u više nivoe energetske egzistencije. Kada govorimo o seksualnoj energiji, mislimo na energiju održanja ljudske vrste, sveukupnu životnu energiju, a ne samo na suženi pojam seksualnih odnosa. U njenom sedištu, u drugom energetskom centru, nalaze se uskladišteni svi naši potencijali (karma) koje smo sakupili u toku prethodnih i ovog života.

Druga čakra je “rezervoar” vitalne energije i u sebi sadrži sva iskustva, misli, reči i dela koja smo sakupili kroz prethodne i ovaj život u obliku energetskog potencijala. To je naš osnovni izvor energije i pokretač svih postupaka, svih događanja u životu, energija potrebna da biste ostvarili životnu ulogu. Neosvešćena i nepročišćena, ta energija predstavlja opterećenje, bez obzira da li su u pitanju pozitivna ili negativna iskustva (ono dobro u nama traži od nas da budemo još bolji, a ono loše nas pritiska i prouzrokuje razne posledice). Pošto su ovi potencijali uspavani sve dok ih ne osvestimo i koristimo za ostvarenje Svog Ličnog Puta Ljubavi i Savršenstva, vitalnu energiju koju smo dobili rođenjem, možemo neadekvatno koristiti, potrošiti i zloupotrebiti za destruktivne aktivnosti. Ako ne ostvarujemo zadatak zbog koga smo se rodili, dolazi do gubitka energije i bolesti, problema i nesvesne smrti. Ako osvestimo svoju ulogu u ovom životu i živimo Svoj Lični Put, životnu energiju kreativno koristimo i uvećavamo do neslućenih razmera. Sve “dobro” i “loše” tada je samo gorivo za lično ostvarenje. U jednom trenutku potpuno se stapamo sa beskonačnom Ljubavlju i univerzalnim Znanjem. Tada prevazilazimo svoje ljudske potencijale i egzistiramo na Božanskoj ravni apsolutnog postojanja i vrhunske kreativnosti.

Da bismo stigli do tog nivoa, neophodno je da prvo istrajnim vežbanjem, a zatim svesno kontrolisanim delovanjem u svakodnevnim aktivnostima, pročišćavamo i pretvaramo životnu energiju u pozitivne vibracije, u uzvišenu ljubav i kreativne ideje i na kraju u čistu svetlost. To je životni posao koji iziskuje višegodišnje ulaganje vremena i truda, stalni svakodnevni rad. Sami izaberite kako ćete iskoristiti svoj život i potencijale koje imate – za stvaralački napredak, kako svoj tako i zajednički, ili ćete ga potrošiti besmisleno i nesvesno, u muci, teškoćama i propadanju, razbacujući energiju na bespotrebne stvari.

Bitno je i kako koristimo svoju životnu energiju u odnosu među polovima, odnosno kako pristupamo seksualnom činu. Taj divni, božanski čin ljubavi treba da bude trenutak svesnog spajanja i uzdizanja dve duše, dve Božanske iskre, dve polovine Jednog, muškog i ženskog principa. Ujedinjenje treba da postignemo i na ličnom i na planu odnosa sa suprotnim polom. Zato je neophodno da shvatimo svu uzvišenost i lepotu tog čina spajanja na svim nivoima, od fizičkog do duhovnog, da to bude trenutak međusobnog davanja i oplemenjivanja. Kada svesno pristupamo ljubavnom odnosu, u molitvi i uzvišenoj vibraciji, mi svoju seksualnu energiju podižemo, preobražavamo u Čistu Ljubav i predajemo Božanskom u sebi, svom partneru i celom svetu. Tada kreiramo alhemijski čin spajanja sa Bogom, oslobađanja stvaralačke sile i novog života. Naravno, dobro je da prethodno uložimo energiju u pronalaženje svog idealnog duhovnog partnera. O tome smo par reči već govorili, a biće dodataka i u nekom od narednih nastavaka teksta o kreativnoj vizuelizaciji.

Transformacija životne energije je proces koji manje ili više uspešno svi mi neprekidno i nesvesno obavljamo. Uspeh u životu u direktnoj je vezi sa efikasnom transformacijom životne energije u druge vidove njenog ispoljavanja na fizičkom, emocionalnom i mentalnom planu. Ovu energiju možete preobraziti u sve što doprinosi vašem boljem zdravlju, psihomentalnom razvoju, radnim i kreativnim sposobnostima. Kada to činite svesno, mnogostruko povećavate efikasnost svojih životnih potencijala.

Tehnika je zasnovana na pravilnom ritmičkom disanju 4x4x4 i upražnjava se kao sledeći, viši korak. Dišete punim plućima u ritmu – 4 sekunde ili otkucaja srca traje udah, isto toliko zadržavanje daha, pa onda sledi izdah od 4 sekunde. Nakon izdaha nema pauze, odmah ide novi udah.

Stav je: kičma, vrat i glava pravo. Opušteni ste, u alfa stanju. Transformacija se izvodi u energetskom stanju Prve molitve – “Molim Te Gospode Bože za Milost Tvoju za Sve Ljude Ovog Sveta”.

Dišite neko vreme potpuno prirodno, radite Prvu molitvu. Kada postignete stanje Božanske milosti, vizualizujte sledeće: pri udahu zamislite da izvlačite seksualnu energiju iz genitalnog regiona (druge čakre) naviše do pleksus solarisa. Zamislite da je ta energija mlečno bela svetlost. Potrudite se da osetite kako nastaje mali otpor pri procesu podizanja bele svetlosti, koja se tada transformiše u blještavo belu svetlost (pogledajte vlakno upaljene sijalice). Udišući, dajte sebi, mentalno, sledeću afirmaciju: "Sad transformišem i izvlačim seksualnu energiju u pleksus solaris ". Zadržavajući dah, dajte sebi sugestiju: "Energija se koncentriše u pleksus solarisu" i pritom zamislite kako se svetlost skuplja u trećoj čakri u obliku sjajne blještavo bele kugle. Kao malo sjajno sunce koje isijava toplotu. Tokom izdisanja recite sebi: "Sada je moja životna energija potpuno kreativna", i vidite kako svetlost ispunjava i pročišćava celo telo i izlazi u vašu okolinu kao Čista Ljubav koju dajete svim ljudima, biljkama i životinjama na ovom svetu.

Osim za pročišćavanje tela, ovako transformisanu energiju možete usmeriti za isceljenje. Zamislite kako se pri izdahu, na mestu koje lečite, skuplja vaša transformisana životna energija i formira sjajnu loptu koja je nešto veća od zone koju tretirate. Ta kugla zrači sjajem i toplinom koja odgovara isceliteljskom procesu. Nemojte zamišljati boju svetlosti, prepustite da se isceljenje samo odvija. Može to biti bela svetlost ili neke druge boje, ali je važno da bude čista, jasna, svetla. Neka proces traje koliko je neophodno, osetite to.

Važna napomena: ovu tehniku koristite isključivo za samoisceljenje, nikako za lečenje drugih! Isceljivanje drugih ljudi je složeniji i zahtevniji proces u smislu ličnog pročišćenja, razvoja i postizanja višeg psihomentalnog i duhovnog nivoa, uz poznavanje niza tehnika za pripremu sebe, prostora i pacijenta, pa potom niza energetskih transformacija i čišćenja, zaštite i još mnogo toga. Da biste lečili druge neophodno je da prvo postignete jedan zavidan nivo znanja i kreativnosti, lične energetske pročišćenosti i mogućnosti praćenja procesa kroz viđenje preko viših nivoa svesti – posebno otvorenosti šeste čakre – “trećeg oka” putem sposobnosti “gledanja” i drugih dimenzija osim fizičke, intuitivnog osećanja i zvučne komunikacije.

Pored isceliteljskog usmeravanja preobražene seksualne energije, moguće je njeno korišćenje za postizanje veće koncentracije, boljeg pamćenja, kvalitetnijeg učenja ili rada, bržeg kreativnog razvoja. U tom slučaju je pri izdahu šaljete na gore, u više energetske centre, uz odgovarajuće pozitivne afirmacije. Jedna od varijanti je da se nakon prikupljanja energije u vidu blještavo bele svetlosti u sunčanom pleksusu (tokom zadržanog daha), ona pri izdisanju šalje naviše, kroz kičmu, do glave. Svetlost obasjava celu glavu iznutra i spolja, sija iz naše glave kao svetionik i osvetljava celo naše telo. Uz ovu sliku ide afirmacija: "Ja imam savršenu, trajnu i ničim pomućenu koncentraciju".

Pri ovoj varijanti za koncentraciju proces transformacije (udah, zadržavanje daha, izdah) ponovite deset do petnaest puta. Za ostale varijante sami osetite koliko je potrebno da posvetite vremena tom procesu.

Ovako svesno usmerena i kreativno preobražena u Najvišu vibraciju, naša vitalna energija nam služi za lični razvoj, poboljšanu koncentraciju tokom rada, učenja, meditacije...

 

Beograd, 24. maj 2005.

 

 

Skriveni u mentalnom jajetu

 

Zamislite da se nalazite u blještavom balonu svetloplave boje, glatkom kao ogledalo, toplom i elastičnom, u kome se osećate udobno, zaštićeni od svih negativnih uticaja...

 

U prošlom nastavku Kursa Kreativne Vizuelizacije dali smo jednu izuzetnu tehniku koja nije samo vežba, već proces koji treba da stalno bude prisutan kada ga osvestimo, a onda po potrebi modifikujemo i primenjujemo. Kako je neophodno da svoju sirovu i neoplemenjenu životnu energiju stalno podižemo na više nivoe i pročišćavamo, koristeći je pravilno, isto je tako bitno i da povedemo računa i o svim nivoima i aspektima našeg energetskog sistema. Ukoliko je negde došlo do ugroženosti, neravnoteže, prisustva negativne energije u bilo kom obliku, da li kao uznemirenost, loše emotivno stanje, neki fizički problem i slično, da onda i nekim drugim tehnikama pročistimo sebe i povratimo ravnotežu i zdravlje.

Kada budete imali vremena, odnosno, ako ste već počeli redovno da radite vežbe kreativne vizuelizacije i transformacije, nakon pripreme gde ćete se dobro smiriti i opustiti, probistrite svoje misli i skoncentrišite se, i eto dobre prilike da mentalno, odnosno, vizuelno vežbate, pa naučite još jednu od korisnih tehnika. Naime, reč je o energetskoj zaštiti – zaštitnom mentalnom jajetu, izuzetno interesantnoj i poželjnoj energetskoj zaštiti, posebno važnoj za nekoga ko je tek krenuo na svoj put, ko se nije još ustalio na njemu i počinje sa prvim vežbama.

 

Stalno usmerenje na pozitivan energetski tok, na prvom mestu Put Ljubavi i Savršenstva obezbeđuje vam zaštitu od destruktivne energije u sebi i oko sebe. Usmerenje podrazumeva vaše okretanje, obraćanje pažnje u mislima, na rečima i delima, samo kreativnim procesima.

Ovakav odnos prema sebi i svetu oko sebe zahteva permanentan rad na svom ličnom razvoju, istrajnu i predanu primenu spiritualnog znanja u svakodnevnom životu, u svakoj situaciji i na svakom mestu, primenjenu praksu.

Vaš rad na sopstvenoj kreativnoj transformaciji, usmerenje, vežbanje tehnika i njihova primena u životu sigurno će vas zaštititi od negativnih uticaja spolja. Što se tiče vašeg negativnog sadržaja iznutra, radite na njegovoj transformaciji, uporno i svesno menjajte svoje ideje, ponašanje, emocije i energetski sklop fizičkog tela, kako bi što manje prostora ostavili za negativno.

Prema zakonu privlačenja u živom svetu, među biološkim sistemima, važi pravilo da pozitivno privlači pozitivno i obratno. Usmerite li se ka Svetlosti imaćete svetlost. Okrenete li se ka destruktivnom, to ćete i privući.

Sloboda našeg izbora omogućava nam da budemo ono što želimo, ono ka čemu se usmerimo. Okrenemo li se Božanskoj energiji, to ćemo i postati, sve zavisi isključivo od nas. Najbolja zaštita od svega negativnog jest' nevezanost za destruktivne sadržaje u sebi i oko sebe, a potpuna otvorenost za pozitivno, energetska pročišćenost i usmerenost na čistu Ljubav u sebi i svemu oko sebe. Kada dovoljno u sebi razvijete Ljubav, kao najkreativniji oblik energije, kada se potpuno otvorite za nju na svim nivoima (mentalnom, emotivnom i fizičkom) nalazićete je u svemu, otkrićete svet pun Ljubavi, radosti i zadovoljstva. Tada vam nikakva zaštita neće biti potrebna.

U početku rada na svom kreativnom preobražaju, pre nego što postignete više duhovne nivoe, pročistite se energetski i dobro ovladajte tehnikama, naročito transformacijom negativne energije, štiteći se od destrukcije u sebi i oko sebe i to na već pomenuti način – vašim mentalnim jajetom, uz još neke elemente.

 

Zaštitno mentalno jaje pravite tako što zamislite da se nalazite u blještavom jajetu svetloplave boje (boja upaljenog plina). Možete vizuelizovati kako ono nastaje: iznad vaše glave se odjednom razlije svetloplava svetlost i oko vas, sa svih strana oblikuje jaje.

Ono je iznutra glatko kao ogledalo, toplo, elastično, a sa spoljne strane zrači, bukti i isijava zrake desetak do petnaest centimetara u prostor. Jaje je udaljeno od tela otprilike na dohvat ruke, skroz je oko vas, ispod vaših nogu ulazi 10 do 20 cm u podlogu. Vi unutra sedite ili stojite, a između vas i jajeta se prostire zlatna svetlost. Osećajte se prijatno u tom plavom prostoru ispunjenom zlatnom svetlošću, zaštićeni od svih negativnih uticaja. To možete predstaviti sebi slikom na kojoj vidite kako od nekuda dolazi jedan (ili nekoliko) taman zrak, braon crvene ili crne boje, strelica negativne energije upućena vama, koja se odbija od jajeta i odlazi u centar Svemira sa svim svojim posledicama.

U prostor između vas i jajeta stavite šest vaših ličnih simbola sledećim redom: prvi ispred vas, drugi iza, treći stavite desno a četvrti levo od vas, peti ispod nogu, a šesti iznad glave. Božanski simbol držite u rukama ispred sebe. Ovo su posebni simboli koje ima svaki čovek i oni su nešto poput ličnog duhovnog pečata, ali za njihovo saznavanje vam je potrebno poznavanje, a potom i izvođenje tehnike kojom ih dobijate – vidite. Ta tehnika je data u našoj knjizi „Put Ljubavi i Savršenstva”, pa bi njeno opisivanje oduzelo suviše prostora. Za sve one koji su rešili da rade vežbe, za početak, dok ne dobijete svoje simbole, jednostavno zamislite da su oni tu oko vas.

Uz ovu sliku ponavljajte u sebi Treću molitvu koja je, uz naše ostale molitve, takođe data u pomenutoj knjizi. Ona glasi:

Molim Te, Gospode Bože za trenutni, potpuni i trajni prestanak svih negativnih dejstava u meni, na mene i moju porodicu.

