Bolovi u kolenima
Dušan N. Kovačević

 

Blago dodirnite kažiprstom i palcem leve ruke tačke na desnoj ruci. Kontakt treba da traje oko jedan minut. Ovu terapiju ponavljajte više puta u toku dana. Ostala tri prsta leve šake nemaju kontakt sa drugom šakom.

 

 

Masirajte iscrtkani zglob srednjeg prsta na obe šake. Masirajte bočne strane kažiprsta i srednjeg prsta obe šake sa posebnom pažnjom usmerenom na srednju trećinu članka svakog prsta na obe bočne strane. Neminovna je pojava bola. Lakše ćete odrediti bolne tačke ako koristite uzan, tup i šiljat predmet (vrh ključa ili drvenog štapića).

 

U Loznici, Serbia, 17. decembra 2003.