Energizacija i prečišćavanje pijaće vode
Dušan N. Kovačević

 

Često slušam žalbe bližnjih na kvalitet vode pijaće. Pritužbe se kreću u rasponu od primećivanja vidljivih sedimenata (naslaga) kreča i drugih nečistoća na sanitarnim uređajima pa do dubljih Duhovnih uvida koji svedoče o lošem uticaju pijaće vode na psihu i telo pojedinca.

Nedvosmisleno treba zaključiti da je pijaća voda u Serbiji bakteriološki i hemijski ispravna. Nauka i struka su na zavidnom nivou (za bliže sagledavanje dotične problematike konsultujte stručnu literaturu i ažurirane podatke bilo koje vodne stanice).

U slednjem tekstu obratiću pažnju na manje ili nikako istražene pojave vezane za pijaću vodu u formi kratkog zapažanja do koga sam došao, teoretski i praktično, poslednjih sedam godina.

Navedeni podaci su empirijski provereni od strane skupa većeg od 30 ispitanika. Mogu izvesti zaključak: ispitanici su birani po slučajnom metodu, što svedoči o reprezentativnosti skupa sa matematičko-statističke tačke posmatranja.

Pošto su ovo preliminarna istraživanja zadržaću se na praktičnom osvrtu i predstavljanju prototipa Uređaja za energizaciju i prečišćavanje pijaće vode sa kratkim osvrtom na njegovu primenu u zaštiti zimnice domaće i bonifikaciju energetskih osobina stambenog prostora.

Postavljeni Uređaj je dovoljan za jedan stambeni prostor. Upotreba više Uređaja deluje sinergistički i ne isključuje se međusobno u funkciji. Uređaj je verifikovan upotrebom viska.

Ne vrše se izmene na postojećoj vodovodnoj instalaciji te stručna dozvola nije potrebna tokom postavljanja.

 

Formiranje Uređaja

 

Potrebno je da imate dva konca ili kanapa, lepo upredena, od prirodnog materijala (vuna, pamuk, celulozna svila, prirodna svila, konoplja i slično). Uzdužno postavljeno predivo dužine je 30 centimetara a predivo koje se spiralno obavija 33 cm. Kao podloga mogu se koristiti: vodovodna cev i drveni štapić. Zajedničko oboma je da se vertikalno predivo postavlja odozdo na gore a spirala umotava kako je na crtežu prikazano. Početak obmotavanja je na polovini dužine vertikalnog prediva. Crtež zorno prikazuje princip rada.

Zapamtite koja je donja strana drvenog štapića. Vodovodna cev je, ionako, fiksirana, te tu nema dvoumljenja.

Drveni štapić ovesite o tavanicu stambene prostorije i ostave za zimnicu. Dobro je da osušen štapić ima svoju koru (uberite grančicu drveta proizvoljne dužine).

Nemojte sami smanjivati ili povećavati dimenzije Uređaja jer se ovde radi o složenom sistemu harmonizujućih energetskih veličina.

 

Učinak Uređaja:

1) Učinak na kvalitet pijaće vode

2) Učinak na kvalitet zimnice domaće

3) Učinak na kvalitet boravka osobe u stambenom prostoru

 

1) Poboljšava se ukus popijene vode. Na sanitarnim elementima ne dolazi do formiranja vidljivih naslaga kreča i drugih nečistoća.

2) Pod uslovom da su zadovoljeni minimalni tehnološki uslovi spravljanja zimnice u domaćinstvu: kvalitet i održivost namirnica vidljivo su unapređeni (nestaje pojava plesni u staklenkama, ukus i ostali parametri kvaliteta su bolji). Sveukupno, održivost namirnica je bolja.

3) Ukupni osećaj osobe u stambenom prostoru je bolji. Fizički ugođaj telesne toplote i komfora je unapređen. Posredno, ovi aspekti se uočavaju, pored individualnog komfora i kao: smanjenje potrošnje električne energije, smanjenje računa za telefonske usluge i slična poboljšanja na polju plaćanja komunalnih troškova i usluga - koji proističu iz neusklađenosti ponašanja odnosno metaboličkih procesa osobe što je u direktnoj vezi sa energetskim poremećajima tela i prostora.

 

U Loznici, Serbia, 12. februara 2004.

 

Iskustva tokom primene Uređaja

 

Sarajevo, 17. februara 2006.

„...Što se tiče Uređaja za energizaciju, još ranije sam Vam pisala da sam njime oduševljena. Naime, imam malu ostavu (ima sasvim mali prozorčić), i uvijek sam imala problema sa brašnom, tjesteninom, čajevima, bilo čime od hrane. U brašnu su se stvarale mušice, leptirići i kasnije crvići, isto tako u riži, tjestenini, mljevenoj paprici, maltene svemu iako sam sve držala čisto. Isto tako nisam mogla napraviti nikakav domaći sok (sirup) niti slatko (posebno slatko od ruža koje jako volim), odmah se napravi plijesan i pokvari sve. Čim sam postavila Uređaj na plafon svakodnevno sam počela da pratim šta se dešava sa hranom, prevrtala sam kese i zagledala. U ostavi više nije bilo niti ima bilo kakvih mušica, brašno, tjestenina, riža, sve što je upakovano sve je u dobrom stanju, ne javlja se više nikakva plijesan ni na slatku od ruža niti sirupu od zove, voće koje se odlaže (moj muž ne vodi računa o tome da reda jabuke uz razmak jednu od druge nego ih sve potrpa jednu preko druge) mnogo se manje kvari, atmosferu u ostavi doživljavam „čistom”, smirenom; osjećam kao da neka nevidljiva, pročišćavajuća, ali istovremeno smirujuća energija isijava iz Uređaja.

Uređaj sam postavila i uz cijev malog protočnog bojlera u kuhinji, voda je ukusnija, nema više onoliko sedre kao ranije, u primaćoj sobi je također jedan Uređaj, osjećam se ugodno, moje biljke (kojima ja tepam i pozdravljam ih kada dođem kući i pomilujem listove) također lijepo rastu i razvijaju se. Imam osjećaj da Uređaj veoma dobro funkcioniše (u prostoru gdje ljudi borave), on smiruje, veoma pozitivno djeluje na pozitivne osobe dok su one „blokirane” u svojoj vlastitoj čauri toliko zatvorene da jednostavno nisu na razini da mogu te fine, nježne istovremeno tako moćne vibracije osjetiti.

Primijetila sam još nešto veoma interesantno, ranije sam imala dosta muke sa moljcima (nema šta nisam koristila stavljajući u odjeću mirisne štapiće, cedrovo drvo, duhan, kreč u prahu, lavandu, plod divljeg kestena...) sve je to imalo slab ili nikakav učinak , a sada sa Uređajem vrlo rijetko pronađem moljca.

Uvijek Vas blagoslovim kada otvorim ostavu (jer je tu najimpresivniji učinak), bar tako ja to doživljavam.

Toliko o Uređaju.

Vjerujem da kada bih obratila više pažnje i upoređivala stvari i dešavanja malo podrobnije, sigurno bih registrovala i druge pozitivne efekte...”

 

U Loznici, Serbia, 18. februara 2006.