 

Ni slučajno nemojte vraćati negativno onome ko ga šalje. Budite u stanju mira, opuštenosti i sreće, nevezani, zaštićeni, ne interesuje vas odakle dolazi negativno, iako ste ga primetili. Doživite to svim svojim bićem; što se više predate ovom osećaju i nedodirljivosti, bićete bolje zaštićeni.

Najbolje je energetsko zaštitno jaje napraviti pre nego što dođete u neprijatnu situaciju. Možete to uraditi pre izlaska iz kuće, na poslu, u prevozu, kada se osetite ugroženim. Vremenski odredite koliko treba da traje zaštita. Ako vam je neophodno dva sata, tako ga programirajte, i u tom roku se s vremena na vreme, podsetite vizuelno jajeta i mentalno radite Treću molitvu.

Rekli smo da je energetsko jaje elastično, može da se širi ili skuplja sve do fizičkog tela. Ovo je bitno kada se nalazite u bliskom fizičkom kontaktu sa ljudima, sedite pored nekog, prolazite ili se vozite autobusom, i slično. Da ne bi tu osobu energetski povredili, ušli joj u biopolje ili energetski iritirali, skupite svoje jaje što više možete. Tako ćete sebe zaštititi, a druge nećete ugrožavati. Vaše jaje tako ima dvostruku funkciju, ono je ujedno i zaštita drugim ljudima od vaših negativnih sadržaja.

Mentalno jaje će vam dobro doći u početku vašeg spiritualnog rada, tokom svog razvoja ćete ga prevazići kao vid zaštite kada usvojite znanje sa viših egzistencijalnih planova i primenite ga u svom životu. Tada će vaša svesnost, stalna prisutnost u znanju i Lubavi, postati vaša najbolja zaštita. Bićete savršeni, izvor kreativnosti, Božanska iskra koja oko sebe širi Svetlost, razgoni mrak i u čijoj Ljubavi sve biva preobraženo, oplemenjeno, dovedeno do najviše vibracije.

 

Beograd, 7. jun 2005.

 

 

Pročistite svoje misli i telo

 

Kako celokupan program kreativne vizuelizacije koji vam iznosimo već neko vreme ima za cilj buđenje, pročišćenje i razvoj svih naših potencijala, osim vežbi koje nam pomažu u tome ima i onih koje koristimo i da bismo pomogli sebi kada nismo u najboljem stanju, odnosno kada želimo da se pripremimo i pročistimo za dalje vežbanje ili stvaralački rad. Jedna od takvih tehnika je i sledeća koju ćemo opisati i spada u grupu vežbi, odnosno tehnika iz grupe Disanja.

Ukoliko se nađete u stanju nemira, napetosti i loših misli koje vam se motaju po glavi, odnosno imate želju i potrebu da pročistite svoj mentalni nivo, jedna od izuzetno laganih, jednostavnih i korisnih tehnika za pomoć sebi je i DISANJE ZA PROČIŠĆENJE MISLI – STIMULISANJE MOZGA.

 

STIMULISANJE MOZGA

 

Izuzetan efekat, u pročišćenju uma od opterećujućih sadržaja posle napornog mentalnog rada, postižemo ovom tehnikom. Ona osvežava mozak i nervni sistem, stimuliše ga za pravilan rad, bistro i jasno mišljenje, lako i brzo pamćenje i ostale mentalne operacije. Takođe može biti i korisna u pripremi za što bolju vizuelizaciju.

Sedite držeći kičmu i glavu pravo, a pogled usmerite na gore, prema čelu. Neka vam ruke počivaju na gornjem delu nogu, dlanovima okrenutim na gore. Nekoliko puta udahnite potpuno prirodno. Sada palcem leve ruke zatvorite levu nozdrvu i udahnite na desnu. Bez prekidanja u disanju (potpuno prirodno) zatvorite domalim prstom desnu nozdrvu, podignite palac i izdahnite kroz levu nozdrvu. Sledi udah na levu nozdrvu, zatvorite je palcem, podignite domali prst, izdahnite na desnu, pa udahnite na desnu nozdrvu, zatvorite je, izdahnite na levu i tako dalje. Naizmenično menjajte nozdrve sve dok ne osetite olakšanje, rasterećenje od mentalne napetosti.

Ovim disanjem mi čistimo levu i desnu moždanu hemisferu, unosimo ravnotežu u svoj racionalni i intuitivni um, usklađujemo njihov rad i učimo da ih istovremeno koristimo. Kod većine ljudi preovlađuje ili racionalni način mišljenja, ili intuitivni. Obično kažemo kako su žene emotivnije i više sklone intuitivnom mišljenju i reagovanju, dok su muškarci racionalniji i koriste više konstruktivni, matematički um. Ali racionalni um je više analitički, logički i linearan, dok je intuitivni sublimišući, povezuje i naizgled nepovezane činjenice, holistički gleda na svet. Dok leva hemisfera secira informaciju na delove i smešta u već postojeće šeme, desna sagledava kompletan kontekst informacije, kroz simbole, emotivne doživljaje, umetničke relacije. Treba koristiti istovremeno i levu i desnu hemisferu, da bi došli do istinite, sveobuhvatne slike doživljenog iskustva. Naizmeničnim disanjem vežbate um da se istovremeno uključuju obe moždane hemisfere. Na ovaj način postajemo kompletniji i kreativniji čovek.

Osim ove korisne tehnike za pročišćenje mentalnog nivoa, pozabavićemo se još jednom vežbom iz grupe disanja u kombinaciji sa kreativnom vizuelizacijom, a koja je izuzetno korisna i za korekciju samog disanja, a takođe i u procesu akumulacije energije, odnosno energetskog čišćenja našeg celokupnog tela i bioenergetskog sistema.

Život koji živimo svakodnevno izloženi svim mogućim uticajima u kući, porodici, na poslu i svim ostalim aspektima, izuzetno je stresan za veliku većinu ljudi i teško je nositi se sa time. Opterećeni smo na svim nivoima, i fizički i psihomentalno, a sa načinima da pomognemo sebi najveći broj ljudi nije upoznat, ili i ako ponešto znaju, onda za to “nemaju vremena”, “ne stižu” ili… već se nađe nešto da nas spreči u tome. A ukoliko ne znamo kako da sebi pomognemo to je još teže. Tako opterećeni i izloženi uticaju negativne energije, naš sistem nije u stanju da se potpuno pročisti i regeneriše svojim prirodnim mehanizmima ukoliko mi tome svesno ne doprinesemo na neki način.

Izuzetno je bitno da svakodnevno sebe energetski čistimo i punimo najkreativnijom energijom. Pa pobogu, čistimo cipele, peremo tanjire, sređujemo stan/kuću, da ne govorimo i o našem ljubimcu četvorotočkašu, a na sebe zaboravljamo. Ili mislimo samo na fizički izgled, a možda ozbiljnije razmislimo o sebi tek kada se razbolimo. Bolest na materijalnom – ispoljenom nivou dolazi kao posledica dubljih problema, odsustva čoveka od njegove kreativne suštine – Puta Ljubavi i Savršenstva, a potom i poremećaja na energetskom nivou, kao posledica neravnoteže i “zaprljanosti”, što se manifestuje kao problem na mentalnoj ili emotivnoj ravni i tek na kraju kao poremećaj u materiji – kao neka od znanih i neznanih bolesti.

Lečiti samo posledice ili čekati da do njih dođe da bismo reagovali je velika greška i zato budimo pametni i učinimo nešto za sebe unapred, dok još nije došlo do većih poremećaja. Ne dozvolite sebi takav luksuz da zaboravite na svoje zdravlje, jer ono je ipak vredno našeg truda. Zato, pre nego što dođe do poremećaja i energetske neravnoteže, učinite nešto i činite to često, sve što možete pozitivno za sebe. Jer, vrteći se u istom krugu života, mi samo bivamo, iz trenutka u trenutak, sve više izloženi uticajima koji opterećuju naš sistem i gomilaju se jedan na drugi, do trenutka kada više nismo u stanju da se nosimo sa tim i negde mora da dođe do “loma”, problem, ili više njih se pojavljuje, ili traje i nosimo ga dugo, mučeći se pod teretom. A kako to biva u životu, problemi se “lepe” jedan na drugi… i nama biva sve teže da iskoračimo iz začaranog kruga. Pa, vreme je da iskoračite iz svega toga, oslobodite se tereta i krenete Slobodno Svojim Putem!

Postoji niz tehnika za pročišćenje energije, nekih jednostavnijih, kao i složenijih, no mi ćemo se sada osloniti na jednu osnovnu, jednostavnu, a izuzetno korisnu i delotvornu. Može svako da je primeni, ne zahteva nikakve posebne uslove i preporučujemo vam da je isprobate a potom i što češće koristite. Oprez važi samo za ljude sa težim poremećajima rada srca i moždanih oštećenja. Njima ipak ostaje da vežbaju Potpuno prirodno svesno ritmičko disanje, sa vizuelizacijom udisanja i izdisanja svetlosti.

 

DISANJE 4x4x4

 

Ovo je tehnika koja se koristi za akumulaciju energije i kontrolu životnih procesa uz pomoć disanja i vizuelizacije, a koja služi i kao osnovna tehnika za energetsko pročišćenje celog našeg bioenergetskog sistema.

Diše se punim plućima kao pri Potpunom prirodnom disanju (o kome smo više puta govorili i koje smo opisali u jednom od prethodnih nastavaka, a obrađeno je u našoj knjizi “Put Ljubavi i Savršenstva”). Vazduh se uvlači i izbacuje kroz nos i spušta do pleksus solarisa. Vežba se izvodi u osnovnom sedećem položaju sa pravom kičmom. Potpun udah traje dok u sebi brojite do četiri (četiri sekunde ili otkucaja srca). Sledi zadržavanje daha takođe četiri jedinice. Potom se izdiše, potpuno se izbacuje vazduh iz pluća brojeći do četiri. Nakon ovoga ide opet udah, zadržavanje daha, izdah... Radi se u serijama, u početku ukupno pet, a svaka se sastoji od deset ciklusa udah, zadržavanje daha, izdah. Između serija dišemo Potpuno prirodno disanje. Kasnije povećajte po potrebi.

Kada dobro savladamo ovaj ritam disanja, prelazimo na dopunu vežbe procesom vizuelizacije. Tokom udaha zamišljamo što življe i intenzivnije da umesto vazduha kroz nos uvlačimo blještavo belu svetlost, životnu energiju, koja ispunjava celo naše telo. U periodu zadržavanja daha ova svetlost se koncentriše u predelu pleksus solarisa u obliku blještavo bele kugle iz koje zrači energija (sjajna svetlost) u sve delove tela, osvetljavajući i puneći ih vitalnom snagom (posebno obratiti pažnju na glavu).

Tokom izbacivanja vazduha iz tela vidimo kako preko pluća, kroz nozdrve izlazi sivi, crni, nezdravi dim. Ovaj prljavi dim ne ostaje u našoj okolini, već ga mi usmeravamo u centar svemira gde biva preobražen u čistu belu svetlost. Nakon nekog vremena, u toku vežbe, kada se dovoljno energetski očistimo iz nas će u našu okolinu takođe izlaziti samo blještavo bela svetlost. Vežba se radi sve dok se to ne postigne. Ona je pripremna tehnika za ovladavanje složenijim disanjima i transformaciju životne energije, kao i za neke druge energetske transformacije, neophodne za naš psihomentalni preobražaj u svesnog, zdravog i kreativnog čoveka.

 

Beograd, 21. jun 2005.

 

 

Energija, energija...

 

Sve je energija, od duha do materije. Sve što postoji jedan je jedinstveni energetski sklop ili sistem, kako ga god već nazvali. I sve vidljivo i nevidljivo što egzistira na svim nivoima i u različitim oblicima postojanja samo je jedan deo te iste energije. I ovo naše druženje i pisanje svih ovih godina je jedan od načina ispoljavanja energije i njenog korišćenja u smeru zajedničkog kreativnog odnosa i razvoja.

Za sve što činimo moramo imati energije, imati „goriva”. Ceo život je igra energije, njeno davanje i primanje, trošenje i akumulacija, umanjivanje i povećavanje, njena degradacija ili oplemenjivanje. Naš osnovni životni zadatak, u opštem smislu, jeste permanentno uvećavanje i oplemenjivanje energije. Dakle, ne samo kvantitativno „gomilanje”, već i njeno konstantno pročišćavanje i podizanje na što kvalitetniji nivo.

Rađamo se sa određenom količinom životne, tzv. bioenergije, i ona je naš potencijal sa kojim krećemo u život. Šta ćemo uraditi i kako ćemo ga iskoristiti, da li ćemo ga uludo protraćiti i završiti svoj život ne znajući na kraju zašto smo živeli, šta smo radili, s kim smo bili... ili ćemo život usmeriti u smeru svesnog i kreativnog življenja sa tendencijom konstantnog razvoja u svakom pogledu, to već zavisi od svakog od nas.

Isprazni razgovori, negativno mentalno usmerenje, destruktivne misli, emocije i postupci, pogrešna ishrana, san i ponašanje, konačno – pogrešno usmeren život – vodi nas u neravnotežu, patnju, probleme, bolest, krajnju destrukciju... A to znači u stanje trošenja, „bacanja”, uludog gubljenja životne energije. Suprotno tome – pozitivni postupci, reči, misli, kvalitetan san i ishrana, takav posao i svi odnosi i aktivnosti – daju nam zdrav, svestan i kreativan život, vode nas ka zdravlju, ravnoteži i večitom napretku.

Kreativna vizuelizacija je delotvoran način usmeravanja sopstvenog života u pozitivnom smeru, pa je što češće, a najbolje bi bilo svakodnevno, upražnjavajte i primenjujte vežbe i tehnike koje smo vam slikovito i detaljno opisali u prethodnim, a biće ih još i u budućim nastavcima. Evo još jedne izuzetno moćne tehnike, poznate praktičarima energetskog razvoja od davnina, a vi je možete redovno koristiti u cilju prikupljanja veoma snažne isceliteljske energije.

 

Disanje kroz kosti

 

Ovo disanje, potkrepljeno svetlosnim vibracijama na koje se mentalno usmeravamo zamišljanjem neophodne slike, služi prevashodno za akumulaciju velike količine energije. Pomoći će vam da brzo povratite neophodnu snagu, prvenstveno fizičku, tj. koštanopotpornog i mišićnog sistema. Da biste imali dovoljno vitalne energije za svakodnevne i vanredne aktivnosti, a posebno pred veće fizičke ili sportske napore, dobro bi bilo upražnjavati je pre samih aktivnosti ili barem jednom nedeljno.

Može da se izvodi sedeći ili ležeći, što je bolja varijanta, jer ste tako u udobnijem položaju i opušteniji ste. Dišite nekoliko minuta potpuno prirodno, što dublje i što sporije, u jednakom ritmu udaha i izdaha. Tada vidite svojim duhovnim okom kako udišete kroz celu površinu nogu. Za vreme zadržavanja daha zamislite kako vam životna energija, koju ste udahnuli zajedno sa vazduhom, prožima ceo organizam, a potom, dok izdišete, izlazi napolje kroz noge. Boja te životne energije u ovoj vežbi je jasna svetlocrvena svetlost, boja prve čakre, korenskog energetskog centra.

