U duhovni napredak bez senzacija !!!
Srđana i Zlatko Kalajdžić

 

Ako jurimo za velikim rezultatima, za boljim metodama i novim učiteljima, uzalud ćemo potrošiti energiju koju smo doneli sa sobom i nećemo je imati dovoljno za ostvarenje svog zadatka i izvršavanje životnih obaveza

 

Neki ljudi neće više da vežbaju i da se istrajno mole jer to ne daje očekivane efekte. Mnogi se brzo razočaraju i odustanu jer su se nadali br­zim i velikim promenama, naravno, prema svojim zamislima i planovima. Većina ljudi želi spektakularne meto­de koje za kratko vreme daju rezulta­te, ekstremnu promenu nabolje, a sve prema klišeima i ustaljenim mo­delima. Ako im kažete da je za pro­menu života potreban dugotrajan is­trajan rad i primena duhovne prak­se, promena pogrešnog ponašanja, mišljenja i želja, oni već gube volju i nalaze razloge da odustanu od do­sadnih vežbi tražeći nove, uspešnije i brže metode, nove i moćnije učitelje.

Razni „učitelji” se razmeću svojim moćima nudeći najnovije specijalne metode da bi privukli što više sledbe­nika i vezali ih za ideju moći i uspeha, sjajnih efekata i masovne popularno­sti. Svi njihovi sledbenici bi voleli da isto tako budu snažni, uspešni i obo­žavani, da pomeraju viljuške, utiču na tuđu volju, deluju na tuđe misli, isceljuju na daljinu, leče zemaljsku kuglu, materijalizuju jaja, komunici­raju s duhovima i svecima, upravljaju svojim i tuđim životima. Svi bi nešto neobično, nešto izuzetno i veruju ako takvo nešto može njihov učitelj, onda će to verovatno moći i oni. Malo je onih koji bi želeli da budu običan, ne­zapažen „mali-veliki” čovek koji vred­no radi svoj svakodnevni posao i odvaja neko vreme za duhovnu prak­su ne pitajući koliko će to da mu do­nese novca, slave, sledbenika.

 

Mir je najveća nagrada

Kakva nagrada vam je potrebna da biste radili nešto za sopstveno smirenje, opuštanje, bolje zdravlje? Zar nije dovoljno to što neko vreme u toku dana provodite u miru i molitvi, ispunjeni pozitivnim mislima i krea­tivnom energijom? To vam je ujedno i najveća nagrada i najbolje što možete sebi priuštiti u ovim teškim vre­menima otuđenja od ljudi, duhov­nog izvora i prirode. Sam tim što ste odlučili da nekoliko minuta dnevno posvetite ličnom samousavr­šavanju, a ne u kafani, u ispraznim pričama ili ogovaranjima kod komši­nice uz kaficu, donosi vam prome­nu, daje vam mogućnost da rešite najdublji uzrok svih svojih problema i bolesti. Naravno, ništa se ne rešava preko noći, treba vredno i istrajno raditi na tome, ali šta vam drugo preostaje. Zapamtite: sami ste krea­tori sopstvenog života!

Nakon izvesne duhovne prakse sigurno ćete zapaziti da se vaš život menja, nekad te promene neće biti onakve kakve ste želeli, ali nekad je dobro i ono što se vama ne sviđa, po­nekad je neophodno da za razvoj svoje duše iskusite i savladate bol ili gubitak, teška stanja beznađa i tuge. Iskušenja dolaze kao provera vaše upornosti i volje, pa iako su teška, ne treba da ih izbegavate i da odu­stanete od svakodnevne prakse na ličnoj unutrašnjoj energetskoj tran­sformaciji čim se ona pojave.

Da biste postigli željeni uspon na svojoj duhovnoj razvojnoj lestvici, ne morate juriti za velikim rezultatima, za boljim metodama i novim visoko­umnim učiteljima. Sve je jednostav­no: zaustavite se u večnosti, stanite i smirite misli, smirite pokrete i disanje, udahnite duboko i sporo i oseti­te kako se ispunjavate kreativnom energijom svetlosti, kako ona hrani svaku vašu ćeliju i kako dalje sijate i dajete sve najbolje od sebe svakom biću koje sretnete, u svakoj sekundi u kojoj postojite.

