Bolovi u bubrezima
Dušan N. Kovačević

 

Blago dodirnite kažiprstom leve ruke tačku dodira na desnoj nadlanici. Kontakt traje oko jedan minut. Potom, ostvarite dodir desnim srednjim prstom na istu tačku dodira ALI na levoj nadlanici. Dodir traje oko jedan minut. I obrnuto, dodir srednjeg prsta leve šake na tačku dodira desne nadlanice i dodir desnog kažiprsta na tačku dodira leve nadlanice. Učinkovita će biti jedna od ovih kombinacija. Ostali prsti su skupljeni u pesnicu tako da nemaju dodir sa šakom koja se tretira.

Posle nekoliko pokušaja osetićete blagu toplotu u području bubrega i postepen prestanak bolova. Uporedo pijte diuretične čajeve.

Palcem ili nekim drugim prstom MASIRAJTE obeležene tačke masaže na OBE nadlanice. Pritisak treba da bude srednje jačine (bez pojave bola). Ovako činite više puta u toku dana.

 

Dopuna ove teme se odnosi na proširivanje mogućnosti za tretman oboljenja bubrega.

Proučite sledeće dve slike. Odnose se na obe šake.

Dobro je imati više mogućnosti za tretman. U tom slučaju se lakše pokreću isceljujuće snage organizma.

 

Prva slika se odnosi na masažu bočnih strana srednjeg prsta i kažiprsta obe šake. Posvetite posebnu pažnju srednjoj trećini bočnih strana. Pojava vrlo bolne tačke je neminovna čak i kada koristite samo pritisak palca. Upotreba nekog užeg, tupog predmeta je za preporuku.

 

Druga slika se odnosi na pokretanje energetskih lekovitih sila. Pošto proučite sliku nastavite čitanje teksta. Prikaz se odnosi na dlanove OBE šake.

Navodim nekoliko mogućnosti za izvođenje tretmana dodirom vrhova prstiju.

Dodir domalog prsta leve ruke na tačku dodira na sastavu dva prsta desne šake i vrha srednjeg prsta leve šake na tačku dodira palca desne šake.

Dodir vrha desnog kažiprsta na tačku dodira palca leve šake i srednjeg prsta desne šake na tačku dodira sastava dva prsta leve šake.

Dužina trajanja dodira je do jedan minut. Pošto se izvodi više puta u toku dana ukupna dužina tretiranja je priličnog trajanja.

 

U Loznici, Serbia, 17. decembra 2003.

 

 

*Svaka novina u životu zahteva određen, postepen, pristup i razvoj. I najbolja preporuka, data u pogrešno vreme, može biti bez učinka.

Stvarajući ovaj sajt i priloge, sve to sam imao na umu. Pokaza se, razmatrajući vaša pisma, da sam na dobrom putu. Mnogi posetioci, primenjujući prednji princip, imahu dobre rezultate u isceljivanju tegoba.

Iskustvo mi je pokazalo da postoji potreba za nastavljanjem obrađivanih tema sajta.*

 

1. februar 2004.

 

 

Da nastavim sa tretmanom bolova u bubrezima.

Razmotrite sledeća dva crteža. Oba se odnose na nadlanice šaka. Terapija se izvodi sa tri prsta, dodirom na obeležene tačke. Svaka nadlanica poseduje tri tačke [obeležene su sa 1), 2) i 3)]. Površina šake je prosečna te koristite datu razmeru.

 

Tretman leve nadlanice (bol u levom bubregu):

Jagodicama prstiju desne šake ostvarite kontakt sa obeleženim tačkama u trajanju do pola minuta - više puta u toku dana.

Na tačku 1) prislonite jagodicu malog prsta; na tačku 2) srednjeg prsta; na tačku 3) kažiprsta. Preostala dva prsta podvijte ka dlanu.

 

Tretman desne nadlanice (bol u desnom bubregu):

Jagodica srednjeg prsta leve šake dodiruje tačku 1); kažiprsta tačku 2) a palca tačku 3). Dodir traje do pola minuta. Izvodite tretman više puta dnevno.

 

 

U Loznici, Serbia, 20. aprila 2004.