Upijajući svetlost i snagu kroz noge, pojačavamo fizičku izdržljivost, brzinu, stabilnost i materijalnu sigurnost. Crvena boja, kao najniži nivo spektra bele svetlosti, najsporije talasne dužine, povezuje nas sa vibracijom Zemaljske kugle i obezbeđuje nam čvrst stav i vezu sa prirodom, sa zemaljskim korenima, sposobnošću preživljavanja i sopstvenom telesnom snagom, kao i energijom celokupne vrste.

Ovaj nivo vibracija, koje možemo upijati disanjem i vizuelizacijom iz svoje okoline, zadužen je za našu opuštenost, fizičko zdravlje i otpornost, blagostanje, stabilne porodične odnose, životnu vitalnost i ispunjenost, dobar kurs u svim važnim materijalnim odlukama.

 

Nakon petominutnog udisanja i izdisanja energije crvene svetlosti kroz noge, pređite na disanje kroz ruke pet minuta, pa kroz čelo još pet, zatim kroz pleksus solaris pet minuta. Naposletku usmerite svoje misli na sedam čakri, energetske centre na kičmi, redom ih punite životnom energijom počev od prve, koja je bazna i inače zadužena za upijanje snažne crvene svetlosti, a nalazi se između analnog otvora i polnog organa, nekoliko santimetara unutra, prema korenu, kraju kičme. Kroz ovu korensku čakru, kao kroz levak, upijajte, udišite jasnu, sjajnu i toplu crvenu energiju prirode, dok ne osetite kako vam se celo telo zagreva i osnažuje, dok se ne osetite dovoljno jaki i poletni, radosni i puni volje da izdržite sve napore, istrajete u svemu što radite i da ste otporni na sve nedaće.

Zatim se usredsredite na ostale centre naviše, prvo na predeo polnih organa, pa na pleksus solaris, sredinu grudi, vrat, glavu, do temene čakre i sve ih punite crvenom svetlošću po par minuta. O energetskim centrima – čakrama, smo već pisali, a još detaljnije ćemo u narednim nastavcima.

Vežbu završite tako što ćete površinom čitavog tela udisati i izdisati svetlocrvenu svetlost nekoliko minuta. Ovo disanje sa vizuelizacijom može trajati i do sat vremena, a snaga koju na taj način dobijate mnogo duže. Pored snage, izdržljivosti, brzine i otpornosti, dobijate i sposobnost materijalizacije svih svojih ideja koje su u skladu sa ličnim i sveopštim napretkom. Uz to energetski jačate svoju vezu sa moćnom energijom cele naše planete, koja će vam davati podršku kad god vam to bude neophodno. Steći ćete stabilnost, sigurnost, jake korene, ispravan odnos prema materiji i svemu što je opipljivo, bez straha od gubitka vlastitog identiteta ili smrti.

 

Crvena ili bazna čakra je vezana i za naš potporni stub – kičmu, sve kosti i mišiće, krv, debelo crevo, tako da upijanjem ove boje svetlosti aktiviramo i lečimo sve te organe, održavamo ih u dobrom stanju, pomažemo njihov rad, ali i dobro funkcionisanje kompletnog tela. Pored telesnih funkcija, dobro i stalno snabdevanje našeg energetskog tela najnižom – najsporijom svetlosnom vibracijom, poboljšavamo i naše psihoenergetske sposobnosti.

Redovnim praktikovanjem ove tehnike oslobodićete se nesigurnosti i potrebe za gomilanjem materijalnih dobara, svih nepotrebnih stvari. Lakše ćete izabrati ispravan put, odgovarajući posao, partnera. Vaši odnosi u porodici, na poslu i u društvu biće stabilni i sigurni. Postajaćete sve opušteniji, a opet fizički jaki, brzi, spremni na pokret, kada je to neophodno. Crvena svetlost, odn. energija prvog centra upravlja adrenalnim žlezdama, koje nas upozoravaju na životnu opasnost i podstiču da brzo, nagonski reagujemo.

Svi naši instinkti zaduženi za opstanak nalaze se u ovom centru i aktiviraju se kada imamo dovoljno energije da osetimo ugroženost i potrebu za akcijom i reakcijom. Zato je neophodno da telo stalno napajamo crvenom bojom koja nam daje život i sposobnost za preživljavanje. Tako ćemo razviti sposobnost za očuvanje golog života, nas samih, pa i celokupne vrste. Naravno, dovoljno crvene svetlosti pročišćava naš odnos u toj oblasti, tako da se ne borimo protiv drugih, na uštrb ostvarenja ljudskosti i uloge u sveopštem napretku. Takođe, crvena nas oslobađa nepotrebnih stvari, podstiče eliminaciju svarene i prerađene otpadne materije iz našeg organizma, kao i svega suvišnog iz naše okoline. Uz to, crvena razvija želju i potrebu za redom, radom i disciplinom, fizičkim vežbanjem, pokretom, brzinom. Sa njom ćete čvrsto stajati na zemlji, nećete odustajati od svojih ciljeva, bićete uporni i sposobni da realizujete sve svoje zamisli. Ciljeve ćete realno postavljati i nećete lebdeti u nestvarnim snovima.

Kretanje i fizički rad podstiču bolju cirkulaciju energije u telu, rad svih organa, cirkulaciju krvi, aktivira se metabolizam, razmena materija, sve se brže odvija i pravilnije funkcioniše. Zato je crvena potrebna u slučaju kada je čovek depresivan, nesiguran, usporen, neaktivan, nepreduzimljiv, bez ideja i sposobnosti materijalizacije. Naravno, u svemu treba da postoji ravnoteža i umerenost, jer suviše crvene kod nekih ljudi može izazvati hiperaktivnost, grabežljivost, agresivnost, nemir.

Sami osetite kada vam je potrebna, ali u svakom slučaju, možete je, pored vizuelizacije i udisanja na korensku čakru ili preciznije – životni točak – energetski centar, nadoknaditi nošenjem crvene garderobe, konzumiranjem namirnica crvene boje: cvekle, paradajza, trešanja, jagoda, malina, jabuka, proteina. Sve oko vas što je crveno: cveće, predmeti, kristali, sunčev zalaz... podsetiće vas na snagu i moć života, radost i ljubav u vama koju treba neštedimice da uzvraćate.

 

Beograd, 5. jul 2005.

 

 

Zaronite u narandžasto

 

Zamislite svoju okolinu bez boja, crno-belu-sivu, kao stari filmovi koje smo gledali na crno-belom televizoru. To je davna prošlost, koju pamte generacije rođene koju deceniju pre i posle Drugog svetskog rata. Ali tako je bilo u početku filmske i televizijske produkcije: sve je bilo pomalo nestvarno, suviše dramatično i neprirodno, više nalik na izmišljene snove. Ako želite da vaše kreiranje sopstvenog života i usmeravanje u pozitivnom smeru bude što delotvornije i izvesnije, potrudićete se da ne izgleda tako nestvarno i neprirodno. Zato bi bilo dobro da svi oblici kreiranja slika i filmova korisnih za naše energetsko uzdizanje, izgrađivanje i duhovno usavršavanje budu u boji, trodimenzionalni, ispunjeni čulnim i emotivnim doživljajima, bliskim i životnim.

Kreativna vizuelizacija kao tehnika kreiranja mentalnih slika treba da bude što vernija stvarnom životu, sa što više detalja i sa što više osećanja prisutnih dok sliku zamišljamo, uživljavajući se u situaciju, hraneći je svojim mislima, ljubavlju i željom da se ostvari. Vežbajući svoju sposobnost kreiranja pokretnih slika i unoseći u njih svu raspoloživu energiju, stičemo moć materijalizacije vlastitih ideja i zamisli.

Naravno, po ko zna koji put naglašavamo da one treba da budu u skladu sa ličnim i sveopštim napretkom, jer će tada sigurno dobiti podršku moćnih sila Neba i Zemlje, duha i materije. Ne možemo raditi samo za sebe, a da to nije u skladu sa razvojnom putanjom celokupne vrste, prirode i planete. To može biti kratkotrajno, ali ako se naše viđenje napretka razlikuje od univerzalnog toka, moćne sile Kreativnosti nas opominju i sprečavaju u destruktivnim ili pogrešnim zamislima.

 

Vežbanje kreativne vizuelizacije možete započeti posmatranjem svoje okoline. Razvijajte dar zapažanja, upijajte slike, povezujte ih sa svojim psihomentalnim stanjima, povezujte ih sa simbolima, sa dubljim smislom značenja. Posmatrajte sve nijanse boja, svu punoću života i jedinstvenu lepotu i neponovljivost kreativnosti prirode. Posmatrajte dugu na nebu i zamislite sebe providne kao kristal koji je ispunjen bojama duge. Sijajte kao najlepša i neponovljiva duga na divnom, čistom, vedrom, suncem obasjanom nebu, i osetite svu radost – ispunjenost najkreativnijom energijom. To je sve što vam je potrebno u životu, to je sve što traje i nakon života ovog i bilo kog, to je apsolutno prisustvo u Božanskoj ljubavi i kreativnosti. Ono postoji uvek i svuda, nezavisno od bilo čije volje, neograničeno i bezvremeno u večnosti.

Delić tog apsolutnog Božijeg prisustva možemo i mi ostvariti u ovom svom životu, svesno primenjujući univerzalne zakone ljubavi i savršenstva. Zato kreirajte samo pozitivne slike u skladu sa tim univerzalnim maksimama, stremeći uvek najvišem nivou samorealizacije. Poistovećujući se sa dugom u energetskom smislu, ostvarujemo svu punoću života, u svim nijansama i na svim nivoima.

 

U prethodnom nastavku smo vizuelizovali crvenu svetlost koju smo udisali celim telom, a naročito korenskim energetskim centrom, kako bi sebi obezbedili snagu, stabilnost, opuštenost. Crvena je najniža i najsporija vibracija u duginom kaleidoskopu svih nijansi na koje se razlaže bela svetlost. U našem telu, fizičkom i eteričnom, ona je skoncentrisana u kostima, kičmi, nogama i debelom crevu, a zadužena je za strukturu i materijalizaciju.

Sledeća boja po brzini i vibraciji je narandžasta, u ljudskom energetskom polju smeštena u predelu polnih organa. Ona vibrira u ritmu životne radosti i uživanja u svim dostupnim zadovoljstvima: hrani, piću, seksualnosti, kupanju, negovanju lepote, prepuštanju strasnim osećanjima. Eterički centar u kome je skoncentrisana energija narandžaste svetlosti je sedište naše polnosti, volje za životom i rađanjem, hrabrosti, jakih emocija. Upijanjem i udisanjem sjajne i bistre narandžaste svetlosti kroz spiralne levkove na kraju kičme i malo ispod pupka, razvijamo vitalnost, samokontrolu i samosvest. Ovi levkovi se horizontalno šire u prostor oko tela, napred i pozadi, a energija u njima se vrti u smeru kazaljke na satu, gledano od spolja. Svetlost možemo mentalno usmeriti kroz spiralne levkove do površine tela, a zatim preko kanalčića do centra, sjajne kuglice ili sunca u korenu kičme. Zamislite kako čista prozračna oranž svetlost ispunjava predeo oko polnih organa, gde se koncentriše i zatim širi po čitavom telu. Vidite kako svaka ćelijica vibrira toplom i blistavom svetlošću. Neko vreme, petnaestak minuta je udišite i izdišite kroz levkove. Na taj način, svesnim pročišćavanjem energije u ovom predelu, rešavamo probleme vezane za karmičke dugove, polni identitet i prihvatanje svih životnih i radnih obaveza.

 

Poistovećivanje sa polnom ulogom, zadacima u porodici, okruženju, društvu, pozitivna osećanja i nevezanost, odnosno ne bolesna, prisilna zavisnost od čulnih uživanja, znak su uravnotežene i pročišćene seksualne energije. Suprotno od toga – slepa strast, nemarno i promiskuitetno seksualno zadovoljavanje, bez osećanja ljubavi, seks uz korišćenje droge i alkohola, sa nepoznatim i različitim partnerima, vode u probleme i bolesti vezane za polnost, emocije i organe u donjem delu tela, ispod pupka. Poremećaji mogu da se ispolje u vidu lošeg funkcionisanja polnih organa i urinarnog sistema, ali i na emotivnom nivou, u vidu odnosa sa partnerom, borbe za dominaciju, nasilnog ponašanja, nezadovoljstva, besmisla, brige, besa?!?

Problemi sa polnim organima, bubrezima i bešikom, infekcije mokraćnih kanala, krvne i limfne bolesti, kao i poremećaji ponašanja i emotivni problemi, mogu se rešiti nadoknađivanjem vibracije oranž svetlosti ili boje. Nju možemo upijati iz okoline svesnim udisanjem ili konzumiranjem napitaka i hrane iste boje: mrkve, bundeve, kajsija, breskvi, pomorandže, dinje. Možete uživati u morskoj vodi ili u kupkama sa eteričnim uljima citrusa, nevena, gardenije, geranijuma, jasmina... Vaš izbor može biti i veš, odnosno garderoba odgovarajuće boje, omiljeni upotrebni predmeti, nameštaj, ukrasi. I kristali narandžaste boje, kao karneol, kalcit, jaspis, topaz, koral mogu pomoći da se u biopolje i organizam unese svetlost ove vibracije.

Narandžasta boja budi volju za životom, zdravu seksualnost, radosno raspoloženje. Možemo uživati u svakom trenutku života, ali ne zarobljeni u mreži nagona i želja, već neopterećeni i slobodni od prisilnih potreba. Ne treba postati zavisan i sputan strastima, potpuno se odavati užicima, bez samokontrole, jer ćete onda sigurno patiti ako ih ne ostvarite i upoznati tugu i nesreću neispunjenih želja.

Takođe, višak strasti i emocija ne treba potiskivati, već pretvoriti u viši nivo energije, čistu ljubav, koja je gorivo za naš kreativni razvoj i duhovni napredak. To ćete uspeti svakodnevnom transformacijom seksualne energije, opisanom u prethodnom nastavku (pre disanja kroz kosti) i transformacijom negativne energije koju ćemo dati u nekom od narednih članaka. Svestan rad na unutrašnjem energetskom preobražaju vas oslobađa bolesti, problema i pogrešnih postupaka i otvara put za više, svetlosne dimenzije postojanja, bolji i kvalitetniji život i napredak u svim oblastima.

 

Beograd, 19. jul 2005.

 

 

Ka izvoru života

 

Sunce kao izvor života je poštovano u svim kulturama kao vrhovno božanstvo. Bog Sunce, izvor svetlosti, toplote, rasta i napretka svega što živi. Kao što je u prirodi zvezda Sunce, tako je na duhovnom nivou Bog Otac izvor duhovne svetlosti, koja je finija, suptilnija vibracija, a koja prožima, oplemenjuje i produhovljuje sve nivoe postojanja planete, biljaka, životinja, čoveka i prirode uopšte.

Sunce je uvek simbol najvišeg, najkreativnijeg nivoa, stvaralačkog božanskog principa i tako, kada zamišljamo ili vizuelizujemo sliku zlatnog puta i zlatnog sunca na horizontu ka kome idemo da se sa njim spojimo, to znači da se na taj način usmeravamo ka svojoj suštini, ka izvoru svog i vascelog postojanja, Gospodu Bogu.