Ne znate koliko ćete da trajete na ovom svetu. Život smo počeli da tro­šimo čim smo se rodili, pa ako uza­lud razbacujete svoje vreme na jur­njavu za prolaznim efektima, potro­šićete energiju koju ste doneli sa so­bom i nećete je imati dovoljno za ostvarenje svog zadatka i izvršavanje svih životnih obaveza. Prikupljajte snagu za teške trenutke, ne znate šta vam život sve nosi, kakva iskuše­nja i stresove, pa zato ne propuštajte vreme za duhovnu praksu jer svaki minut koji uložite u sopstveni kreativni razvoj, a najviše dok se molite, napuniće vaš energetski rezervoar dodatnom količinom energije. Dobro je da imate pun rezervoar jer neki ve­ći napor ili stresni događaj isprazni­će vam sve resurse, istrošićete re­zerve, a šta onda? Ako nemate do­voljno rezerve, trošićete životnu energiju, što najčešće dovodi do pro­blema i bolesti.

 

Očekivanja sputavaju uspeh

Ako svakodnevno pomalo dodaje­te pozitivne energije u sopstveni kapacitet, nakupiće se dovoljno da na­kon izvesnog vremena počnete na­predovati u novom pravcu, u neku novu oblast znanja ili drugačiji, pot­puniji pristup već poznatoj materiji. Moći ćete bez većih napora da izdrži­te neku tešku životnu situaciju uko­liko u nju dospete. Tek kada se uka­že prilika, videćete koliko je vredeo svakodnevni istrajan rad na duhovnom usavršavanju, ali nemojte žudeti za stalnim dokazivanjem jer možda još niste spremni za veće i teže izazove. Radite marljivo i strpljivo bez velikih očekivanja i rezultati sigurno neće izostati. Ako ništa drugo, imaćete miran, zdrav život, bez velikih uspona i padova, bez šokova i razornih vetrova, koji ide svojim prirodnim tokom, kao tiha, moćna reka, pravo od svog izvora do ušća.

Kome su potrebni dokazi i efekti? Samo onima koji nemaju vere u to što rade, koji očekuju stalnu potvrdu da su na dobrom putu. Od koga ćete dobiti potvrdu i šta je nužno da biste poverovali? Da li vam je važno da zaustavite mislima kišu ili materijalizujete novac kad god vam zatreba? Treba li vam obožavanje sledbenika i zahvalnost isceljenih mučenika ili hoćete da menjate tok tuđih misli i upravljate ponašanjem drugih ljudi? Koliko silnih dokaza je neophodno da biste poverovali da unosite pozitivnu energiju u svoje aktivnosti dok se molite? Potvrda je upravo mir i zdravlje, životna radost i zadovoljstvo malim, svakodnevnim stvarima. Kada radost nađete u dečijim očima koje gledaju osmeh na vašem licu, kada sreću nađete u mirisu prelepe ruže i kada zaronite u svoje srce i osetite treptaj ljubavi za sve oko sebe, onda vam nikakvi dokazi neće biti potrebni. Znaćete da ste na pravom putu i da je vaš život ispunjen lepotom univerzalne istine.

Ništa epohalno se neće desiti koliko god se trudili da utičete na ljude oko sebe, a kada shvatite da se svet neće promeniti u zavisnosti od vaše želje, moći ćete da radite na sopstvenom unutrašnjem razvoju na odgovarajući način, bez velikih očekivanja i bez teških napora. Samo istrajan svakodnevni rad na produbljivanju unutrašnjeg mira, opuštenosti i uzvišenosti u molitvi oplemeniće sve vaše misli i postupke i nužno dovesti do uzlazne putanje duhovnog razvoja. A kada vaši postupci budu proizišli iz unutrašnjeg mira, ljubavi i univerzalnog razumevanja, sve će krenuti najbolje po vas i vašu okolinu. Onda vas neće razdirati sumnje i stalna jurnjava za novim i jačim dokazima i efektima, već ćete svojom verom i ljubavlju, blagošću i smirenošću unositi blagotvorne vibracije najkreativnije energije u svoj život i živote svih s kojima kontaktirate. Do tada vam preostaje samo uporan svakodnevni rad na ličnom kreativnom usavršavanju kroz transformaciju sopstvene energije u univerzalnu, sveprisutnu božansku milost, pomoću pozitivnih misli i molitve: „Molim Te, Gospode Bože, za milost Tvoju za sve ljude ovog sveta.” Stalno vibriranje ove ili neke druge univerzalne molitve obezbediće prisustvo božanske energije u svim vašim aktivnostima, osvetliće vaše želje, misli i postupke sjajnom svetlošću ljubavi i spoznanja.

 

Beograd, 28. maj 2002.