Slika zlatnog puta kojim hodamo je osnovna slika koju možete svakodnevno vizuelizovati, kao završnicu svake psihomentalne vežbe ili meditacije, a prati je afirmacija: „Ja sam moj put svetlosti, put ljubavi i savršenstva. Sve moje misli, reči i dela su u potpunom skladu sa mojim putem ljubavi i savršenstva i prožeti su apsolutnim mirom, potpunom opuštenošću i neizmernom srećom”. Koliko je potrebno prepustite se energiji, snazi i smislu ovih magičnih reči koje će u vama sigurno probuditi najdublje i najlepše snove, ideje i asocijacije, sećanja na put koji ste izabrali još pre rođenja, put povratka svojoj suštini, izvoru duhovne svetlosti. Sa slikom zlatnog puta u glavi ili pred očima, moći ćete da vidite budućnost koja vas očekuje, ljude i događaje na tom putu; nekad će se čitav film odvijati pred vama.

 

Ako to radite na ispravan način, gledaćete sebe u glavnoj ulozi, ali ćete biti samo neutralni posmatrač, neko ko vidi, čuje i doživljava situaciju, ali se emotivno ne vezuje i ne gubi u fragmentima i slikama trenutaka svoga i tuđih života. Na taj način svašta možete videti i saznati, ali je bitno da se ne vezujete za informacije i ne uzimate sve zdravo za gotovo.

Nekad je sve to proizvod našeg uma, a ne sigurna i nepromenjiva stvarnost. Sve može da se menja, ali često na to sami ne možemo direktno, svojom voljom, uticati, možemo samo biti potpuno prisutni u sadašnjosti i nevezani za dešavanja. Jer sve što se dešava je samo delić beskonačnosti, kap u moru i sekund u večitom previranju i energetskim promenama, transformacijama i preobražajima jednog vida energije u drugi.

Kao što zlatno sunce možete videti ispred sebe na kraju svog razvojnog duhovnog puta, tako ga možete videti i iznad sebe, otprilike metar iznad svoje glave, kao zlatnu iskru ili svetlosnu kuglu, svoj deveti energetski centar, izvor božanske svetlosti, početak svetlosnog kanala koji se spušta naniže i prolazi kroz naše teme i kičmu i ide do centra zemlje. Ta zlatna svetlost se u našem energetskom telu koje je bliže fizičkom nivou, pretvara u blještavo belu svetlost u temenu, a ova naniže u sve boje duge. Pošto smo obradili i opisali nivoe crvene i narandžaste svetlosti u našem biopolju i organizmu, došli smo do zlatno-žute svetlosti, koja odgovara predelu pleksusa solarisa.

 

Ovaj energetski centar u našem telu povezan je sa glavnim nervnim spletom u predelu želuca i sa žlezdom gušteračom. Pleksus solaris je glavni energetski rezervoar za sve naše potrebe, a uz to upravlja autonomnim nervnim sistemom i samim tim radom svih unutrašnjih organa: srca, pluća, bubrega, jetre, slezine, želuca, creva. Možete zamisliti koliko je važno da ga napajamo stalno zlatno-žutom svetlošću koja mu daje izvornu snagu i čistu energiju.

Pravilno duboko i potpuno ritmičko disanje, vizuelizacija žute svetlosti, posmatranje sunca u zoru i na zalasku, jer je tada blagog zračenja, sve to pomaže da akumuliramo potrebnu energiju u pleksusu solarisu. Kada je on dobro opskrbljen neophodnom količinom energije, svi organi u tom predelu će dobro funkcionisati. Lakše ćemo variti, ali ne samo hranu koju konzumiramo, već i razne doživljaje, susrete, tuđe ideje i reči, sopstvene nedoumice, nesigurnost, strahove.

Od velike važnosti je energetsko oslobađanje blokada, mentalnih problema i strahova koji mogu biti akumulirani u predelu želuca, što sve može izazvati loše varenje, grčeve, pojačanu nervozu. Ako se takve manifestacije ponavljaju i produže u konstantno stanje, može doći i do težih poremećaja metabolizma, šećerne bolesti, nervnih problema, slabe volje i opšte slabosti organizma. Ljudi koji nemaju dovoljno energije u solarnom pleksusu su bezvoljni, depresivni, nervozni, bledi, zgrčeni, stalno se žale na mučninu, loše varenje, gubitak apetita i snage, mentalne probleme, teško disanje, srčane smetnje.

 

Da bi sve to na vreme sprečili, ili popravili već narušeno zdravlje, neophodno je, pre svega, svakodnevno opuštanje. Boravak na svežem vazduhu, u prirodi, kao i psihomentalne vežbe opuštanja, duboko ritmičko disanje, odgovarajuća ishrana, lagana, koja ne opterećuje, kao što je sveže voće i povrće: banane, jabuke, limun, paprike, sve žuto i toplo. Kuvane čorbice od povrća sa dodatkom skroba – pirinča i krompira, kuvane integralne žitarice, sve to može da vam brzo nadoknadi energiju, a ne optereti želudac i creva. Hladna i ustajala hrana, suviše kisela, ljuta, prevrela ili hrana životinjskog porekla nije preporučljiva.

Zagrevanje pleksus solarisa je posebno važno i dobro bi bilo sprovoditi ga stalno toplim oblogama, dlanovima, odgovarajućim masažnim pokretima, blagim i kružnim u smeru kazaljke na satu, oko pupka i u predelu želuca i pankreasa, jetre i slezine. Tople kupke sa dodatkom eteričnih ulja za opuštanje: jasmina, geranijuma, bosiljka, limuna, ruže, takođe pomažu da se bolje osećate, otklonite nagomilani stres, smirite i ojačate svoj nervni sistem, a uz to i volju za životom, zdravljem, psihičku i fizičku snagu, radost, dobro raspoloženje. Kristali žute boje, kao citrin, topaz, jaspis, kalcit, fluorit, ćilibar, tigrovo oko, propuštaju toplu zlatnu svetlost do vašeg energetskog rezervoara i pomažu da brzo nadoknadite i stabilizujete vibraciju tog talasnog nivoa.

 

Udisanje i izdisanje tople žute svetlosti kroz solarni pleksus uz akumulaciju energije u tom predelu, takođe puni i energetski snabdeva i hrani ceo naš organizam i bioenergetski sistem energijom toplote i vatre, omogućavajući mu da ima dovoljno snage i da pravilno funkcioniše. Za njega je posebno vezano čulo vida i sve što gledamo ili zamišljamo izuzetno utiče na rad ovog nervnog i energetskog centra. Potrudite se da pogled usmeravate na lepe, tople predele, žitna polja ili suncokrete, peščane plaže, sjajne zlatne predmete, plamen sveće, vatru koja gori u kaminu, žuto sunce... Kako je solarni pleksus ujedno povezan i sa racionalnim mišljenjem, bitno je imati pozitivno mentalno usmerenje, zdrave i kreativne misli, dobre i napredne ideje i uopšte pozitivan životni smer i stav.

Pravilnim odnosom prema sopstvenom fizičkom i psihičkom zdravlju, izborom odgovarajuće hrane za telo, srce i mozak, možemo znatno povećati kvalitet svog života. Stalnim, svakodnevnim psihičkim treningom, vizuelizacijom pozitivnih slika, a naročito zlatnog puta, zlatnog sunca u svom pleksusu solarisu, ispred sebe i iznad svoje glave, obezbedićemo sebi pozitivno usmerenje, dovoljnu količinu energije da ostvarimo svoj put ljubavi i savršenstva, sve nivoe egzistencije ispunjene radošću, srećom i svešću o smislu sopstvenog života.

 

Beograd, 2. avgust 2005.

 

 

Isijavanje energije života

 

Nema čoveka koji se ne oseća dobro okružen zelenilom i svežim vazduhom. Većina, naime, tvrdi da ih boravak u prirodi, bilo u šumi ili u parku, u bašti, na brdu ili u polju, isceljuje, vraća snagu, raspoloženje, zdravlje i životnu radost. Drveće, trava, grmlje, cveće, zeleni odsjaj jezerske vode, svetlost koja se probija kroz zeleno lišće... Zeleno, volim te zeleno, čak su i pesnici uzdisali. Inspirisala ih je lepota i snaga sunčevog sjaja u travi ili sjaja ljubavi u nečijim zelenim očima!

Zašto nas zeleno toliko fascinira?

Odmalena su mi govorili da odmaram oči gledajući u zeleno lišće ili travu, ili sveže ofarbanu tarabu u bakinom vrtu. Zelena boja nas odmara, opušta i leči, što je i naučno dokazano. Zdravlje predstavlja ravnotežu, a zelena je vezana za energetski balans u našem organizmu, pozitivna osećanja, imunitet, univerzalnu ljubav prema svemu što postoji.

Pošto je zelena svetlost nivo srčanog energetskog centra, posebno lekovito deluje na srce, krvotok, pluća, kožu, ruke. Ljubav često iskazujemo dodirom, nežnim milovanjem, toplim zagrljajem, stiskom ruke. Već nas sam dodir leči, naročito ako je praćen pozitivnom namerom i energijom zelene svetlosti. Lekovito dejstvo dodira biće pojačano ako primenjujemo i znalačke masažne zahvate uz ritmičke pokrete ruku, pritisak prsta, trljanje dlanom ili zagrevanje određenih telesnih zona zračenjem tople energije ljubavi kroz šake i srčanu čakru. Sve to možemo prvo na sebi ispitati, a onda primeniti i u kontaktu sa drugima.

Stavite dlanove na sredinu grudnog koša, prvo desni, pa levi preko njega. Pokušajte da osetite toplotu, prvo u sredini dlana, a zatim u grudima. Locirajte srčanu čakru po najjačem zračenju, tako što ćete polako kružiti dlanovima po grudnom košu u smeru kazaljke na satu, s desne strane na levu. Ovaj centar ljubavi se nalazi u sredini grudnog koša, na kičmi, u predelu žlezde timus, koja je zadužena za imunitet i dobar rad disajnih organa. Grudna čakra jeste sjajna zelena svetlosna kuglica koja isijava energiju ljubavi, zdravlja i ravnoteže, preko svetlosnih vrtloga koji se šire horizontalno u prostor napred na grudima i pozadi na leđima, a vrte se u smeru kazaljke na satu, kada gledamo spolja.

 

Možete zatvoriti oči i svojim duhovnim pogledom se usredsrediti na unutrašnjost svojih grudi. Posmatrajte neko vreme tu oblast i pokušajte da vidite čakru. Ona može da pulsira kao malo sunce, nekad jače, a nekad slabije. Zamislite kako kroz levkove usisavate smaragdno zelenu svetlost do čakre, koja počinje jače da sija, a svetlost ispunjava sve organe, svaku ćeliju, čitavo telo i fizičko i ono suptilno energetsko. Osetite prožimanje toplom energijom ljubavi, stvaralački impuls samoisceljenja. Kupajte se u lekovitim svetlosnim talasima, osvežavajte ceo organizam spolja i iznutra. Vidite kako ceo vaš biosistem počinje da vibrira u skladu sa talasima ljubavi i radosti.

 

Kada je ovaj energetski centar potpuno čist, ispunjen sjajnom smaragdnom svetlošću, u njemu se razvija nesebična, majčinska ljubav prema svim živim bićima i svemu što postoji. Ako energija teče neometano do i od čakre, i uz to kroz središnji kanal koji nas povezuje sa centrom svemira i centrom Zemlje, a prolazi kroz naše teme, glavu i kičmu, mi smo onda potpuno otvoreni za isceljujuću vibraciju Božanske ljubavi. Tek tada smo u stanju lečiti dodirom, rečima, dahom ili samo pogledom, mišlju i sebe i sve koji dolaze u kontakt sa nama. Naravno, to je idealno stanje kome treba težiti, jačati svoju nesebičnu ljubav bez obzira na iskušenja i usmeravati je stalno tamo gde je potrebno, nekad nama samima, nekad drugim ljudima, biljkama, životinjama, planeti.

Osoba koja razvija i neguje snažnu i uravnoteženu srčanu čakru, ispunjena je kreativnom energijom ljubavi i gradi pozitivne odnose sa samim sobom, drugim ljudima i celokupnom prirodom. Ona lako ostvaruje emocionalnu bliskost sa drugima, ima zdrava, stabilna i uravnotežena osećanja, a preovlađuju nesebičnost, tolerantnost, otvorenost, saosećajnost.

Ljudska dobrota i humanost podrazumeva ne samo ljubav prema drugima, već i ljubav prema samom sebi, prihvatanje sebe kao ljudskog bića na svim različitim nivoima manifestacije, sa svim varijantama i mogućnostima ostvarenja. Naravno, to prihvatanje sebe sa svim vrlinama i manama ne podrazumeva povlađivanje sopstvenim slabostima, već pre svega istinsko sagledavanje sebe i potrebu za stalnim napredovanjem, razvojem i uzdizanjem u psihoenergetskom i duhovnom smislu. Okretanje ka pozitivnom, kreativnom razmišljanju i ponašanju je značajan korak tokom razvojnog procesa individue, kao i prepoznavanje i podrška te potrebe kod drugih ljudi.

Oni koji imaju razvijen grudni centar, imaju dobar osećaj pripadnosti grupi i čovečanstvu, ponašaju se odgovorno prema svima, poštuju tuđe mišljenje i potrebe, ne nameću svoje, iskreni su i puni razumevanja. Takvi ljudi znaju sopstvenu vrednost, ali je ne ističu, realni su i kreativni, poseduju sposobnost umetničkog izražavanja. Oni koji nisu otvoreni za blagotvorni upliv isceljujuće energije zelene svetlosti su najčešće egoisti, sebični i uobraženi, neshvaćeni, emotivno hladni i bezosećajni, bez razumevanja za druge ljude, njihove potrebe i osećanja. Na fizičkom nivou mogu imati srčane smetnje, poremećaje pritiska, plućne bolesti, bolove u rukama, torakalnom delu kičme i leđa. Redovnim čišćenjem i punjenjem srčane čakre uz pomoć zelene svetlosti, kao i emotivno-mentalnom higijenom i radom na ličnoj kreativnoj transformaciji, moguće je rešiti probleme i psihomentalne i fizičke prirode.

Pored zelene svetlosti, srčanu čakru ispunjava i ružičasta, koja je suptilniji nivo ljubavi, nežnija, eterična i univerzalnija vibracija. Nekad ćete osetiti da vam je potrebnija ružičasta, nekad više zelena. One mogu i da se mešaju i prožimaju, kao više materijalni zeleni nivo i više nebeski ružičasti. Oba su vezana za element vazduh, životinje koje lete, ruke i krila. Vibracija zelene i ružičaste je most koji povezuje niži nivo ljudske svesti, prve tri čakre, sa višim nivoima, petom, šestom i sedmom, kao i onima još višeg nivoa – osmom i devetom. Ona je odgovorna za horizontalno delovanje, ravnotežu u primanju i davanju energije.

 

Obe nijanse ljubavi mogu se nadoknaditi konzumiranjem zelenog i ružičastog voća i povrća, čajeva kao što su: zeleni, nana, majčina dušica, matičnjak, glog, bosiljak. Što češće uživajte u njihovom blagotvornom delovanju. Ne zaboravite da redovno koristite cvetne esencije i vodice koje nas otvaraju za suptilnije osećaje, prihvatanje lepote, radosti i samoisceljenje putem ljubavi i mudrosti istine. Oblozi, nežna masaža, kupke u mirisnim esencijama eukaliptusa, bora, smreke, nane ili geranijuma bude naše samopoštovanje i prihvatanje sebe i drugih, oslobađaju nas ogorčenosti, tuge, depresije, ljubomore, besa i drugih negativnih stanja.

Ako niste u mogućnosti da sebi obezbedite dobrog terapeuta, možete to biti i sami. Prepustite se unutrašnjem osećaju i intuitivno izaberite svoju lekovitu formulu. Okupajte se u mirisnom oblaku, a zatim se trljajte mlekom ili uljem za telo sa dodatkom nekoliko kapi esencijalnih ulja, počevši od nogu, pa na gore, do glave. Pokreti ruku neka budu blagi i nežni, kao kada mazite dete ili drugo najdraže biće. Oslobodite osećanja, i dobra i loša, osvetlite ih sjajnom zelenom i ružičastom svetlošću, otopite hladnoću toplom snagom ljubavi.

 

Svetlost i toplotu možete privući i usmeriti i uz pomoć kristala koje ćete postaviti na sredinu grudi ili dlanove, masirati grudni koš, ruke, noge, leđa. Sve to nam pojačava cirkulaciju, protok energije i dotok svetlosti u centar za ljubav, uravnoteženost i zdravlje. Svetlost možemo usmeriti na srčanu čakru uz pomoć zelenih i ružičastih kristala: aventurina, malahita, rozekvarca, žada, epidota, rodohrozita, rodonita, turmalina, smaragda, hrizopraza, prazema. Ako ih dosta koristite i poštujete njihovu moć propuštanja i koncentracije svetlosti, oni će vam biti od velike pomoći u vašem energetskom razvoju, pročišćenju i svetlosnom prožetošću.

Provodite što više vremena u nedirnutoj prirodi, zelenilu, na livadama, u šumama ili barem gradskom parku, bašti, kućnom vrtu, gde možete da se potpuno slobodno družite sa biljkama. Od njih upijajte ljubav i svetlost, uz pomoć koje ćete pročistiti, razvijati i širiti svoj srčani energetski centar.

Pošto je on sedište ljubavi, razvijaćete ga naročito svim oblicima umetničkog rada rukama, kao što je vajanje, slikanje, crtanje, pisanje, pa čak i svim drugim poslovima koji se rade rukama. Naravno, najviše ćete aktivirati svoj centar ljubavi i isceljenja nežnim dodirima, maženjem i glađenjem deteta, ljubavnog partnera, kućnog ljubimca i drugih kada za takvim načinom izražavanja osećanja osetite potrebu, a drugima nije neprijatno. Nemojte na silu i preterano izražavati svoje emocije, jer to neki ljudi nisu u stanju da prihvate. I običaji se razlikuju od sredine do sredine, kao i kulture, tako da treba biti umeren i u vidljivom iskazivanju ljubavi.

Uz sve ovo nezaobilazno je, naravno, uz pomenuta nežna osećanja i pozitivne misli, i praktikovanje pozitivnih afirmacija i molitvi punih ljubavi koje su kruna kreativnog usmerenja i sopstvenog negovanja i oplemenjivanja.

 

Beograd, 16. avgust 2005.

 

 

Hladni dodir plavog

 

Kad zaronite u plavo more ili se u mislima stopite sa nebom, osetićete beskonačnost prostranstva, čistoću i hladnoću plavetnila. Uronićete u mir i koncentraciju, nebeske zvuke, moć kreacije. Prepušteni plavim talasima da vas uzdižu u beskraj slobode, vere i inspiracije, osetićete radost stvaralačke energije i sposobnost njenog iskazivanja.

Sedište moći govora, izricanja istine i snage ljubavi, ujedinjene u veri i samopouzdanju, nalazi se u najužem centralnom delu našeg tela, u korenu vrata. Centar komunikacije, grlena čakra, locirana je u predelu štitne (tireoidne) žlezde koja reguliše rast i metabolizam. Samo ime joj kaže kakvu funkciju ima u našem organizmu, tako da plava boja koja je koncentrisana u predelu grla štiti naš kompletan biosistem.

Proučavanja lekara potvrdila su smirujući uticaj plave svetlosti na srce, pluća, želudac, nervni sistem. Takođe je utvrđeno da plava boja snižava pritisak i temperaturu, smiruje puls i hladi. Desetinama godina se žutica novorođenčadi uspešno leči izlaganjem plavoj svetlosti, koja se pokazala delotvornom i kod reumatoidnog artritisa, olakšavanjem bolnih stanja. Fototerapeuti istražuju njeno delovanje na ćelije raka, te na neke bolesti kože i pluća. Uz to se sve uspešnije primenjuje u lečenju niza raznovrsnih psihomentalnih problema, bolesti zavisnosti, anksioznosti, poremećaja ishrane, volje, depresije, nesanice.

 

Plava je u našem biosistemu locirana u grlenoj čakri. Ona je sjajna svetlosna kuglica koja isijava i pulsira na talasnim dužinama plavog spektra. Kada je zračenje u čakri snažno i uravnoteženo, izražena je sposobnost pozitivnog komuniciranja, lepog govora, naglašenog sluha. Ljudi sa naglašenom i otvorenom vratnom čakrom dobro pevaju, lako se izražavaju i prenose svoje misli, odnosno istinite informacije, drugima. Ovaj energetski centar je spoj između humanog delovanja kroz srčanu čakru i mentalnih aktivnosti, kao i viših nivoa svesti, lociranih u glavi. Vrat je tesnac, uski prolaz kroz koji se provlači snažna ljubav i sjedinjuje se sa istinskim razumevanjem, što sve rezultira samosvešću o sopstvenoj ulozi i ličnom putu, koji se ostvaruje uz podršku sopstvene volje transcendirane u Božansku veru i moć samoostvarenja.

Peti energetski centar upravlja sposobnošću komunikacije sa samim sobom, drugima, sveprisutnom energijom, svim nivoima postojanja. Potpuno razumevanje svog unutrašnjeg sveta, kao i spoljašnjeg, i moć iznošenja istine potkrepljene ljubavlju, rezultat je energetskog pročišćenja i otvaranja grlenog centra. Snaga reči, glasa, sugestivnost, samopouzdanje, poverenje u sebe i druge, otvorenost za razmenu iskrenih misli, kreativnih ideja i osećanja, znaci su uspešnog odvijanja tog procesa.

 

Potpuno otvaranje vratne čakre omogućava nam duže vremensko egzistiranje bez hrane i vode, moć opstanka samo preko energije svetlosti, moć upravljanja zvukom, izuzetno razvijene sposobnosti pamćenja, koncentracije i predviđanja. Čovek koji je oslobodio svoju plavu čakru od svih blokada ima sjajnu samokontrolu svih procesa u svom organizmu: disanja, hranjenja, razmene materija, transformacije energije.

Čovek koji spozna istinu i ljubav u sebi i svetu ne može pogrešno delovati. Takav čovek je spoznao svoj životni put i zadatak koji je dobio rođenjem i on zna posledice tih neostvarivanja, kao i samoostvarenja. On bira svojom voljom, potpunim razumevanjem i istinskom ljubavlju, deluje po Božijim zakonima, ne opirući se, duboko verujući u ispravnost onoga što radi. Na taj način u njegovim rukama je moć realizacije, koju postiže snagom vere i inspiracije. Ljubav i razumevanje se sjedinjuju u beskonačnu veru, koja ima neograničenu moć stvaranja. Zato mudraci, oni koji su iskusili moć vere, govore: „Vera čini čuda; vera je moć najveća; vera spašava od zala i bolesti; vera pomera planine...”

Kada nemamo dovoljno energije u centru za veru, nemamo dovoljno samopouzdanja, ni istrajnosti da završimo ono što smo započeli, ili da ostvarimo ono što smo zamislili. Vera se hrani ljubavlju, tako da ćete jačanjem centra za ljubav, na načine kako smo vam opisali i prethodnom nastavku, omogućiti i više energije za realizaciju vlastitih ideja i potreba. Udisanjem energije kroz srčanu čakru, kao i kroz središnji kanal koji prolazi kroz naše teme, glavu, vrat i kičmu, usmerićete zelenu svetlost ka grlu, gde će se ona pretvoriti u plavu. Svakodnevnim punjenjem i razvojem srčane čakre, kao i grlene, a zatim čeone, aktiviraćemo svoje sposobnosti kreativnog delovanja i napretka na svom putu unutrašnjeg razvoja i ostvarenja svih svojih potencijala. Nije lako proći kroz vrata spoznaje, za to je potrebno uložiti trud, vreme i energiju, ali onaj koji ima dovoljno ljubavi i udruži je sa potpunim poimanjem i razumevanjem, popeće se uskim stepenicama do neba. Grlena čakra je kapija, uski put do bezvremenog i beskonačnog, do mira i tišine samospoznaje.

 

Problemi sa grlom, prehlade, bolesti zuba i slušnog aparata, bolovi ili ukočenost u vratu i ramenima, bolesti štitne žlezde, gušavost, smetnje u govoru, loš sluh, sve su to poremećaji u primanju i protoku plave svetlosti. Na psihičkom nivou smetnje se mogu ispoljiti kao agresivna verbalna dominantnost i nametanje lične moći ili suprotno – nesigurnost, stidljivost, zbunjenost, nemogućnost iskazivanja sopstvenih ideja, želja i osećanja.

Pošto je sedište vibracije plave svetlosti u vratu, važno je da negujemo i ispunjavamo energijom vratni centar. Udisanjem plave svetlosti istovremeno kroz nos i kroz levkove, energetske vrtloge koji polaze iz korena vrata i šire se horizontalno u prostor napred i nazad, ispunjavaćemo grlenu čakru svetlošću, gledaćemo kako ona raste i sve jače sija poput bleštavog plavog sunca. Osetićemo svežinu sjajne plave svetlosti koja ispunjava celo naše telo, svaki delić, svaku ćeliju, obliva ga spolja i iznutra kao čisto nebesko plavetnilo i talasi bistre morske vode. Kupajte se u plavoj svetlosti, u mislima vizuelizijući kako vas čisti i osvežava. I naravno, kada god ste u prilici stvarno, plivajte u morskoj vodi ili bistroj reci, a ako to niste u mogućnosti, onda barem u bazenu ili kadi plavih zidova. Čistoća i providnost nežne, prohladne, bistre plave svetlosti oslobodiće i odagnaće sve naše skrivene nedoumice, nesigurnosti, nemire i strahove i usmeriće nas na ideju samoostvarenja, na naš Zlatni put ljubavi i savršenstva.

Snagu vere i samopouzdanja možemo ojačati boravkom u prirodi, pod vedrim nebom, posmatrajući njegov odsjaj u vodi, gledajući u more ili plavo jezero. Plavo cveće, voće, plavi kristali: tirkiz, fluorit, kalcedon, lapis lazuli, hrizokola, azurit, larimar, svi oni nam mogu nadoknaditi vibraciju plave svetlosti. Njihovim posmatranjem, postavljanjem na koren vrata, u grlenu jamicu ili konzumiranjem eliksira, kada su kristali u pitanju, brzo ćemo povratiti energiju neophodnu za oporavak organa u tom predelu ili za psihomentalne aktivnosti, kao što su učenje i kreativan rad. Isto tako pijenjem čajeva, nane, žalfije, cikorije, kao i sokova kupine, šljive, grožđa ili borovnice, nadoknadićemo moć koncentracije, govora, pročistićemo grlo, nos i uši, popravićemo glas i sluh, raspoloženje i životnu radost.

Uživanje u skladnim zvucima omiljene muzike, kao i boravak u plavom okruženju, u enterijeru u kom preovlađuju razne nijanse plave, od tamnoplave, mornarske, do svetle, nebesko plave, pomoći će vam da smirite napetost, odagnate nesigurnost, teške misli, brigu i neraspoloženje i brzo povratite veseo i znatiželjan duh, kreativnost i inspiraciju.

Mir, čistoća, ravnoteža osećanja i intelekta su stanja koja odražavaju stabilnost i otvorenost grlenog centra. Hranite ga svakodnevno toplom ljubavlju i zdravim, pozitivnim mislima, pa će vaša sposobnost kreativnog razvoja, samorealizacije i snage ostvarenja jačati i napredovati iz dana u dan.

 

Beograd, 1. septembar 2005.

 

 

U ljubičastom svemiru

 

Kada koristimo moć kreativne vizuelizacije, znači da aktiviramo mentalne sposobnosti za koje je odgovoran energetski centar smešten u središtu naše glave, a popularno ga nazivamo Treće oko. Pošto ono pripada suptilnom energetskom telu, ne izgleda kao klasično oko, već kao splet svetlosnih zraka, ili kao malo sunce ljubičaste boje koje zrači na sve strane. Najjači snop svetlosti iz sunca ide prema površini glave horizontalno, do oblasti između obrva napred, i pozadi do izbočine u dnu lobanje. Sa površine glave snop ljubičaste svetlosti se širi u spiralni vrtlog, kao levak, koji kruži u smeru kazaljke na satu. Svetlosno sunce u našoj glavi se na sanskritu naziva ajna(ađna) čakra, odnosno točak znanja ili spoznaje, kao i nama poznatijim nazivima – šesta čakra ili Treće oko.

Nije lako pokrenuti ovaj točak i stalno ga usmeravati u pozitivnom smeru. Da bi to ostvarili potrebno je da se oslobodite strasti, sebičnih želja i pogrešnih mentalnih projekcija, stavova i ideja. Pogrešno bi bilo ono što nije u skladu sa ličnim tokom razvoja individualne duše i univerzalnim tokom razvoja čovečanstva i naše planete. Naravno, u razvoju se ne moramo ograničavati samo na planetu Zemlju i ljudsku vrstu, jer razvoj psihičkih moći donosi viđenje i drugih nivoa svemira, odnosno, ostalih aspekata postojanja, kao što su astralni, mentalni i duhovni. Ipak, za početak barem obratite veću pažnju i uložite više vremena i truda u sopstveni unutrašnji energetski napredak i razvoj svih nivoa lične egzistencije.

 

Treće oko je povezano sa žlezdom hipofizom, koja kontroliše rad svih ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, pa prema tome upravlja telesnim rastom, polnom funkcijom, metabolizmom, otpornošću organizma na bolesti i stres. Njena dobra snabdevenost potrebnom količinom energije od presudne je važnosti za pravilno funkcionisanje svih sistema i organa u našem telu, kao i psihomentalnu stabilnost, i samim tim naše sveukupno dobro zdravlje.

Delovi tela koji odgovaraju čeonoj čakri su, pre svega, kompletan nervni i hormonski sistem, zatim glava, a naročito levo oko, uši, nos i intuitivna, desna polovina mozga, kao i mali mozak. Psihičke karakteristike koje pripadaju šestom energetskom centru su: intuicija, mudrost, neposredna spoznaja, mašta i kreativnost. Odgovoran je i za sposobnost vizuelizacije, unutrašnje viđenje, koncentraciju, kontrolu misli, otvorenost za nove ideje, razumevanje i dobro pamćenje. Bilo koji poremećaj ovih funkcija i sposobnosti, kao što su: slaba koncentracija i moć učenja, nemogućnost kontrolisanja misli, nejasne misli, zbunjenost, glavobolje, problemi sa vidom i sluhom, rasejanost i nemir ukazuju na nedostatak energije u čeonom centru

 

Preko Trećeg oka možemo uspostaviti neposredan dodir sa svetom snova, mašte, unutrašnjeg viđenja, vizija drugih nivoa postojanja: astralnog, mentalnog i duhovnog. Često tokom dubljeg meditativnog stanja možemo osetiti, videti ili čuti astralna i duhovna bića, nevidljiva fizičkim očima, kao i nestvarne predele iz drugih svetova. Kada dovoljno razvijemo i otvorimo energetski centar u glavi, moći ćemo mentalno komunicirati sa višim i razvijenijim nivoima svesti, biće nam dostupne informacije neophodne za naš psihomentalni i duhovni razvoj. Spoznaćemo jedinstvo vremena i prostora, za nas neće biti tajni i nemogućih dela. Čuda će postati svakodnevna pojava u našem životu, stvari će se odvijati same od sebe, a mi ćemo uživati u miru unutrašnje ispunjenosti.

Kada je dobro razvijeno naše intuitivno pomanje, lakše stičemo istinsku spoznaju sebe i sveta koji nas okružuje, kao i naše uloge u njemu. Stičemo moć viđenja vlastitog života, usmeravanja događaja, biranja ispravnog puta i pravih, nepogrešivih koraka. Što je čeona čakra ispunjenija energijom lakše možemo prepoznati privide i varke, lakše odvojiti laž od istine, stvarnost od izmišljotine. Jasnije vidimo celokupnu stvarnost, događaje, njihove posledice i odraz u vremenu.

Smirivanje misli, njihova sve veća koncentracija na jednu ideju, jednu misao o suštinskoj, sveprožimajućoj kreativnoj energiji, Božijoj milosti, rezultira spajanjem sa njenom vibracijom. Snažno upijanje energije u ovu čakru možemo izvesti udisanjem svetlosti, koja se u predelu glave pojavljuje kao ljubičasta od svetle do najtamnije, indigo nijanse. Tamniji tonovi su više u bazi lobanje, pa kako idemo na više ka temenu, oni su sve svetliji, kao svetlo violet, ili lavandin cvet. Koncentraciju svetlosti, njen najveći sjaj možemo videti u sredini glave, kao jedno malo ljubičasto sunce ili svetionik koji sija na sve strane.

 

Sve što je indigo i lila boje obnavlja energiju u Trećem oku: noćno nebo sa zvezdama, ljubičasto cveće, odeća, stvari koje nas okružuju, nameštaj, prekrivači, posteljina lila ili tamno plave boje. Sve nijanse ljubičaste su naročito preporučljive za spavaću sobu ili prostoriju za psihomentalne vežbe i učenje, jer nas smiruju, uvode u snove, olakšavaju mentalni rad, koncentraciju i razumevanje. Da biste postigli unutrašnje viđenje i duhovni mir možete što češće uz sebe nositi kristal ljubičaste boje poput ametista, fluorita, čaroita, lepidolita, sugilita ili tamnijeg plavog lapis lazulija, tamnog sodalita i azurita. Ove kristale možete, kada vam je potrebna koncentracija, da neko vreme položite između obrva i upijate energiju svetlosti koju propuštaju.

Odlična vežba za aktiviranje unutrašnjeg viđenja jeste kruženje očima prvo nadesno, pa nalevo, gore-dole. Gledajte dugo, koliko možete, prema korenu nosa, nagore, neka vam pogled miruje, a zatim ga usmerite u daljinu, posmatrajte najudaljeniju tačku na horizontu, opuštenim pogledom. Zatim usmerite pogled na najsvetliju tačku u vašoj okolini. Nakon toga zatvorite oči, pa položite dlanove na svoje kapke i odmarajte se tako neko vreme, osetite blagu toplotu kako struji iz vaših dlanova i obasjava unutrašnjost vaše glave nežnom ljubičastom svetlošću.

Neko vreme napajajte svoju čeonu čakru ljubavlju i sjajem iz svojih ruku. Nakon toga zamislite ispred sebe prozor koji otvarate i vidite ljubičasto sunce koje vas obasjava blagim zrakama spolja i iznutra. Dok osećate blaženstvo i ispunjenost lila svetlošću, potpuno vas obuzima mir, opuštenost i radost postojanja. Tonete u san koji vas isceljuje, uvodi u beskonačnost prostora oko vas i u vama. Osećate kako se poistovećujete sa beskrajnim prostorom, kako se vaše duhovno biće širi, vaša spoznaja raste, mir je sve veći. Postojite samo vi i ljubičasti svemir obasjan sjajnim zlatnim tačkicama. Sve jasnije vidite detalje, svest je sve šira, sveobuhvatnija, nezavisnija, nepristrasnija, neutralnija. Vi posmatrate sve oko sebe, ali se ne vezujete za ono što vidite. I ako imate susrete sa duhovnim bićima, budite otvoreni za komunikaciju i zahvalite se svaki put na informacijama, ako vam se obrate.

Udišite i izdišite ljubičastu svetlost kad god se osetite uznemireni, ako vas muče nekontrolisane misli, slaba koncentracija, nesanica, depresija. Koncentrišite se na tačku između obrva, dišite kroz nju neko vreme, a potom je stimulišite mentalno ili čak prstom gladite i nežno vrtite u smeru kazaljke na satu, s desna na levo. Slušajte blagu, instrumentalnu muziku, zvuke iz prirode, govor delfina, ptica, šum vode i lišća na vetru, tonove iz svemira. Radite sve što vas opušta i odmara. Upijajte mir iz svog unutrašnjeg duhovnog beskraja i širite ga oko sebe, ljubavlju i znanjem. Neka vaši postupci budu ispunjeni mirom, radošću, razumevanjem i mudrošću. Neka vas iznutra obasja svetlost spoznaje.

 

Beograd, 13. septembar 2005.

 

 

Kao lotosov cvet

 

Kada gledamo zvezde poželimo da smo im bliže, da upijamo njihov sjaj, da dokučimo sve tajne neba i vasione. Možemo li ostvariti tu bliskost, o kojoj svaki čovek odvajkada bar ponekad sanja? Ako ne možemo fizički da im se približimo, jer je to dostupno samo izabranima, uradimo to preko naše lične zvezde na vrhu glave, doduše eterične, nevidljive fizičkim očima, a ipak prisutne. Svako od nas je poseduje makar u naznakama i bledim tragovima. Da nema nje, bili bismo odsečeni od svemira i bez svoje veze sa Božanskom energijom, koja je izvor života i našeg ličnog kao i vascelog postojanja. Neko tu divnu sjajnu zvezdu vidi i kao cvet belog lotosa, u ezoteriji poznat kao „lotos sa hiljadu latica”. On nosi simboliku izrastanja iz barskog mulja, kroz vodu do svetlosti sunca, gde se rascvetava u prekrasan cvet.

 

Mulj neznanja, iluzija, mutnih osećanja, nejasnog viđenja, teških događaja, hoda po mukama, nerazumevanja?1?1 mogu biti đubrivo koje hrani divan cvet spoznaje. On raste iz semena ljubavi, na dnu bare života, kao tanka stabljika vođena životnom snagom i verom u lepotu sveta koji ne vidi, ali oseća moć da se probije kroz vodu pročišćenja, do svetla koje samo nazire na površini ustalasale vode. On napreduje nagore, raste hranjen ljubavlju samom i znanjem da ima nešto izvan i iznad, koje ga zove i mami neviđenim sjajem i radošću. Što je bliže površini, sve više ga greje toplota i svetlost sunca i beskrajnog neba, sve više se pupoljak rascvetava u rozetu koja želi da pokaže svu svoju lepotu i pozdravi svet na površini vode. Najzad, uz nečujni talasić, izranja blistavi beli lepotan, da zadivi svet i da mu da svu svoju radost, nadu i ljubav koju je uložio u svoj rast i otvaranje. On ne remeti tišinu barskog sveta, iako njegova pesma životu odzvanja čitavim svemirom.

 

Kada se ugleda svetlo, nema više nejasnoća, lutanja po mraku i plivanja po mutnoj vodi, razbistre se misli, osvetle se osećanja, doživi se bliska povezanost sa svim što postoji, drugim ljudima, biljkama, životinjama, planetama, zvezdama, univerzumom?!?! Bogom. Otvaranje krunske čakre ili točka na vrhu glave, na temenu, san je svakog tragaoca na putu kreativnog usavršavanja. Literatura u kojoj se opisuju iskustva prosvetljenja i dostizanja Božije istine i ljubavi, govori o ličnim doživljajima srećnika, a kako da to sami izvedemo, saznaćemo ako krenemo putem unutrašnje transformacije. Ipak, jedno je sigurno: ne postoji jedan oproban recept koji važi za sve, svako ima svoj put samousavršavanja i samospoznaje. Ono što je zajedničko su stepenice koje treba da savladamo na tom unutrašnjem uspinjanju ka svetlosti. Već smo nabrajali nivoe svesti koncentrisane u energetskim centrima suptilnog svetlosnog tela koji prethode temenom centru, idući odozdo, od korenskog centra.

 

Do sada smo opisali šest centara, šest nivoa svesti, zaključno sa trećim okom, što znači da se na vrhu glave nalazi sedmi centar, krunska čakra, sahasrara, što na sanskritu znači hiljaduslojna. Možete je videti kao sjajnu belu zvezdu ili propeler koji se vrti na vrhu vaše glave, u smeru kazaljke na satu, gledano odozgo. Svetlost koja dolazi odozgo iz centra svemira, i koja je zlatne boje, iznad naše glave, u sahasrari se pretvara u blještavo belu, koja se spušta središnjim kanalom i u glavi je ljubičasta, pa iduću nadole, u korenu vrata je plava, u centru grudi je zelena i ružičasta, u solarnom pleksusu je žuta, ispod pupka narandžasta i u korenu trupa crvena. Kao duga, svetlost se u našem suptilnom telu raslojava na posebne vibratorne nivoe, koji se razlikuju ne samo po talasnim dužinama, već i po određenim karakteristikama, manifestovanim na svim nivoima našeg bioenergetskog sistema.

 

Sedmi centar ili krunska čakra smeštena je na temenu, povezana je sa žlezdom epifizom koja je naš biološki časovnik i reguliše procese u telu povezane sa smenom dana i noći. Preko nje primamo vibracije više svesti, univerzalne sveprisutne energije, koja je izvan i iznad, kao i svuda oko nas, a prisutna je i u nama, samo mi to treba da osvestimo, prihvatimo i potpuno se otvorimo za nju. Temenu čakru možemo nazvati i sedmo čulo, koje je toliko fino da se aktivira samo u kontaktu sa najsuptilnijom energijom. Ona zavibrira kada prepozna najlepšu i najkreativniju vibraciju. Tada nam šalje signale u vidu blaženstva, uzvišene ljubavi, potpunog jedinstva, prožetosti i ispunjenosti nadahnućem, svepovezanošću sa čitavim postojanjem.

Kada se um, osećanja i svi burni procesi u telu smire, svetlost dolazi sa svih strana i prožima nas potpuno iznutra. To možemo videti svojim unutrašnjim okom ili vizuelizovati sebe kao potpuno providne, prazne, telo kao da je od gorskog kristala, mirno i nepokretno, a talasi blještavo bele svetlosti dolaze odozgo, iz izvora univerzalne ljubavi, prolaze kroz naše teme i slivaju se po celom našem telu, koje je ispunjeno svetlošću.

 

U početku smo potpuno beli, a kasnije se bela raslojava na sve boje duge, kao u prirodi kad se prelama kroz kapljice vode. Pošto smo i mi fizički „nekoliko kapljica vode”, sasvim je prihvatljivo da svetlost prelamamo na dugine nijanse. Intuitivno se radujemo kada vidimo dugu u prirodi i kažemo kako donosi sreću, jer znamo da smo i mi upravo svetlosna bića koja nose u sebi najfinije, najlepše i najsjajnije nijanse, koja nose u sebi radost, ljubav i sreću. Naše je da se toga setimo, da prepoznamo i budemo to u svakom svom trenu, u svakom udahu i izdahu.

 

Udišite kroz krunsku čakru blještavo belu svetlost, a sa njom apsolutnu sreću, mir i opuštenost, radost svakog trenutka postojanja, stvaralački impuls univerzalne ljubavi. Sve su to krupne reči, ali moguće ih je ostvariti, moguće je postati prožet svetlošću. U početku to možemo samo zamišljati, prvo prilikom redovnog vežbanja u mirnim izolovanim uslovima, jer lakše je da to radimo kada smo sami i neometani, potpuno usredsređeni na svoju spiritualnu praksu. Kasnije isto probajte i u društvu, u raznim situacijama, dok razgovarate sa prijateljem ili pijete sok u restoranu, mazite dete ili šetate ulicom. Bilo šta da radite, vidite sebe u bojama duge!

 

Tako ćete vežbati kreativnu vizuelizaciju, mentalno ćete se priključivati na izvor univerzalne energije, što ćete postepeno sve više i realizovati. Svojim svakodnevnim usaglašavanjem na tu vibraciju, stalnim, upornim usmeravanjem svojih misli i psihičkih procesa na svetlost, svesnim osvetljavanjem svega mračnog što nas opterećuje i koči napredak, mi polako izlazimo iz tame neznanja, isplivavamo iz mutne vode iluzija i uzdižemo glavu na površinu, izranjajući u čistu, sjajnu, blještavo belu svetlost.

 

Kada se suočimo sa njom, shvatimo da je ona uvek bila tu, da ona sija bez prestanka i da stalno daje snagu i radost svemu što raste, da su njeni talasi ljubavi snažniji od svega, prodiru i kroz mrak uzburkane vode, hrane sve što stremi uzvišenosti i lepoti, podržavaju život, dobrotu i mir. Prožeti svetlošću, ispunjeni ljubavlju i spoznajom, shvatamo pravu vrednost života, razumemo sve što se dešava nama i drugima, prihvatamo svoju ulogu u ovom vremenu, radimo sve što je neophodno da bi je ispunili. To se u duhovnim praksama tumači kao probuđenje i prosvetljenje, mistično spajanje zemlje i neba, duha i materije, muškog i ženskog principa, njihovo ujedinjenje i prevazilaženje dualnosti. Ono je cilj svih spiritualnih praksi, svih kreativnih transformacija, san svih tragaoca na putu unutrašnjeg razvoja. Da ne bi ostao samo vaš san, krenite u njegovu realizaciju.

Pored redovnog praktikovanja svesnog disanja, molitvi i kreativnog programa vizuelizacije, krunski centar možete jačati i otvarati uz pomoć gorskog kristala koga postavljate na teme kada ležite ili sedite dok izvodite spiritualnu praksu. On nas povezuje sa najvišim nivoom svesti, jer provodi blještavo belu svetlost u naše biopolje i čitav organizam.

 

Kada se naša tela: fizičko, emotivno i mentalno prožmu svetlošću, hrana bilo koje vrste nam uopšte nije neophodna, odnosno, dovoljna je u minimalnim količinama, jer egzistiramo na najfinijim vibracijama. Dok se potpuno ne ostvarite na duhovnom nivou i ne prosvetlite, vežbajte, provodite što više vremena u prirodi, na brdima, potražite tišinu i mir, klonite se ometanja: buke, stresnih situacija, zagađenja bilo koje vrste.

I na kraju, kao ukras na torti, poput naše sedme čakre, ide uz nju i sledeća molitva, koju vam toplo preporučujemo u što većim količinama:

Molim Te, Gospode Bože, za milost Tvoju za sve ljude ovog sveta!

Ona će vam biti ključ za otvaranje najvišeg energetskog centra i spajanje sa najkreativnijom vibracijom Božije ljubavi.

 

Beograd, 27. septembar 2005.

 

 

Čakre – energija u telu od svetlosti

 

Pored glavnih energetskih cent­ara, sedam čakri, u granicama fizičkog tela nalazimo još dvadeset jednu sporednu čakru. Iako se one vezuju za fizičko telo, nervne spletove, žlezde sa unutrašnjim lučenjem i organe koje na­pajaju energijom, čakre su pre sve­ga energetski centri, koji su svetlo­sna jezgra u našem suptilnom, svetlosnom telu.

I svetlosno telo ima više nivoa: ete­rično ili emotivno, mentalno i duhovno. Svako od ovih tela ima svoje ener­getske centre ili čakre, mesta gde energija uvire i izvire iz tela. Sve je to jedna složena slika i nije je lako pred­staviti sebi, posebno ako svet gleda­mo samo fizičkim očima. Jer sve što je vezano za fizičko telo ograničeno je prostorom i dimenzijama fizičke stvarnosti, dok su suptilniji nivoi sve­prožimajući, rasprostiru se na sve strane, radijalno i višedimenzionalno. Samo umom nije lako dokučiti sve dimenzije, za to su potrebna suptilni­ja, energetska čula, u koja spadaju i naše čakre, glavne i sporedne.

 

Otvaranjem kapija suptilnijih ni­voa svesti, spoznajemo i svoje više dimenzije, nevezanost za fizičko telo i neograničene sposobnosti i mogućnosti na putu duhovnog raz­voja. Univerzalna energija, prana, svetlost, i Božija milost, kao najviša energetska vibracija koju mi upija­mo preko naših energetskih centara je suptilna snaga koja hrani sva naša tela, pa i fizičko telo, i bez nje nam nema opstanka, zdravlja i na­pretka ni u jednom smeru. Zato je neophodno da otvaramo svoje energetske centre, da protok energije u i njima usmeravamo u pozitivnom smeru, smeru kazaljke na satu, i kada gledamo od spolja, kao kada se gledamo u ogledalu. Takođe je neophodno da ih stalno čistimo i napajamo svetlošću, koja je njihova hrana i pogonsko gorivo i bez koje ni naše fizičko telo ni svi delovi, siste­mi i organi koji ga sačinjavaju ne mogu pravilno funkcionisati.

Sve te operacije čišćenja i napa­janja svetlošću prvo radimo na mentalnom nivou, vizuelizacijom protoka svetlosti kroz naš zlatni središnji kanal, koji iz centra sve­mira dolazi do naše glave, ulazi kroz teme i prolazi kroz kičmu, sila­zeći do centra zemlje. Na tom sre­dišnjem kanalu se nalaze čakre, kao mala sunca ili svetlosne kugli­ce koje sijaju i napajaju svetlošću sva naša tela: fizičko, emotivno, mentalno i duhovno, koje je čista zlatna svetlost. Rekli smo da ima sedam glavnih čakri, koje odgova­raju osnovnim bojama duge, gleda­jući odozdo, od crvene na početku trupa, pa do bele na vrhu glave. Po­stoje još dve čakre iznad tela, koje su naša potpunija veza sa sušti­nom našeg postojanja.

Sada ćemo da objasnimo gde se nalaze sporedne čakre i kakva je nji­hova funkcija u našem energetskom sistemu. Sporedne su malo manje važne od glavnih, jer kroz njih protiče manji tok svetlosti, one su presek od­ređenog broja tokova vibracija raz­ličitih talasnih dužina, odnosno različitih nijansi svetlosti ili frekvencija. Imamo dvadeset i jednu svetlosnu spiralu ili točak (sporednu čakru) u kojima energija kruži, cirkuliše, do­tiče i otiče iz našeg bioenergetskog si­stema i hrani naša tela i organe koji­ma pripadaju.

Neke od njih se nalaze na sre­dišnjem kanalu, nabrojaćemo ih odozgo nadole: prva je u nivou usta; druga između vratne i grudne čakre; zatim treća između grudne i pleksusa solarisa. One povezuju glavne čakre na središnjem kanalu i napajaju energijom organe u glavi, grudima i u trbušnoj duplji. Imaju prednji i zadnji aspekt, odnosno le­vak koji se širi horizontalno u pro­stor van površine tela, a kroz koji uvire i izvire energija odgovarajuće svetlosne nijanse, koja je prelazna između osnovnih boja glavnih čakri.

 

Na glavi imamo još četiri sporedne čakre koje napajaju energijom oči i uši. Oni su važni parni organi, koji primaju čulne utiske iz naše okoline, a kao energetski centri su otvori za dotok energije do našeg mozga, centralnog nervnog sistema i autonomnog nervnog sistema, koji upravlja radom svih organa u našem biosistemu. Uz to su ovi cen­tri otvori za dotok informacija iz uni­verzuma, sa suptilnijih nivoa posto­janja, oblasti višeg uma ili univerzal­ne mudrosti, i povezuju nas sa sve­prisutnom stvaralačkom energijom koja u nama budi impuls kreativno­sti. Što smo otvoreniji za informacije sa najvišeg plana, univerzalne mudrosti i ljubavi, to smo bliže unu­trašnjem skladu, jedinstvu i svepo­vezanosti i to je moćniji naš central­ni energetski kanal koji nas spaja sa izvorom svetlosti i snage.

Kao što univerzalna energija, pra­na, utiče kroz ove otvore ili levkove u naš organizam, energija u isto vreme ističe iz njih u našu okolinu. Ona ne mora da ima istu frekvenciju ili kvali­tet koji je imala prilikom ulaska, ali to najčešće zavisi od kvaliteta energije koju mi odašiljemo u okolinu. Povrat­na informacija koju dobijamo je slične frekvencije onoj koju širimo oko sebe. Što je čistija i kvalitetnija energija koju mi šaljemo u prostor, drugim ljudima i svemu što nas okružuje, to je i vibracija koju upija­mo iz prostora na višem nivou. Čakre su kao prijemnici i odašiljači u isto vreme, koje mi štelujemo na od­ređenu frekvenciju. Od pročišćenosti našeg srca i uma, kao osnovnih ni­voa ispoljavanja našeg sopstva, od njihove otvorenosti za protok univer­zalne energije, zavisi i količina i kvali­tet, odnosno frekvencija energije koju mi upijamo kroz sve centre. Što su nam misli i osećanja čistiji, bliži uni­verzalnoj ljubavi, spoznaji, svepoveza­nosti, to je i energija koju privlačimo i upijamo kroz glavne i sporedne čakre bistrija, svetlija, bliža po vibraciji Božijoj milosti, kao najvišem vibrator­nom nivou.

 

U grudnom delu tela nalazimo sporedne centre smeštene u predelu grudnih žlezda, na mestu bradavica. Preko njih upijamo uni­verzalnu energiju ljubavi, radosti davanja, nesebičnosti i saosećanja. Oni pomažu napajanje srčane čakre i žlezde timus, koja je odgo­vorna za imunitet i jačaju našu moć isceljivanja, samolečenja, ostvariva­nja kvalitetnih odnosa baziranih na bezuslovnoj ljubavi. Na rukama, ko­je su takođe povezane sa srčanim centrom, nalazimo sporedne čakre na laktovima i dlanovima. Kroz njih protiče energija ljubavi, i od njene količine i kvaliteta, odnosno naše otvorenosti za najviši princip, naj­višu frekvenciju, univerzalnu krea­tivnu vibraciju, zavisi naša sposob­nost i uravnoteženost primanja i da­vanja. Kroz ove čakre upijamo i odašiljemo nežnost, toplinu dodira, umetnički se izražavamo i ispoljava­mo osećanja srca.

U predelu pupka nalazimo dve sporedne čakre koje pripadaju jetri i slezini. One energetski hrane ove važne organe, održavaju ih u do­brom stanju, pomažu rad, napajaju vibracijama neophodne svetlosti. Ve­oma je bitno da ih stalno opskrblju­jemo dovoljnom količinom energije, koja im je potrebna za neometan rad na stvaranju i pročišćenju krvi, sin­tezi i razgradnji mnogih hemijskih jedinjenja koja su od velikog značaja za naš zdrav život. Pored fizičke hra­ne koju unosimo u naš organizam putem vode, jestivih namirnica i va­zduha i koja nam pomaže da svoje fizičko telo održimo u životu, suptil­nija tela treba da hranimo svetlo­snom energijom, što upravo radimo preko čakri, koje su centri za snab­devanje, transformaciju i razmenu energije sa okolinom.

Dve čakre koje se nalaze pored glavne, u predelu polnih organa, za­dužene su za primanje i davanje energije na nivou osećanja, partner­skih odnosa, životne radosti, kar­mičkog zadatka i održavanja vrste. One regulišu i zadovoljavanje potrebe za hranjenjem, uživanjem, seksual­nim kontaktima, roditeljstvom, polnim ispunjenjem. Jačaju samokon­trolu, izdržljivost, vitalnost i životnu snagu. Njihovo dobro funkcionisanje uz konstantan priliv pročišćene sve­tlosne energije, obezbeđuje umere­nost, uravnoteženost, zdrave potrebe i osećanja. Pozitivan energetski nivo polnih čakri održavaćemo zdravom ishranom, boravkom u prirodi, čes­tim kupanjem, korišćenjem kristala narandžaste boje, negovanjem kvali­tetnih partnerskih odnosa. Uz pomoć meditacije, molitve, potpunog prirod­nog disanja i vizuelizacije svetlosti, koju udišemo na čakre, možemo obezbediti svim svojim telima potreb­nu količinu energije za napredan kre­ativan život.

 

Na nogama se nalaze parne čakre u predelu kolena i tabana. Na kolenima su centri odgovorni za fleksibilnost, brzinu, izdržljivost i snagu naše strukture. Svetlost koja ih održava u dobrom stanju je crve­na, plava, bela i crna. Svakodnev­nim vežbanjem. kretanjem i pozitiv­nim osećanjima, kao i mentalnom znatiželjom, mudrošću i ela­stičnošću sprečićemo povrede, bolo­ve i teškoće u kolenima i celom lo­komotornom sistemu.

Centri locirani na sredini tabana su zaduženi za našu emotivnu i men­talnu, kao i materijalnu stabilnost i ukorenjenost u pozitivnim stavovima, osećanjima, aktivnostima. oni nam obezbeđuju čvrstu vezu sa Zemljom, moćnom snagom naše planete, po­državaju naše zdravlje, fizičku vital­nost, otpornost, pokretljivost, izdržlji­vost. Pošto su tabani mapa celog našeg tela, njihovom masažom, nego­vanjem i kretanjem po zemlji, a na­ročito hodanjem bosih nogu po travi, pesku, kamenju, izravno upijamo snažnu energiju naše planete i napa­jamo ceo naš organizam zdravom vi­talnošću.

Pored nabrojanih sporednih čakri u našem suptilnom energet­skom telu koje prožima fizičko, nalazimo više stotina manjih tačaka kroz koje protiče svetlost i koje povezuju svetlosni zraci, kanali, meridijani. U tom obliku mi smo složena mreža svepovezanih i sveprožimajućih sve­tlosnih tokova i nivoa, jedan energet­sko-svetlosni oblik duginog spektra.

Svesnom kontrolom i stalnim čišćenjem svog energetskog polja i svih nivoa svesti doprinećemo održanju svog zdravlja i kreativnosti i napretku na putu samousavršavanja.

 

Beograd, 11. oktobar 2005.

 

 

Nešto lepo, nešto zlatno

 

U dosadašnjim tekstovima opisali smo tehnike kreiranja mentalnih slika koje mogu da nam pomognu u ostvarenju naše glavne uloge u ovom životu. Ako ispunjavamo smisao našeg života kroz ispoljavanje univerzalne kreativne energije ljubavi u svemu što radimo, mislimo i govorimo, onda mi jesmo na svom ličnom putu.

Deveti centar se nalazi iznad naše glave, na zlatnom kanalu, koji prolazi kroz naše teme i kičmu. Deveta čakra je zlatna svetlosna kugla ili sunce, Božanska iskra, koja nam osvetljava sve nivoe svesti, od sedmog na temenu, pa naniže kroz glavu i kičmu, do prvog na početku trupa, u perineumu ili međici. Između devete, zlatne čakre koja se nalazi na pola do metar iznad glave i sedme, na temenu, imamo osmu, srebrno providnu, koja je centar spoznaje suštine postojanja i viđenja celokupne stvarnosti onakvom kakva jeste.

Sve nivoe svesti od najvišeg, devetog, našeg ličnog puta, do najnižeg, prvog, zemaljskog koji se vezuje za strukturu našeg fizičkog tela, povezujemo sa čakrama, koje su otvori za suptilnije energetske vibracije. One su centri za protok energije svetlosti u suptilnom energetskom telu koje prožima naše fizičko telo.

Stanje suptilnog tela je direktno povezano sa stanjem fizičkog tela: ako kroz suptilno telo teče dovoljno energije, i naše fizičko telo je ispunjeno dovoljnom količinom energije, pa samim tim zdravo, vitalno, otporno na bolesti, odlično funkcioniše i ispunjava sve zadatke koji su u skladu sa osnovnim smislom našeg života. Kada su svi energetski centri otvoreni za svetlost, oni vibriraju u skladu sa univerzalnom energijom, što nama obezbeđuje optimalno funkcionisanje i ispunjavanje smisla života.

Da bi centre i sva naša tela, fizičko, emotivno i mentalno održavali u što čistijem energetskom stanju, da budu što prohodniji i otvoreniji za primanje i propuštanje univerzalne kreativnosti, zlatne svetlosti, neophodan je svakodnevni rad na njihovom pročišćenju uz pomoć svetlosti, pozitivnom usmeravanju i usklađivanju. Neka vam svaki dan započne vizualizacijom vašeg Zlatnog puta, kojim hodate pravo ka horizontu, ka Zlatnom suncu, potpuno ispunjeni zlatnom i blještavo belom svetlošću, koja se razlaže na dugine boje. Uz tu sliku u svom umu ponavljajte i reči: „Ja sam moj put svetlosti, put ljubavi i savršenstva. Sve moje misli, reči i dela su u potpunom skladu sa mojim putem ljubavi i savršenstva i prožeta apsolutnim mirom, potpunom opuštenošću i neizmernom srećom.” Svakodnevnim ulaganjem energije ljubavi i radosti u ovu sliku i reči, oživećete ih, one će postati vaša stvarnost.

Daćemo vam sada još jednu od izuzetnih tehnika iz naše knjige „Put ljubavi i savršenstva” koja će vam pomoći da pročistite, napunite, lečite, osnažite i uravnotežite ceo vaš energetski sistem.

Ova vežba na svom početnom nivou povezuje disanje, koncentraciju i vizuelizaciju, a kasnije se dodaje i molitva.

Zlatno - plava transformacija je most ka višim duhovnim stanjima. Njeno dejstvo je mnogostruko. Osim što nam obezbeđuje optimalni nivo životne energije, ona dovodi do suptilnih promena, transformacije naše ličnosti u potpuno kreativnu. energetski čistu i usklađenu. Zahteva stalan rad, barem dva puta dnevno, ujutro nakon ustajanja i uveče pre spavanja. Ukoliko vam se desi da posle Zlatno - plave svetlosne transformacije ne možete da zaspite, to je zato što vas je potpuno osvežila i napunila pozitivnom energijom. U san i treba ući odmoran, opušten, potpuno svesno i kontrolisano samo tako ćemo osetiti njegovo blagotvorno dejstvo posle koga smo okrepljeni i puni životne snage.

Šta znače zlatna i plava svetlost? Plava svetlost predstavlja energiju Zemlje, materije. Ona na nivou čoveka ima ulogu zaštite, a uz to nas i čisti. Zlatna svetlost označava najviše vibratorne nivoe, ona nas ispunjava najkreativnijim oblikom energije, Božanskom ljubavlju. Zlatno - plava transformacija ujedinjuje u nama oba principa, ona predstavlja Jedinstvo Neba i Zemlje.

Da pređemo na samo izvođenje vežbe. Relaksirali ste se ritmičkim disanjem. Potpuno ste mirni i opušteni. Ne pomerajte se. Zamislite da se ispod vaših nogu na oko pola metra od stopala (pod zemljom nalazi svetlosna kugla prečnika 30 cm, svetloplave boje (svetlost je boje upaljenog špiritusa). Iznad vaše glave, na oko metar udaljenosti, nalazi se kugla istog promera, blještavo zlatne svetlosti (boja istopljenog zlata). Obe svetlosti su prozirne, čiste, bez primesa tamnih nijansi.

Vizuelizujte i osetite kako svakim udahom iz plave kugle svetlost kreće kroz vaše telo naviše. Plava svetlost ulazi kroz vaše tabane i sve dok traje udah prolazi kroz telo duž kičme i izlazi kroz teme, nastavljajući put sve do zlatne kugle u koju se uliva.

Kada ste završili sa dugim, sporim i potpunim udahom (potpuno prirodno disanje), na trenutak prekinite da dišete. Vidite kako se plava svetlost i dalje uliva u zlatnu kuglu. Tada krenite sa izdahom.

Iz zlatne kugle krenuće svetlost zlatne boje koja će ući kroz vaše teme i dalje obasjati sve na svom putu: glavu, vrat, trup, ruke i noge. Zlatna svetlost prolazi i obliva u talasima skroz celo telo, izlazi preko tabana napolje i u stubu se uliva u plavu kuglu.

Ovo je izuzetno moćna vežba koja dovodi do potpunog unutrašnjeg pročiščenja i duhovnog napretka. Prvih mesec dana radite po šest udaha i izdaha zlatno - plave svetlosti ujutru i uveče. Kasnije, kada u potpunosti ovladate vežbom, pređite na 9, pa 12, 18, 21, 27 i sve do 36 udaha i izdaha.

Molitvu ćete uvesti u rad tokom transformacije kada vam vizuelizacija protoka zlatne i plave svetlosti bude išla bez poteškoća. Uz ovu vežbu se isključivo radi Prva molitva - Molim Te, Gospode Bože, za milost tvoju, za sve ljude ovog sveta, i to mentalnim ponavljanjem, odnosno vibriranjem. Rad molitve je vezan za disanje. Kada počnete sa udahom, počnite i sa molitvom, radite je dok udišete i završite sa molitvom kada završite i udah. Isto važi za izdah. Dakle, udah - Prva molitva, izdah ­Prva molitva.

Kada u potpunosti ovladate ovakvim načinom izvođenja vežbe, pređite na vizuelizaciju istovremenog toka plave i zlatne svetlosti kroz telo. Dakle, i kod udaha i kod izdaha plava svetlost ide odozdo nagore i sve vreme se uliva u zlatnu kuglu, a zlatna svetlost se istovremeno izliva iz zlatne kugle, prolazi kroz telo obasjavajući ga i uliva se u plavu kuglu. Prva molitva takođe prati disanje tokom vežbe. Osim pomenutih postoje i druge varijante ove tehnike. Kada želite da se brzo regenerišete i obnovite životni potencijal, kada radite transformaciju negativne energije primenićete pored ostalog i tehniku transformacije zlatno - plave svetlosti.

Na kraju evo još jednog, vrlo delotvornog načina ove tehnike. Radi se ujutro dok izlazi sunce, i uveče prilikom njegovog zalaska. Šake i lice su okrenuti ka suncu. Bosim nogama stojite na zemlji. Oči su vam širom otvorene i gledate pravo u Sunce koje se rađa ili zalazi. Zamislite ceo proces protoka zlatne i plave svetlosti kroz svoje telo. Ovaj vid svetlosne transformacije radite jednom nedeljno, ne više. To je sasvim dovoljno jer je ovo izuzetno delotvorna tehnika za potpuno povezivanje sa Nebom i Zemljom i naše energetsko uravnoteženje do konačnog ujedinjenja svih nivoa svesti u jedno, apsolutno postojanje, što je i smisao našeg kreativnog razvoja koji nas vodi putem ljubavi i savršenstva.

 

Beograd, 25. oktobar 2005.

 

 

Vreme je za promene

 

Kako da ujedinimo u sebi bezuslovnu ljubav i univerzalno znanje i otvorimo se za najkreativniju energiju, božansku svetlost, pitanje je na koje svaki čovek treba da dâ svoj lični odgovor i pokaže spremnost u ovom trenutku, koji to od nas zahteva. Ovo pitanje podrazumeva i odgovor na to kako da se pripremimo i otvorimo za zlatnu svetlost, koja je najviši princip, najviši nivo postojanja, sveprožimajuća vibracija, sveprisutni duh. Dostići ga možemo samo sopstvenom kreativnom transformacijom, otvaranjem iznutra, uzdizanjem kroz sve nivoe svesti, prolaženjem kroz centralni zlatni kanal i energetske centre i nadilaženjem dualnosti, podvojenosti u bilo kom vidu.

Nadilaženje razlika i suprotnosti između onog gore i onog dole, ispred i iza, levo i desno, izvan i unutra, malog i velikog, bliskog i dalekog, dobrog i lošeg, mekog i grubog, jakog i slabog moguće je tek kada dostignemo najviši nivo svesti i spoznamo duhovnu svepovezanost. Tek na duhovnom nivou razlike prestaju i dolazimo do jedinstva suprotnosti, do novog kvaliteta koji sadrži sve komponente, sve strane jednog, sve karakteristike, ali podignute na viši nivo, višu sveobuhvatnu i jedinstvenu vibraciju. Jedinstvo je slaganje sa samim sobom, ujedinjenost u duhu, pre svega na individualnom nivou, a zatim na opštem planu, kada sazri vreme za nove, kreativnije odnose među ljudima. Unutrašnji sklad svakog čoveka dovešće do kvalitetnijih odnosa sa okolinom, saradnja i podrška, solidarnost i čovekoljublje prevagnuće među ljudima.

 

Spoznajom sopstvene jedinstvenosti i ujedno svepovezanosti sa suštinom i sa svim postojećim, dolazimo do istinskog, potpunog ispunjenja ličnog puta i smisla života, a u isto vreme ispunjavamo svoju ulogu u razvoju ljudske vrste, na sveopštem planu. Trenutak osvešćenja čoveka kao jedinke i kao vrste je trenutak preobražaja malog, sebičnog, ograničenog individualca u univerzalnog čoveka, otvorenog za univerzalnu, bezuslovnu ljubav i beskonačno univerzalno znanje. Skup takvih jedinki, svesnih svoje posebne uloge koja je u skladu sa sveopštim napretkom, jeste društvo samostalnih, kreativnih ljudi koji rade za dobrobit svih. Ovakva zajednica u duhu povezanih i potpuno ostvarenih individua, prožetih svetlošću, dobrotom i samosvešću, jasnim viđenjem i razumevanjem, jeste zadatak našeg roda i svakog čoveka koji živi u ovom periodu prelaska na viši vibratorni nivo planete Zemlje.

U mnogim proročanstvima se govori o velikoj promeni koja je već u toku, o neophodnoj transformaciji energije u nama i oko nas, o podizanju na viši nivo vibracije koji će nam omogućiti opstanak kao vrste, a samim tim i opstanak naše planete, jer je ljudi na ovakvom nivou razvoja ugrožavaju. Zadatak svake individue jeste da uloži trud u sopstveni preobražaj na novi, viši kreativniji nivo egzistencije, čime će, svako za sebe i ukupno, doprineti napretku vrste. Trenutak je da svako od nas osvesti ideju puta ljubavi i savršenstva u sebi i da je sprovodi u delo na svakom koraku svog života, kao i da drugima pomogne da shvate i prihvate realizaciju te ideje.

Rekli smo već da je sama ideja deo nas, da sigurno postoji negde u nama, u našem umu, srcu, kičmi, nekoj polnoj ćeliji ili palcu na nozi, a potpuno izvesno u našem devetom energetskom centru, zlatnoj iskri iznad naše glave. Ona je uvek tu, svetli kao putokaz na našem životnom putu, osvetljava sve naše stranputice i ćorsokake i pokazuje nam smer kojim bi bilo dobro da se uputimo, kako ne bi zalutali u bezizlazu i bespuću, neznanju i neljubavi. Od nas zavisi da li ćemo dozvoliti da nas vodi kroz životne etape naša najkreativnija ideja, smisao našeg života, zlatna svetlost koja će nas prožeti toplotom i ljubavlju, znanjem i razumevanjem, ako se mi otvorimo i dopustimo da prođe kroz nas i oplemeni sve naše nivoe, uzdigne nas na najviši stepen svesti i duhovnosti.

 

Koliko je to lako i jednostavno, a opet svakom teško na samo njegov način, zavisi samo od nas, naše volje, želje, spremnosti i ljubavi da sve što imamo uložimo u svoj duhovni preobražaj i otvaranje za najkreativniju vibraciju, Božiju milost, istinu i sreću. Ako to ikad osetite, shvatićete svu lepotu i punoću života, nepresušnu radost, iskonski mir i bogatstvo, obilje i sjaj koji nas okružuje. Otvaranjem za svetlost, ljubav i spoznaju, primićemo sve što nam je neophodno za ostvarenje našeg životnog sna. Sve što radimo imaće potpun smisao i biće u funkciji ostvarenja našeg ličnog puta, a mi ćemo biti ispunjeni najvišim energetskim vibracijama milosti i svesti.

Kako bismo našu priču, po ustaljenom nam običaju obogatili i praktičnim delom, korisnim u svakodnevnom životu, daćemo vam još jednu vežbu iz naše knjige „Put ljubavi i savršenstva”. Pomoći će vam da se otvorite za vibraciju čiste ljubavi, da otvorite i razvijete centar za ljubav, vaše srce. Njome ćete zajedno sa nama i drugim ljudima učestvovati u alhemiji Života, oplemenjivanju sebe i celog Sveta.

Radite je svakodnevno. Dobro bi bilo da svoja dnevna vežbanja završite njom. Pomoći će vam da lakše i brže indukujete u sebi ideju puta ljubavi i savršenstva.

 

Sedite zatvorenih očiju, prave kičme i pažnju usmerite na sredinu vaših grudi. Usredsredite se na tačku na sredini grudne kosti i počnite da udišete i izdišete kroz nju. Zamislite da sjajna zlatna svetlost svakim udahom iz centra svemira, iz izvora čiste ljubavi, ulazi kroz tu tačku i potpuno ispunjava celo vaše telo. Svakim izdahom ta ista svetlost izlazi iz vas. Udahom ulazi, izdahom izlazi.

Držite ovu sliku u vašem umu i dalje zatvorenih očiju, pažnje usmerene na srčanu čakru. Osetite vibracije čiste Božanske ljubavi i prepustite im se, dozvolite da vas potpuno obuzmu... Ponavljajte u sebi, ili naglas: „Ja sam ljubav, ja sam ljubav... Ja sam čista, ničim pomućena ljubav... ja sam ljubav...”. Osetite kako ove reči odjekuju u vama.

I dalje dišete i vizuelizujete da blještava zlatna svetlost udahom ulazi u vas, potpuno vas obasjava iznutra i spolja a izdahom je isijavate iz sebe u prostor. Potonite, uronite u to stanje čiste ljubavi. I dalje ponavljajte: „Ja sam ljubav, ja sam ljubav...” Dopustite joj da prođe kroz vas, kroz vaše noge, ruke, stomak, genitalije, kičmu, glavu... Dopustite da se vaše reči – ja sam ljubav – iz vašeg srca prostru po celom vašem telu a da potom izađu napolje, napolje...

Vi zračite zlatnu svetlost na vašu sobu, stan, kuću, kvart. „Ja sam ljubav, ja sam ljubav...” Ljubav se širi dalje, obasjava vaš grad, državu, kontinent, celu zemaljsku kuglu, a potom i ceo Sunčev sistem, celu vasionu. Udahom ulazi, izdahom izlazi.

U beskonačnost vaša ljubav osvetljava sve... I svetlo iz celog svemira se sliva pravo u vaše srce, hrani ga, daje mu energiju, daje mu svetlost, još veću moć... „Ja sam ljubav... Ja sam moć.” Osetite moć ljubavi. Osetite mir, opuštenost i savršenstvo, moć ljubavi. Budite potpuno, potpuno predani...

Opustite se, dozvolite da ovo prođe kroz vas, neka vas obuzmu vibracije ljubavi, čiste, Božanske, svetle, sjajne. Stopite se sa njom. Ceo svemir je obasjan zlatnom Božanskom ljubavlju, sve vibrira u ritmu ljubavi. Sve je zlatno, potpuno ste uronili u zlatnu svetlost, vi ste zlatni, vi ste deo svetlosti, jedan zrak beskonačne zlatne svetlosti.

Vibrirajte:

 

Molim Te, Gospode Bože, za milost Tvoju, za sve ljude ovog Sveta. (3x)

Molim Te, Gospode Bože za mir, opuštenost i sreću u meni i svim ljudima oko mene. (3x)

 

Zapamtite i ponovite snažno u sebi: Ja sam put ljubavi i savršenstva i nikada, nikada to neću zaboraviti i u svakom trenutku svog života ću to znati i biti to !!!

Vežbu ovim završavate i nastojte da nakon nje ostanete neko vreme, a najbolje bi bilo stalno, u stanju zlatne Božanske ljubavi, mira, opuštenosti i sreće,

da budete izvor

Ljubavi i Svetlosti

 

Beograd, 10. novembar 2005.